Vítejte na stránkách fykologické laboratoře PřF JU

Fykologie (z řeckého fykos = řasy) nebo též algologie (z latinského algae = řasy) se na Přírodovědecké fakultě JU vyučuje v rámci kateder botaniky (systematické přednášky a semináře) a ekologie (ekologické a hydrobiologické aspekty). Tento obor je u nás možné studovat v bakalářském, magisterském i doktorském stupni studia. Koncentrace fakulty a mnoha biologických ústavů Akademie věd ČR v jižních Čechách dělá z tohoto regionu místo z největším počtem odborníků na řasy a sinice v republice a nejspíš i na východ od Rýna.

Naše laboratoř se zabývá výzkumem biologie sinic a řas ve vodních i terestrických prostředích. Věnujeme se hlavně modernímu taxonomickému přístupu k různým skupinám řas a zejména sinic, velkou pozornost věnujeme rovněž strategiím přežití řas a sinic v extrémních podmínkách. Pracujeme pomocí nejrůznějších metod, od kvalitní optické mikroskopie přes mikroskopii elektronovou až po molekulárně-biologické metody.

Naši studenti mají zaručený přístup k modernímu vybavení laboratoře a k četným mezinárodním kontaktům, včetně magisterského studia v USA. Hotoví studenti algologie nachází uplatnění v základním i aplikovaném výzkumu ve státem finacovaných i soukromých laboratořích a v organizacích sledujících kvalitu vody (zdravotní ústavy, podniky povodí).

 

NABÍDKY DIPLOMOVÝCH PRACÍ PRO ROK 2017

 

 REZERVACE MIKROSKOPŮ/MICROSCOPES BOOKING SITE

 

AKTUALITY:  

Program labmeetingů/Labmeetings schedule   

  • Labmeetings will be held at 16:30 in the Vila lecture room.  
Date Web of Science News Students' Presentation  Employee' Presentation 

 

Host' Presentation/

 

"Social Event"

24.10. 2017  Pepa  Robin (starting, Bc.), Somi (starting, Ph.D.) ---  Paulina
7.11. 2017  Bětka  Fanda (ending, Bc.)  Esther  
15.11.2017 from 15.00 - seminar about ending Bachelor Thesis of František Hrubý (Vila lecture room).
21.11. 2017   Radka  Leonardo (ending, Mgr.)  Tomáš  Esther Birthday Party
29.11.2017 from 15.00 - seminar about ending Master Thesis of Leonardo Mendoza (Vila lecture room). 
5.12. 2017  Somi  Nela (running, Mgr.), Aneta (running, Mgr.)  Olina  Vykalenka - cesta do Amériky
19.12. 2017  Vykalenka  Bětka (running, Ph.D.)  Hanys  "Punch is not dead!"

  

Kurzy - výuka 

  • V zimním semestru 2017/2018 poběží nový kurz Biogeografie protistních organismů (KBO/147, přednáší Pepa Juráň, bloková výuka, písemná zkouška, 3 kredity). Bloková výuka proběhne o víkendu 16. až 18. února 2018.
  • V letním semestru 2017/2018 bude kurz Speciální fykologie zaměřen na geometrickou morfometriku, přednášet bude Jiří Neustupa (Katedra botaniky, PřF UK).

Konference, vzdělávání  

  • Ve dnech 16. až 20. května 2018 se v rumunské Tulcea bude konat konference "Deltas and Wetlands", více na webu konference 
  • Konference polské fykologické společnosti se bude konat ve dnech 22. až 25. května 2018 v Krakově, téma konference je Green future: Algae – applications and perspectives 

Popularizace