Sinice a řasy.cz

Algologická laboratoř na katedře botaniky Přírodovědecké fakulty JU v Českých Budějovicích

Vítejte na stránkách algologické laboratoře PřF JU

Naše laboratoř se zabývá výzkumem biologie sinic a řas ve vodních i terestrických prostředích. Věnujeme se hlavně modernímu taxonomickému přístupu k různým skupinám řas a zejména sinic, velkou pozornost věnujeme rovněž strategiím přežití řas a sinic v extrémních podmínkách. Pracujeme pomocí nejrůznějších metod, od kvalitní optické mikroskopie přes mikroskopii elektronovou až po molekulárně-biologické metody.

Studenti mají zaručený přístup k modernímu vybavení laboratoře a k četným mezinárodním kontaktům, včetně magisterského studia v USA. Hotoví studenti algologie nachází uplatnění v základním i aplikovaném výzkumu ve státem financovaných i soukromých laboratořích a v organizacích sledujících kvalitu vody (zdravotní ústavy, podniky povodí).

  • Další ročník Terénního kurzu mořské biologie proběhl úspěšně ve dnech 6.-13. července 2021 v Egyptě, více informací naleznete zde.

  • Co víme o řasové a sinicové flóře našich jeskyní? To je téma, kterému se ve své bakalářské práci věnuje Míša Wipplingerová, více se o jejím výzkumu dozvíte zde.

  • Tradiční studentská minikofenrence "Chantransia" se koná ve dnech 7. a 10. října 2021 v Radíkově, více informací naleznete zde.

  • Jára Kubín obdržel za svojí bakalářskou práci "Pilotní distribučně-ekologická studie bezbarvých krásnooček v ČR" cenu děkanky Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity. Gratulujeme!

  • 62. konference České algologické společnosti se bude konat 13. až 15.9. 2021 v Třeboni, více informací naleznete zde.

Kontaktní osoby:

Poštovní adresa:

Katedra botaniky PřF JU
Na Zlaté stoce 1
České Budějovice, 370 05

48°58'27"N, 14°27'18"E (mapa)

Hlavní partner laboratoře

Sledujte nás na Facebooku
Phycology lab at jcu.cz