ALGOLOGIE 

chlorarachniophyta

Celková charakteristika

Malá skupina ameboidních prvoků, jejichž buňky (většinou) vybíhají do dlouhých filipodií a tím se spojují do síťovitého plazmodia. Patrně kdysi tento prvok pozřel zelenou řasu a tím získal schopnost fototrofie. (ISHIDA et al. 1997). Je známo 16 druhů, všechny mořské.

Stavba buňky

Mají 4-8 periferiálních chloroplastů s pyrenoidem (jeden rod je bez pyrenoidu) , které obsahují chlorofyl a a b (toho možná víc než a), hodně β-karotenu, a malé množství různých xantofylů (zeaxantnin, violaxanthin, neoxanthin, lutein a loroxanthin; Takaishi, 2011). Chloroplasty mají thylakoidy po jednom až třech a mají čtyři obalné membrány (pro pořádek připomínám že ze skupin s podobnou výbavou chlorofylu mají Euglenophyta tyto membrány 3 a Chlorophyta mají 2). Mezi dvojicemi membrán je poměrně velký periplastidální prostor, obsahující ribozómy, četné mikrotubuly a nukleomorf – jako u skrytěnek. Jádro je centrálně umístěné a dost velké (buňka 12 µm, jádro 3µm – HIBBERD 1989).

Při rozmnožování vytváří zoospory (viz rozmnožování), které jsou velice zvláštní tím, že nemají fotoreceptor – na rozdíl od většiny jiných bičíkatých stádií (Chromophyta, Euglenophyta, Chlorophyta…)

Zásobní látkou je pravděpodobně paramylon.

Rozmnožování

Rozmnožují se nepohlavně prostým dělením buněk nebo jednobičíkatými oválnými zoosporami, ale už byl pozorován i pohlavní proces, kdy samčí buňka je bezbičíkatá měňavka. V případě nepříznivých podmínek mohou vytvářet kokální stádia.

 

Ekologie

Většina známých zástupců (Chlorarachnion spp., Cryptochlora perforans, Lotharella polymorpha) žije v (sub)litorálu teplých moří. Jsou nacházeni v substrátu mořského dna, kde se živí mixotrofním způsobem – chloroplasty jim umožňují fotosyntézu, ale nepohrdnou ani bakteriemi, drobnými bičíkovci a eukaryotními řasami. Existují též pikoplanktonní bičíkovci, kteří jsou v současnosti řazeni mezi Chlorarachniphyta (např. Bigellowiella natans).

Fylogeneze

První objevený zástupce skupiny – Chlorarachnion reptans - byl původně zařazen do Xanthophyceae (GEITLER 1930). Až v r. 1984 (HIBBERD & NORRIS 1984) popsali na základě rozdílů ve stavbě buňky a složení pigmentů toto oddělení jako samostatné.

Sekvence SSU rDNA ukazují, že jádro Chlorarachnionu spadá do blízkého příbuzenství s měňavkovitými prvoky skupiny Euglypha, zatímco jeho nukleomorf jednoznačně do zelených řas. Celá tato skupina je dalším jasným příkladem seriální symbiózy.

Nejsou známy žádné paleontologické nálezy.

Přehled zástupců

Existují ještě další, ale ještě méně prozkoumaní zástupci této skupiny:

Letem světem aneb alespoň tohle si těsně před zkouškou přečtěte

Tak o těchto organismech je známo tak málo, že to prostě zestručnit nelze. Tak si těch pár řádek přečtěte v plné verzi, ano?

Literatura