Skripta

Základní přednáška pro všechny biologické obory. Seznámení se základními informacemi o evoluci nižších rostlin, jejich biologii, diversitě, ekologii a funkci v ekosystémech.

Doplňující materiály k praktickým cvičením z předmětů Fykologie (KBO/134) a fykologické části Základního kurzu z botaniky, fykologie a mykologie (KBO/137) (ÚNB). 


Cílem předmětu je poskytnutí širokého spektra informací o způsobech zpracování přírodního materiálu, především izolace zájmových organismů do klonálních kultur. Po absolvování předmětu by měl být student schopen bez problémů vytvořit sbírku řas pro svůj výzkum během studia ale také dostačené znalosti k tomu, aby byl schopný řešit problémy s udržováním a pěstováním sinic a řas.

Úvodní informace z oboru - fytoplankton, nárostová společenstva, mořské řasy, aerické řasy a sinice, extrémofilní organismy, biotické interakce, biogeografie, bioindikace apod. 

Kurz má za hlavní cíl představit aktuální poznatky v oblasti biogeografie protistních organismů a poskytnout odpovědi na tradiční otázky biogeografie "Které druhy? A kde?" v kombinaci s dalšími otázky typu "Proč tam jsou?" a "Proč tam nejsou?".