Vítejte na stránkách fykologické laboratoře PřF JU

Fykologie (z řeckého fykos = řasy) nebo též algologie (z latinského algae = řasy) se na Přírodovědecké fakultě JU vyučuje v rámci kateder botaniky (systematické přednášky a semináře) a ekologie (ekologické a hydrobiologické aspekty). Tento obor je u nás možné studovat v bakalářském, magisterském i doktorském stupni studia. Koncentrace fakulty a mnoha biologických ústavů Akademie věd ČR v jižních Čechách dělá z tohoto regionu místo z největším počtem odborníků na řasy a sinice v republice a nejspíš i na východ od Rýna.

Naše laboratoř se zabývá výzkumem biologie sinic a řas ve vodních i terestrických prostředích. Věnujeme se hlavně modernímu taxonomickému přístupu k různým skupinám řas a zejména sinic, velkou pozornost věnujeme rovněž strategiím přežití řas a sinic v extrémních podmínkách. Pracujeme pomocí nejrůznějších metod, od kvalitní optické mikroskopie přes mikroskopii elektronovou až po molekulárně-biologické metody.

Naši studenti mají zaručený přístup k modernímu vybavení laboratoře a k četným mezinárodním kontaktům, včetně magisterského studia v USA. Hotoví studenti algologie nachází uplatnění v základním i aplikovaném výzkumu ve státem finacovaných i soukromých laboratořích a v organizacích sledujících kvalitu vody (zdravotní ústavy, podniky povodí).

 

NABÍDKY DIPLOMOVÝCH PRACÍ PRO ROK 2018

 

 REZERVACE MIKROSKOPŮ/MICROSCOPES BOOKING SITE

 

AKTUALITY:  

Program labmeetingů/Labmeetings schedule   

  • Presentations of WoS News, employees and students would be in English (English slides, speaking in Czech), presentations connected with Bc./Mgr. theses defences will be fully in Czech.
Date Web of Science News Students' Presentation

 

Employee'

 

Presentation


Guest' Presentation/

 

"Social Event"

summer semester 2017/2018
13.2.2018 Pepa Radka (running, Ph.D.) ---  AlKáča
27.2.2018 Radka David (starting, Mgr.) Olina  
13.3.2018 Bětka Somi (running, Ph.D.)    
27.3.2018 VykaLenka Fanda (starting, Mgr.?)  Pepa
 
10.4.2018 Somi Nela (ending, Mgr.), Aneta (ending, Mgr.), Leonardo (ending, Mgr.?)  Hanys  
24.4.2018 Hanys Robin (running, Bc.), VykaLenka (running, Ph.D.), Bětka (running, Ph.D. or childbirth)  Tomáš  
15.5.2018 --- Advanced Phycology Seminar - presentations of the students  ---

  

Kurzy - výuka 

Konference, vzdělávání  

  • Ve dnech 16. až 20. května 2018 se v rumunské Tulcea bude konat konference "Deltas and Wetlands", více na webu konference 
  • Od 5. do 9. září 2018 se bude opět v rumunské Tulcae konat další konference "4th International Conference – Water resources and wetlands", více na webu konference
  • Konference polské fykologické společnosti se bude konat ve dnech 22. až 25. května 2018 v Krakově, téma konference je Green future: Algae – applications and perspectives 

Popularizace