Studium fykologie

Naše pracoviště je tvořeno především roztomile praštěnou skupinou pedagogů a studentů, kteří společně pracují na několika nosných tématech. Základní a nejpočetnější pracovní skupina se věnuje sinicím (Cyanobacteria) a to zejména jejich taxonomii a systematice a také jejich ekologii ve speciálních biotopech – tropickém pralese, bažinách, nárostech na skalách a podobně. Pravidelně se ale u nás vyskytuje nějaký student s jinou oblastí zájmu a vymyslí si práci na skupině, kterou normálně neděláme – máme teď specialisty na krásnoočka (Euglenophyta). Tyhle odchylky všemožně podporujeme – třeba sháněním zahraničních specialistů na daný obor – protože si tím všichni rozšiřujeme obzory a v neposlední řadě zvyšujeme pravděpodobnost zaměstnání absolventů v oboru. Také slušně vybavená příruční knihovna se nesoustředí jen na sinice, ale na všechny skupiny řas.

Technické vybavení laboratoře je na slušné úrovni. Máme dva mikroskopy Olympus BX51 s Nomarského diferenciačním kontrastem a digitálními kamerami DP 74 pro pořizování kvalitních fotografií. Máme vybavenou kultivační laboratoř pro pěstování mikrobiálních kultur s klimatizovaným provozem a příslušným nutným vybavením (laminární boxy, autoklávy, kultivačními boxy, přístroj na výrobu demineralizované vody, digestoř atd.). Často využíváme služeb plně vybavené laboratoře molekulárních metod naší katedry.

Disponujeme rovněž kompletním vybavením pro odběry vzorků v terénu, a to včetně menší flotily nafukovacích kánoí typu Pálava. Pro základní mikroskopické rozbory v terénu máme sestavu mikroskopu Olympus CX21, digitální kamery a notebooku, která je napájena fotovoltaickým systémem, případně elektrocentrálou Honda 10i, což nám umožňuje práci i mimo civilizaci.

Zahraniční spolupráce algologické laboratoře je dost rozsáhlá a týká se i studentů. Každoročně pořádáme letní kurz na determinaci sinic pro zahraniční zájemce, pravidelně jsou u nás studují či na vědeckých stážích pobývají kolegové z různých zemí a podobně. Dlouhodobou a intenzivní spolupráci máme zejména s laboratoří prof. Jeffreyho Johansena z John Carroll University, Cleveland, Ohio, USA. Kromě čilé vědecké spolupráce je pro studenty nejvýznamnějším rysem této spolupráce to, že pravidelně posíláme šikovné absolventy bakalářského stupně studia, kteří se chtějí věnovat vědě, na dvouleté magisterské studium do USA. Klasicky se pak takový student vrátí k nám na doktorské studium, nebo v něm pokračuje v USA.

Doporučené kurzy

 • KBO/134 Fykologie (algologie) – Jan Kaštovský a Josef Juráň. Základní kurz, základní informace, běží každý rok.

 • KBO/128 - 129 Fykologické determinační praktikum 1 a 2 - Jan Mareš a Tomáš Hauer. Kurz zaměřený na mikroskopické určování řas a sinic, částečně probíhá v Českých Budějovicích, hlavní část se ale realizuje na nějaké vzdálenější zajímavé lokalitě, několik dní se dopoledne sbírají vzorky a odpoledne se mikroskopují a určují. V lichých letech běží č. 1, v sudých č. 2.

 • KBO/142 Základy ekologie sinic a řas – Jan Kaštovský, Tomáš Hauer, Josef Juráň. Úvodní informace z oboru - fytoplankton, nárostová společenstva, mořské řasy, aerické řasy a sinice, extrémofilní organismy, biotické interakce, biogeografie, bioindikace apod. Běží obrok, v tuto chvíli běžel v letním semestru 2019/2020.

 • KBO/147 Biogeografie protistních organismů - Josef Juráň. Kurz věnující se rozšíření protist na Zemi, způsobům šíření, geografických bariérám, speciaci, ale také problematice biologických invazí protist a možnostem praktické ochrany jejich biotopů. Právě běží v zimním semestru 2020/2021.

 • KBO/185 Základní algologické metody - seminář – Tomáš Hauer & kol. Nutný základ pro každého začínajícího diplomanta, praktické rady, jak používat naše vybavení a jak nedělat chyby při práci.

 • KBO/290 - 291 Algologický seminář pro pokročilé 1 a 2 – Josef Juráň, Jan Kaštovský, Tomáš Hauer. Semináře pro studenty i zaměstnance, zpravidla formou journal-clubu. V případě zájmu běží jeden z nich každý rok.

 • KBO/298 Algologické kultivační techniky - Josef Juráň. Pokročilý kurz jehož cílem je poskytnutí širokého spektra informací o způsobech zpracování přírodního materiálu, především izolace zájmových organismů do klonálních kultur a jejich dlouhodobém udržování. Běží v lichých letech, nejbližší kurz bude otevřen v zimním semestru 2021/22

 • KBO/318 Biotechnologie fototrofních mikroorganismů – Tomáš Hauer. Základní i podrobnější informace o tom, jak lze řasy a sinice využívat v praxi. Běží obrok, v lichých letech.

 • KBO/441 - 442 Speciální fykologie I. a II. – Vysoce specializované přednášky, běží jedna z nich každý rok v letním semestru. Téma není nikdy stejné, většinou se vrhneme na detailní prozkoumání nějaké skupiny řas nebo sinic, taxonomické nebo ekologické. Akce se účastní četní zvaní odborníci odjinud.

Kurzy vhodné pro ekologicky zaměřené studenty

 • KBO/323 Ekologie extrémních a spec. biocenóz – J. Elster

 • KBO/325 Ekologie polárních ekosystémů – J. Komárek, J. Elster

 • KBE/457 Limnologie tekoucích vod – J. Seďa

 • KBE/461 Moderní limnologické metody – K. Šimek

 • KBE/475 Obecná limnologie – J. Vrba

 • KBE/465 Speciální limnologie – J. Vrba

 • KBE/452 Základní limnologické metody – J. Kopáček

 • KBE/466 Ekologie fytoplanktonu – P. Znachor

 • KBE/451 Hydrobiologické exkurze –M. Šorf & kol.

Kurzy vhodné pro taxonomicky a molekuláně zaměřené studenty

 • KBO/309 Metody molekulární biologie v rostlinné ekologii a systematice - P. Koutecký & kol.

 • KBO/312 Základy rostlinné taxonomie - M. Štech, J. Kučera

 • KEBR/320 Molekulární biologie sinic – M. Tichý

 • KEBR/626 Elektronová mikroskopie pro biology I. – J. Nebesářová

 • KEBR/627 Elektronová mikroskopie pro biology II. – J. Nebesářová

 • KBO/161 Biologie protist - J. Juráň, M. Jalovecká

 • KZO/593 Molekulární fylogenetika - V. Hypša