ALGOLOGIE 

ZELENÉ ŘASY - chlorophyta

Třída Trebouxiophyceae

Celková charakteristika

 Tato třída začala být uznávána teprve nedávno (původně pod názvem Pleurastrophyceae - viz Pozn.1) a neustále se ukazuje, že do ní spadají nové a nové rody. Stavbou stélek a rozmnožováním i ekologií jsou od sebe jednotliví zástupci značně odlišní. Tato třída byla primárně založena na molekulárních analýzách, když se podíváme, zda zde existují nějaké morfologické znaky, jedičné pro tuto třídu, najdeme jen plesiomorfické charakteristiky (tzn. znaky, které tato skupina sdílí i s ostatními třídami, např. CCW organizace bičíků, je sdílená také s Ulvophyceae).

 Pozn.1 Skupina byla dříve nazývána Pleurastrophyceae, podle rodu Pleurastrum (MATTOX a STEWART 1984), zahrnovala sladkovodní taxony s CCW orientací bičíků. Už první molekulární analýzy KANTZ a kol. (1990), ukázaly, že rod Pleurastrum je polyfyletický. Později byly tyto výsledky potvrzeny (FRIEDL a ZELTNER 1994) a (FRIEDL 1995) na základě 18S rDNA a prokázaly příslušnost Pleurastrum insigne do Chlorophyceae. Třída Trebouxiophyceae byla označena jako monofyletická (FRIEDLl 1995), ovšem některé molekulární studie monofylii nepotvrdily nebo byla jen slabě podpořena (KRIENITZ a kol. 2003).

Fylogeneze

Nejsou známy paleontologické nálezy.  

Rozmnožování

nepohlavní: autospóry, zoospóry

pohlavní: není přesně známé, spekuluje se o oogamii (Prasiola)

Ekologie

sladkovodní, mořské, terestrické taxony, ale i řasy žijící v symbióze s lišejníky (Trebouxia

Přehled zástupců

Řád Chlorellales
Zahrnuje dvě molekulárně (18S rDNA) podpořené linie: Chlorellaceae a Oocystaceae.

Řád Trebouxiales
Zahrnují zoosporinní taxony, většinou jednobuněčné typy

Řád Prasiolales
Zoosporinní typy s jednobuněčnými stélkami nebo větvenou stélkou.

Řád Microthamniales

Literatura