Vítejte na stránkách fykologické laboratoře PřF JU

Fykologie (z řeckého fykos = řasy) nebo též algologie (z latinského algae = řasy) se na Přírodovědecké fakultě JU vyučuje v rámci kateder botaniky (systematické přednášky a semináře) a ekologie (ekologické a hydrobiologické aspekty). Tento obor je u nás možné studovat v bakalářském, magisterském i doktorském stupni studia. Koncentrace fakulty a mnoha biologických ústavů Akademie věd ČR v jižních Čechách dělá z tohoto regionu místo z největším počtem odborníků na řasy a sinice v republice a nejspíš i na východ od Rýna.

Naše laboratoř se zabývá výzkumem biologie sinic a řas ve vodních i terestrických prostředích. Věnujeme se hlavně modernímu taxonomickému přístupu k různým skupinám řas a zejména sinic, velkou pozornost věnujeme rovněž strategiím přežití řas a sinic v extrémních podmínkách. Pracujeme pomocí nejrůznějších metod, od kvalitní optické mikroskopie přes mikroskopii elektronovou až po molekulárně-biologické metody.

Naši studenti mají zaručený přístup k modernímu vybavení laboratoře a k četným mezinárodním kontaktům, včetně magisterského studia v USA. Hotoví studenti algologie nachází uplatnění v základním i aplikovaném výzkumu ve státem finacovaných i soukromých laboratořích a v organizacích sledujících kvalitu vody (zdravotní ústavy, podniky povodí).

 

AKTUALITY:

Konference

  • 11th International Conference on Toxic Cyanobacteria se nosným tématem " Learning from the past to predict the future" se bude konat ve dnech 5. až 10. května 2019 v polském Krakově. Více na webu konference
  • 38th International Conference of the Polish Phycological Society s tématem "Evolution and biodiversity of Algae" se bude konat ve dnech 4. až 7. června 2019 v  Kielce a Sandoměři. Více na webu konference.
  • 7th European Phycological Congress se uskuteční ve dnech 25. - 30. srpna 2019 v chorvatském Záhřebu. Více detailů na webu konference.

  • 60. konference České algologické společnosti se bude konat ve dnech 23. a 25. září 2019 v Českých Budějovicích, detaily budou průběžně zveřejńovány na webu ČAS. 

 

NABÍDKY DIPLOMOVÝCH PRACÍ PRO ROK 2018

 

KALENDÁŘ AKCÍ 

 

 REZERVACE MIKROSKOPŮ/MICROSCOPES BOOKING SITE