Vítejte na stránkách fykologické laboratoře PřF JU

Fykologie (z řeckého fykos = řasy) nebo též algologie (z latinského algae = řasy) se na Přírodovědecké fakultě JU vyučuje v rámci kateder botaniky (systematické přednášky a semináře) a ekologie (ekologické a hydrobiologické aspekty). Tento obor je u nás možné studovat v bakalářském, magisterském i doktorském stupni studia. Koncentrace fakulty a mnoha biologických ústavů Akademie věd ČR v jižních Čechách dělá z tohoto regionu místo z největším počtem odborníků na řasy a sinice v republice a nejspíš i na východ od Rýna.

Naše laboratoř se zabývá výzkumem biologie sinic a řas ve vodních i terestrických prostředích. Věnujeme se hlavně modernímu taxonomickému přístupu k různým skupinám řas a zejména sinic, velkou pozornost věnujeme rovněž strategiím přežití řas a sinic v extrémních podmínkách. Pracujeme pomocí nejrůznějších metod, od kvalitní optické mikroskopie přes mikroskopii elektronovou až po molekulárně-biologické metody.

Naši studenti mají zaručený přístup k modernímu vybavení laboratoře a k četným mezinárodním kontaktům, včetně magisterského studia v USA. Hotoví studenti algologie nachází uplatnění v základním i aplikovaném výzkumu ve státem finacovaných i soukromých laboratořích a v organizacích sledujících kvalitu vody (zdravotní ústavy, podniky povodí).

 

NABÍDKY DIPLOMOVÝCH PRACÍ PRO ROK 2018

 

 REZERVACE MIKROSKOPŮ/MICROSCOPES BOOKING SITE

 

AKTUALITY:  

Kurzy - výuka 

Konference, vzdělávání  

  • 59. pracovní konference České algologické společnosti se uskuteční 16. až 19. září v Olomouci, nosným tématem konference je "Moderní přístupy ke studiu sinic a řas", více na webu konference.
  • Ve dnech 10. až 13. září 2018 se v polském Gdaňsku koná konference "Use of Algae for Monitoring Rivers and Comparable Habitats", více na webu konference. 
  •  29. ročník tradičního setkání "duchem mladých algologů" Chantransia 2018, se bude konat ve dnech 11. až 14. října na terénní stanici PřF UK Velemín v Českém středohoří. Podrobné informace včetně přihlášky naleznete na webu: https://chantransia.webnode.cz
  • Od 5. do 9. září 2018 se bude opět v rumunské Tulcae konat další konference "4th International Conference – Water resources and wetlands", více na webu konference

Popularizace