Výzkum

VÝZKUM SINIC

V současnosti je toto naším hlavním řešeným tématem, soustřeďujeme se zejména na fylogenetické vztahy jednotlivých skupin sinic s ohledem na jejich morfologii, ultrastrukturu buněk a sekvence několika genů a poslední dobou také na celogenomové analýzy. Postupně pracujeme na taxonomických revizích vybraných rodů i vyšších jednotek a přispíváme k aktualizaci a zpřesňování systému sinic.

Spravujeme také rozsáhlou taxonomickou databázi sinic CyanoDB.

Vybrané publikace:

  • Mareš, J., Johansen, J.R., Hauer, T., Zima Jr., J., Ventura, S., Cuzman, O., Tiribilli, B. & Kaštovský, J. (2019): Taxonomic resolution of the genus Cyanothece (Chroococcales, Cyanobacteria), with a treatment on Gloeothece and three new genera, Crocosphaera, Rippkaea, and Zehria. - Journal of Phycology 55: 578-610. DOI: 10.1111/jpy.12853

  • Nowicka-Krawczyk, P., Mühlsteinová, R. & Hauer, T. (2019): Detailed characterization of the Arthrospira type species separating commercially grown taxa into the new genus Limnospira (Cyanobacteria). - Scientific Reports 9: 694. DOI:10.1038/s41598-018-36831-0

  • Aguilera A., Echenique, R., Kastovsky, J., Berrendero E.G., Salerno, G.L. (2018) The polyphasic analysis of two native Raphidiopsis isolates supports the unification of the genera Raphidiopsis and Cylindrospermopsis (Nostocales, Cyanobacteria). Phycologia 57(2): 130-146.

  • Mareš, J (2018): Multilocus and SSU rRNA gene phylogenetic analyses of available cyanobacterial genomes, and their relation to the current taxonomic system. Hydrobiologia 811(1): 19-34. DOI: 10.1007/s10750-017-3373-2

  • Heidari, F., Zima, J., Riahi, H. & Hauer, T. (2018): New simple trichal cyanobacterial taxa isolated from radioactive thermal springs. - Fottea 18(2): 137-149. DOI: 10.5507/fot.2017.024

  • Mühlsteinová, R., Hauer, T., De Ley, P. & Pietrasiak, N. (2018): Seeking the true Oscillatoria: a quest for a reliable phylogenetic and taxonomic reference point. - Preslia 90: 151-169. DOI: 10.23855/preslia.2018.151