Studium fykologie

Naše pracoviště je tvořeno především roztomile praštěnou skupinou pedagogů a studentů, kteří společně pracují na několika nosných tématech. Základní a nejpočetnější pracovní skupina se věnuje sinicím (Cyanobacteria) a to zejména jejich taxonomii a systematice a také jejich ekologii ve speciálních biotopech – tropickém pralese, bažinách, nárostech na skalách a podobně. Pravidelně se ale u nás vyskytuje nějaký student s jinou oblastí zájmu a vymyslí si práci na skupině, kterou normálně neděláme – máme teď specialisty na krásnoočka (Euglenophyta). Tyhle odchylky všemožně podporujeme – třeba sháněním zahraničních specialistů na daný obor – protože si tím všichni rozšiřujeme obzory a v neposlední řadě zvyšujeme pravděpodobnost zaměstnání absolventů v oboru. Také slušně vybavená příruční knihovna se nesoustředí jen na sinice, ale na všechny skupiny řas.

Zahraniční spolupráce algologické laboratoře je dost rozsáhlá a týká se i studentů. Každoročně pořádáme letní kurz na determinaci sinic pro zahraniční zájemce, pravidelně jsou u nás studují či na  vědeckých stážích pobývají kolegové z různých zemí a podobně.

Doporučené kurzy

Algologické kurzy: Kurzy, ve kterých jsou sinice a řasy výraznou měrou zmiňovány:

Kurzy vhodné pro ekologicky zaměřené studenty

Kurzy vhodné pro taxonomicky a molekuláně zaměřené studenty