ALGOLOGIE 

streptophyta

Třída Charophyceae 

Pletivná stélka, několik centimetrů až decimetrů vysoká je připevněna k substrátu (písčitý, jílovitý, bahnitý, kamenitý) rhizoidy. Stélka je zřetelně rozlišená na články a uzliny. Z uzlin vyrůstají přesleny bočních větví. Růst stélky je vrcholový a je zajišťován jedinou buňkou. Tato tzv. terminála odděluje vždycky jednu článkovou a jednu uzlinovou buňku. Buňka uzlinová se dál dělí na základy bočních větví, článková jen roste do délky – dosahuje až několika cm.

Buněčná stěna je často inkrustovaná vápencem. Pod buněčnou stěnou je nehybná vrstva ektoplasmy s chloroplasty. Vnitřní cytoplazma v buňce (endoplazma) ale velmi rychle (50 až 100 µm.s- 1) proudí kolem dokola buňky.

Rozmnožování

Nepohlavní rozmnožování: fragmentace stélky, odnožování a zvláštními rozmnožovacími tělísky (bulbilami),  které se zakládají mezi rhizoidy.

Pohlavní rozmnožování: oogamie. Antheridia jsou oranžová, na svém povrchu mají osm štítků. Ze středu každého štítku směřuje dovnitř anteridia tzv. manubrium z něhož vyrůstá několik spermatogenních vláken. Ve spermatogenních vláknech vznikají stočené spermatozoidy. Oosféra v oogoniu je obalená několika jalovými, spirálně vinutými buňkami. Tento obal – sporostegium – je zakončen pěti-  nebo desetibuněčnou korunkou. Po oplození sporostegium srůstá se zygotou a vzniká sporokarp. Po období klidu z něj vyrůstá prochara. Ta má dvě vlákna – jedno geotakticky vroste do podkladu a vzniknou z něj rhizoidy, druhé roste směrem vzhůru a nese vrcholovou buňku. Mitóza je otevřená, interfázové vřeténko se v telofázi stává základem fragmoplastu. Zoidy a spermatozoidy jsou asymetrické, mají dva bičíky buď subapikální nebo laterální. Mikrotubulární kořeny jsou odlišné – jeden je komplikovaný – tzv. mnohovrstevná struktura (multilayered structure, MLS), druhý je složen jen z několika málo mikrotubulů.

Ekologie

Všichni zástupci tohoto řádu rostou v čistších, většinou stojatých a mělčích sladkých vodách i v moři.

Fylogeneze

Pevné buněčné stěny oospor a někdy i část stélek, které se zachovaly v sedimentech, pomáhají nejen rekonstruovat klimatické změny (Proctor 1975, Haas 1994, Martín-Closas 2003, Zatoń a kol. 2005), ale také nám poskytují informace o fylogenezi jednotlivých skupin. Podle fosilních nálezů se nejstarší chary (Paleonitella cranii) objevily v pozdním siluru (Grambast 1974, Meiers a kol. 1999). Velké množství nálezů je poté zaznamenáno z křídy. Studie McCourt a kol. (1996) na morfologických znacích uvádí, že dnešní Chara a Nitella mohou být odvozeny ze skupin Porocharoideae a Stellatocharoideae. Zatímco molekulární studie (18S rDNA) povrdily monofylii Characeae  a Nitelaceae (McCourt a kol. 1996, 1999), situace s rozlišením na rodové úrovni je zatím ještě nejasná.

 

Literatura