Vítejte na stránkách algologické laboratoře PřF JU

Sinice a řasy.cz

Algologická laboratoř na katedře botaniky Přírodovědecké fakulty JU v Českých Budějovicích

Naše laboratoř se zabývá výzkumem biologie sinic a řas ve vodních i terestrických prostředích. Věnujeme se hlavně modernímu taxonomickému přístupu k různým skupinám řas a zejména sinic, velkou pozornost věnujeme rovněž strategiím přežití řas a sinic v extrémních podmínkách. Pracujeme pomocí nejrůznějších metod, od kvalitní optické mikroskopie přes mikroskopii elektronovou až po molekulárně-biologické metody.

Studenti mají zaručený přístup k modernímu vybavení laboratoře a k četným mezinárodním kontaktům. Hotoví studenti algologie nachází uplatnění v základním i aplikovaném výzkumu ve státem financovaných i soukromých laboratořích a v organizacích sledujících kvalitu vody (zdravotní ústavy, podniky povodí).

Aktuality 

Nové publikace

Atlas sinic
a řas ČR
ke stažení zde

Základní přehled našich důležitých skupin a běžných druhů sinic a řas
ke stažení zde

Kontaktní osoby:

Poštovní adresa:

Katedra botaniky PřF JU
Na Zlaté stoce 1
České Budějovice, 370 05

48°58'27"N, 14°27'18"E (mapa