ALGOLOGIE 

streptophyta

Vývojová větev rostlin, která obsahuje jak řasové skupiny, tak vlastní rostliny.  Z řasových linií jsou zde skupiny o nevelkém množství zástupců (Mesostigmophyceae 14 druhů , Chlorokybophyceae - 1, Klebsormidiophyceae -39 , Coleochaetophyceae 18 - viz kapitola "Drobné skupiny") a dvě větší: spájivé řasy Zygnemophyceae (asi 3000 druhů)  a parožnatkly (Charophyceae - necelých 300). Od řas chlorophytní linie se tyto organizmy především liší molekulárně - je to dobře podpořená větev. Nicméně v ostaních znacích ještě tápeme, většinou tyto znaky nejsou společné pro celou skupinu Streptophyta.