Vítejte na stránkách fykologické laboratoře PřF JU

Fykologie (z řeckého fykos = řasy) nebo též algologie (z latinského algae = řasy) se na Přírodovědecké fakultě JU vyučuje v rámci kateder botaniky (systematické přednášky a semináře) a ekologie (ekologické a hydrobiologické aspekty). Tento obor je u nás možné studovat v bakalářském, magisterském i doktorském stupni studia. Koncentrace fakulty a mnoha biologických ústavů Akademie věd ČR v jižních Čechách dělá z tohoto regionu místo z největším počtem odborníků na řasy a sinice v republice a nejspíš i na východ od Rýna.

Naše laboratoř se zabývá výzkumem biologie sinic a řas ve vodních i terestrických prostředích. Věnujeme se hlavně modernímu taxonomickému přístupu k různým skupinám řas a zejména sinic, velkou pozornost věnujeme rovněž strategiím přežití řas a sinic v extrémních podmínkách. Pracujeme pomocí nejrůznějších metod, od kvalitní optické mikroskopie přes mikroskopii elektronovou až po molekulárně-biologické metody.

Naši studenti mají zaručený přístup k modernímu vybavení laboratoře a k četným mezinárodním kontaktům, včetně magisterského studia v USA. Hotoví studenti algologie nachází uplatnění v základním i aplikovaném výzkumu ve státem finacovaných i soukromých laboratořích a v organizacích sledujících kvalitu vody (zdravotní ústavy, podniky povodí).

 

NABÍDKY DIPLOMOVÝCH PRACÍ PRO ROK 2017

 

 REZERVACE MIKROSKOPŮ/MICROSCOPES BOOKING SITE

 

AKTUALITY: 

Kurzy - výuka

  • V zimním semestru 2017/2018 poběží nový kurz Biogeografie protistních organismů (KBO/147, přednáší Pepa Juráň, bloková výuka, písemná zkouška, 3 kredity). 

Konference, vzdělávání 

  • Letošní Chantransia se bude konat od 5. do 8. října 2017 na skautské základně Strážná, více zde
  • 58. pracovní konference České algologické společnosti se bude konat od 17. do 20. 9. 2017 v  Ostravě. 

Popularizace