Vítejte na stránkách fykologické laboratoře PřF JU

Fykologie (z řeckého fykos = řasy) nebo též algologie (z latinského algae = řasy) se na Přírodovědecké fakultě JU vyučuje v rámci kateder botaniky (systematické přednášky a semináře) a ekologie (ekologické a hydrobiologické aspekty). Tento obor je u nás možné studovat v bakalářském, magisterském i doktorském stupni studia. Koncentrace fakulty a mnoha biologických ústavů Akademie věd ČR v jižních Čechách dělá z tohoto regionu místo z největším počtem odborníků na řasy a sinice v republice a nejspíš i na východ od Rýna.

Naše laboratoř se zabývá výzkumem biologie sinic a řas ve vodních i terestrických prostředích. Věnujeme se hlavně modernímu taxonomickému přístupu k různým skupinám řas a zejména sinic, velkou pozornost věnujeme rovněž strategiím přežití řas a sinic v extrémních podmínkách. Pracujeme pomocí nejrůznějších metod, od kvalitní optické mikroskopie přes mikroskopii elektronovou až po molekulárně-biologické metody.

Naši studenti mají zaručený přístup k modernímu vybavení laboratoře a k četným mezinárodním kontaktům, včetně magisterského studia v USA. Hotoví studenti algologie nachází uplatnění v základním i aplikovaném výzkumu ve státem finacovaných i soukromých laboratořích a v organizacích sledujících kvalitu vody (zdravotní ústavy, podniky povodí).

 

NABÍDKY DIPLOMOVÝCH PRACÍ PRO ROK 2017

 

 REZERVACE MIKROSKOPŮ/MICROSCOPES BOOKING SITE

 

AKTUALITY: 

Organizační záležitosti

  • 28. března se po labmeetingu uskuteční školení o práci s mikroskopy a také jak se chovat k terénním multimetrům. Účast všech členů laborky více než žádaná. 
  • Program algologických seminářů a labmeetingů: 
  algoseminář 
(začátek v 16:00)
začátek labmeetingu WoSí koutek prezentace
I
prezentace
II
doprovodný
program 
28.3.   16:30 Radka Pankáča Somi Fatemeh Heidari
školení: mikroskopy, terénní multimetry (po labmeetingu)
11.4. InkScape/Corel Draw  17:45 Hanys Mára ---  
25.4.   16:30 Bětka Alkáča Aneta  
2.5.   16:30 Somi Tomáš ---  
16.5.  zápočtový týden: algoseminářová konference (od 16:00, zasedačka)

 

Konference

  • Letošní Chantransia se bude konat od 5. do 8. října 2017 na skautské základně Strážná, více zde
  • 58. pracovní konference České algologické společnosti se bude konat od 17. do 20. 9. 2017 v  Ostravě. 
  • Ve dnech 13. až 19. srpna 2017 se v polském Štětíně (Szczecin) koná 11th International Phycological Congress, bližší informace zde, proklikl na přihlašovací formulář

Popularizace