Vítejte na stránkách fykologické laboratoře PřF JU

Naše laboratoř se zabývá výzkumem biologie sinic a řas ve vodních i terestrických prostředích. Věnujeme se hlavně modernímu taxonomickému přístupu k různým skupinám řas a zejména sinic, velkou pozornost věnujeme rovněž strategiím přežití řas a sinic v extrémních podmínkách. Pracujeme pomocí nejrůznějších metod, od kvalitní optické mikroskopie přes mikroskopii elektronovou až po molekulárně-biologické metody.

Studenti mají zaručený přístup k modernímu vybavení laboratoře a k četným mezinárodním kontaktům, včetně magisterského studia v USA. Hotoví studenti algologie nachází uplatnění v základním i aplikovaném výzkumu ve státem finacovaných i soukromých laboratořích a v organizacích sledujících kvalitu vody (zdravotní ústavy, podniky povodí).

 

  

NABÍDKY DIPLOMOVÝCH PRACÍ PRO ROK 2020

 

SLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU - Phycology lab at jcu.cz

AKTUALITY:

  • Konference naší laboratoře se uskuteční v pátek 27. listopadu 2020. Konference se bude realizovat v prezenční nebo distanční formě přes MS Teams. 
     
  • Kniha Atlas sinic a řas ČR získala Cenu rektora JU za prestižní vědeckou publikaci za rok 2019.
     
  • Vyšla dvoudílná kniha Atlas sinic a řas ČR. Kniha Hindák a kol. Sladkovodné riasy vydaná v roce 1978 byla tak skvělá, že dalších čtyřicet let nikdo žádnou další nenapsal. Po takhle dlouhé době se ve věku molekulárních zásahů do systematiky ovšem změnilo prakticky všechno a tak jsme se s celou řadou spoluautorů – specialistů na jednotlivé skupiny řas – vrhli do díla a po třech letech pilné práce, spatřila světlo světa publikace Atlas sinic a řas ČR 1. a 2. Kniha je ke stažení zde.

KONFERENCE:

 

DŮLEŽITÉ ODKAZY: