Vítejte na stránkách fykologické laboratoře PřF JU

Fykologie (z řeckého fykos = řasy) nebo též algologie (z latinského algae = řasy) se na Přírodovědecké fakultě JU vyučuje v rámci kateder botaniky (systematické přednášky a semináře) a ekologie (ekologické a hydrobiologické aspekty). Tento obor je u nás možné studovat v bakalářském, magisterském i doktorském stupni studia. Koncentrace fakulty a mnoha biologických ústavů Akademie věd ČR v jižních Čechách dělá z tohoto regionu místo z největším počtem odborníků na řasy a sinice v republice a nejspíš i na východ od Rýna.

Naše laboratoř se zabývá výzkumem biologie sinic a řas ve vodních i terestrických prostředích. Věnujeme se hlavně modernímu taxonomickému přístupu k různým skupinám řas a zejména sinic, velkou pozornost věnujeme rovněž strategiím přežití řas a sinic v extrémních podmínkách. Pracujeme pomocí nejrůznějších metod, od kvalitní optické mikroskopie přes mikroskopii elektronovou až po molekulárně-biologické metody.

Naši studenti mají zaručený přístup k modernímu vybavení laboratoře a k četným mezinárodním kontaktům, včetně magisterského studia v USA. Hotoví studenti algologie nachází uplatnění v základním i aplikovaném výzkumu ve státem finacovaných i soukromých laboratořích a v organizacích sledujících kvalitu vody (zdravotní ústavy, podniky povodí).

 

NABÍDKY DIPLOMOVÝCH PRACÍ PRO ROK 2017

 

 REZERVACE MIKROSKOPŮ/MICROSCOPES BOOKING SITE

 

 

AKTUALITY: 

 • Ve dnech 24.- 26. února 2017 proběhne kurz Sinice a řasy v praxi, přednáší pánové nejpovolanější - Petr Pumann (Státní zdravotní ústav, Praha) & Jindřich Duras (Povodí Vltavy s. p., Plzeň). Studenti si kurz (před)zapíšou jako KBO/444 Speciální fykologie IV.

  Program: 
  Pátek 24.2.: 14:45 – 18:00 – Petr Pumann
  Sobota 25.2.: 9:00 – 14:00 - Petr Pumann, 14:00 – 18:00 - Jindřich Duras
  Neděle 26.2.: 9:00 – 13:00 Jindřich Duras

  Přednášky budou probíhat na katedře botaniky PřF JU ("Vila"). 

 • Letošní Chantransia se bude konat od 5. do 8. října 2017 na skautské základně Strážná, více zde

 • V prosincovém čísle časopisu Živa vyšly dva články Hanyse Kaštovského a Pepy Juráně určené pro středoškolské vyučující: Nový pohled na systém řas a jak ho učit?  a Evoluce sinic a řas v moderním pojetí

 • Článek "Sinice nás přežijí" profesora Jiřího Komárka vyšel v časopise Vesmír (článek ve formátu *.pdf zde)