Vítejte na stránkách fykologické laboratoře PřF JU

Fykologie (z řeckého fykos = řasy) nebo též algologie (z latinského algae = řasy) se na Přírodovědecké fakultě JU vyučuje v rámci kateder botaniky (systematické přednášky a semináře) a ekologie (ekologické a hydrobiologické aspekty). Tento obor je u nás možné studovat v bakalářském, magisterském i doktorském stupni studia. Koncentrace fakulty a mnoha biologických ústavů Akademie věd ČR v jižních Čechách dělá z tohoto regionu místo z největším počtem odborníků na řasy a sinice v republice a nejspíš i na východ od Rýna.

Naše laboratoř se zabývá výzkumem biologie sinic a řas ve vodních i terestrických prostředích. Věnujeme se hlavně modernímu taxonomickému přístupu k různým skupinám řas a zejména sinic, velkou pozornost věnujeme rovněž strategiím přežití řas a sinic v extrémních podmínkách. Pracujeme pomocí nejrůznějších metod, od kvalitní optické mikroskopie přes mikroskopii elektronovou až po molekulárně-biologické metody.

Naši studenti mají zaručený přístup k modernímu vybavení laboratoře a k četným mezinárodním kontaktům, včetně magisterského studia v USA. Hotoví studenti algologie nachází uplatnění v základním i aplikovaném výzkumu ve státem finacovaných i soukromých laboratořích a v organizacích sledujících kvalitu vody (zdravotní ústavy, podniky povodí).

 

NABÍDKY DIPLOMOVÝCH PRACÍ PRO ROK 2018

 

 REZERVACE MIKROSKOPŮ/MICROSCOPES BOOKING SITE

 

AKTUALITY:  

Program labmeetingů/Labmeetings schedule   

  • Labmeetings will be held at 17:00 (after Advanced Phycology Seminar) in the Vila lecture room.  
  • Presentations of WoS News, employees and students would be in English (English slides, speaking in Czech), presentations connected with Bc./Mgr. theses defences will be fully in Czech.
Date Web of Science News Students' Presentation

 

Employee'

 

Presentation


Guest' Presentation/

 

"Social Event"

summer semester 2017/2018
13.2.2018 Pepa Radka (running, Ph.D.) ---  
27.2.2018 Bětka David (starting, Mgr.) Olina  
13.3.2018 Radka Somi (running, Ph.D.)  ---  
27.3.2018 Somi Fanda (starting, Mgr.?)  Pepa (incl. Ph.D.?)
 
10.4.2018 Vykalenka Nela (ending, Mgr.), Aneta (ending, Mgr.), Leonardo (ending, Mgr.?)  Hanys  
24.4.2018 Hanys Robin (running, Bc.), VykaLenka (running, Ph.D.)  Tomáš  

  

Kurzy - výuka 

  • V zimním semestru 2017/2018 poběží nový kurz Biogeografie protistních organismů (KBO/147, přednáší Pepa Juráň, bloková výuka, písemná zkouška, 3 kredity). Bloková výuka proběhne o víkendu 16. až 18. února 2018.
  • V letním semestru 2017/2018 bude kurz Speciální fykologie zaměřen na geometrickou morfometriku, přednášet bude Jiří Neustupa (Katedra botaniky, PřF UK).

Konference, vzdělávání  

  • Ve dnech 16. až 20. května 2018 se v rumunské Tulcea bude konat konference "Deltas and Wetlands", více na webu konference 
  • Od 5. do 9. září 2018 se bude opět v rumunské Tulcae konat další konference "4th International Conference – Water resources and wetlands", více na webu konference
  • Konference polské fykologické společnosti se bude konat ve dnech 22. až 25. května 2018 v Krakově, téma konference je Green future: Algae – applications and perspectives 

Popularizace