ALGOLOGIE 

haptophyta

Celková charakteristika

Středně velká skupina co do počtu druhů (500 recentních druhů v 50 rodech, Guiry 2012), ale zejména mořští zástupci mají značný ekologický význam. U nás jich je méně než 10 druhů. Hlavním typem stélky je bičíkovec, někdy krátká vlákna. Dříve byly součástí Chrysophyceae, ale byly vyčleněny jako zvláštní skupina (dokonce zcela mimo Chromophyta), protože:

Stavba buňky

Základní znaky (až na výše uvedené výjimky) jsou shodné se znaky u Chrysophyceae (včetně rozmnožování), snad jen obsah diadinoxanthinu je vyšší.

Nejvýraznějším rysem této skupiny je přítomnost haptonematu. Haptonema je podobné bičíku, za který bylo původně považováno. Má ale jinou submikroskopickou stavbu (jen 5-7 mikrotubulů a mezi nimi a povrchem haptonematu je dutina, odvozená od endoplazmatického retikula – PIENAAR 1994). Je umístěno mezi oběma bičíky. Může být jenom krátké, ale i velmi dlouhé a kontraktilní (Chrysochromulina ).

Haptonema slouží k :

Buňka obvykle obsahuje 2 protáhlé diskovité chloroplasty s centrálně uloženým pyrenoidem. Chloroplasty mají zlatavou nebo žlutohnědou barvu, jelikož zelenou barvu chlorofylů překrývají další pigmenty, především fukoxantin. Každý z chloroplastů je obklopen endoplazmatickým retikulem (ER), které je u chloroplastů sousedících s jádrem propojené s ER jádra. ER taktéž zasahuje do haptonematu a tvoří vrstvu pod plazmatickou membránou. Thylakoidy jsou srostlé po 3.

Povrch buněk je kryt organickými šupinami, které se tvoří v Golgiho aparátu. Šupiny jsou složeny z radiálně i koncentricky uspořádaných mikrofibril (polysacharidy). U řádu Coccolithophoridales jsou šupiny navíc kalcifikovány (CaCO3).


Ekologie

Jedná se o skupinu, která má v posledních 150 miliónech let obrovský globální význam v koloběhu uhlíku a síry a tím i na globální klima – dále viz kokolity.

Nejvíc druhů se vyskytuje v subtropických volných mořích s velmi nízkou hladinou živin, jsou i v hloubkách okolo 200 metrů.


Fylogeneze

Nejstarší fosílie jsou snad z karbonu (SIESSER 1994), ale zcela jistě až z triasu (220 milonů let, YOUNG ET AL. 1994). Největší rozmach měla tato skupina v pozdní křídě (63 – 95 milionů let). Protože se ale i tenkrát vyskytovaly v teplých mořích jako teď, tak tatáž klimatická katastrofa, která vyhubila dinosaury a amonity, vyhubila 80 % Haptophyt. Velmi brzo se opět rozvinuly, ale v podstatě totéž je ještě čekalo v oligocénu – BOWN et al. 1991.

V molekulárně-biologických fylogenetických schématech vychází jinak než “ostatní” Chromophyta, jsou velmi izolované. Vypadá to spíš na to, že jejich chloroplast je sice podobný chloroplastu Chromophyt, ale že si ho prostě pořídili nezávisle na sobě dvě izolované linie organismů (DAUGBJERG & ANDERSON 1997 ). Tyto otázky ale ještě nebyly uspokojivě zodpovězeny.


Přehled zástupců

ř. Prymnesiales - povrch buněk i bičíků je kryt polysacharidovými šupinami v jedné nebo více vrstvách. Bylo pozorováno, jak po buňce krouží diktyozóm a při každém oběhu ukládá do buněčné stěny novou vrstvu šupin.

ř. Coccolithophoridales - hlavně mořští vápenatí bičíkovci i krátká vlákna. Povrch mají krytý kokolity, tj. organickými zvápenatělými šupinami. Sedimenty křídy a vápence jsou hlavně z kokolitů – a to znamená, že kokolity jsou největší světovou zásobárnou uhličitanů. Pokrývají polovinu dna světového oceánu a třetinu pevniny.

Letem světem aneb alespoň tohle si před zkouškou přečtěte

O těchto organizmech je toho známo tak málo, že to prostě zestručnit nelze. Tak si to přečtěte v plné verzi, ano?