ALGOLOGIE 

HNĚDÉ ŘASY - OCHROPHYTA

Třída Eustigmatophyceae

Celková charakteristika

Skupina o malém počtu druhů (dle Guiry 2012 je jich 35), jsou navíc dosti malé, jednobuněčné a s malým ekologickým významem. Jsou dost podobné Xanthophyceae, ale liší se několika detaily stavby buňky a složením pigmentů – a následné analýzy DNA jen potvrdily, že se jedná o samostatnou vývojovou linii. U nás žije necelých 20.

Stavba stélky

Celá tato třída byla v 70. letech vyčleněna z třídy Xanthophyceae. Odlišují se od nich submikroskopickou stavbou, hlavně zoospor (např. většinou mají jen jediný bičík). Pozn. 1. Dalším, na Chromophyta dosti netypickým znakem, je nepřítomnost chlorofylu c , mají pouze chlorofyl a . Hlavním přídatným pigmentem je violaxanthin, kterého je v buňce velmi mnoho, obsahují však i malé množství vaucheriaxanthinu, zeaxanthinu nebo antehraxanthinu ( WHITTLE & CASSELTON 1975, ROWAN 1989).

Chloroplast má 4 membrány, u zoospor ale není spojen s jádrem. Thylakoidy jsou ve skupinách po třech (typické pro všechny Chromophyta), ale nemají věncovitou lamelu. Chloroplast někdy obsahuje občas pyrenoid – ale nikdy u zoospor, v průběhu jejich tvorby zaniká (SANTOS 1996). Stigma je velké a složené z mnoha granulí. Je uloženo v plazmě, tj. mimo plastid.

Až na tyto odlišné znaky mají Eustigmatophyceae všechny typické znaky Chromophyt.

 

Rozmnožování

Nepohlavní rozmnožování probíhá pomocí dvou nebo čtyř autospor, občas se tvoří i zoospory. Pohlavní rozmnožování dosud nebylo nikdy pozorováno.

 

Ekologie

Většina zástupců jsou půdní druhy, které se vyskytují sice poměrně běžně, ale nikdy ve větším množství.

 

Fylogeneze

Molekulární analýzy různých částí genomu dochází k rozdílným závěrům, co se týče jejich postavení v systému (srovnej CAVALIER-SMITH & CHAO 1996 a DAUGBJERG & ANDRESON 1997), ale jasně ukazují, že se jedná o monofyletickou skupinu (ANDERSEN et al. 1998) a že patří mezi Chromophyta – ovšem trochu zvláštní, viz rozdíly v kapitole o obecných znacích Chromophyt.

Nejsou známé žádné zkameněliny.

 

Přehled zástupců

Jejich podrobnou taxonomií se zabývají práce HIBBERD 1981 a SANTOS 1996.


Letem světem aneb alespoň tohle si před zkouškou přečtěte

- drobné jednobuněčné řasy

– mají pouze chlorofyl a, nemají c, hlavním přídatným pigmentem je violaxanthin

– chloroplast má 4 membrány, thylakoidy jsou po třech

– rozmnožování – nepohlavní: pomocí dvou nebo čtyř autospor; pohlavní proces nebyl pozorován.

– většinou půdní

– monofyletická skupina, zkameněliny neznámé