ALGOLOGIE 

HNĚDÉ ŘASY - ochrophyta

Velká skupina řas, která dle současného členění zahrnuje šest tříd s těmito společnými znaky:

 

Oddělení obsahuje následující třídy:

Pozor !!!

Výsledky molekulárních analýz poněkud změnily náš pohled i na tuto skupinu. Především sem dříve bylo na základě morfologických i biochemických znaků řazeno oddělení Haptophyta, která podle SSU rDNA vytváří naprosto samostatnou vývojovou linii. Dále se prokázala velmi blízká příbuznost tříd Xanthophyceae a Phaeophyceae. Rovněž se prokázalo, že třída Chrysophyceae je velice heterogenní útvar, rozpadající se na čtyři nezávislé skupiny, ale z didaktických důvodů budeme o Chrysophyceae prozatím hovořit jako o jedné třídě – podrobnosti viz dále v kapitole Chrysophyceae. V Ochrophyta se navíc vyskytuje celá řada tříd, které mají jen několik málo zástupců bez většího ekologického významu a tak se o nich raději nebudeme zmiňovat, hnědých řas je i tak hrozně moc. 

Pozn. Toto oddělení je ve starší literatuře označováno jako Chromophyta nebo fotosyntetizující Stramenopila, už pár let je ale nejfrekventovanější název Ochrophyta. V podstatě to ale pořád znamená totéž: hnědé řasy.