lIDÉ

PROF. RNDr. Jan Kaštovský, Ph.D.

vedoucí laboratoře

Kontakt: 

Katedra botaniky PřF JU
Na Zlaté stoce 1
České Budějovice 370 05
Tel.: 389 032 252
E-mail: hanys_at_prf.jcu.cz

Vysoká škola: 

Obory vědeckého zájmu: 

Vědečtí zaměstnavatelé: 

Mezinárodní spolupráce: 

Publikace: 

Granty: