Vítejte na stránkách fykologické laboratoře PřF JU

Naše laboratoř se zabývá výzkumem biologie sinic a řas ve vodních i terestrických prostředích. Věnujeme se hlavně modernímu taxonomickému přístupu k různým skupinám řas a zejména sinic, velkou pozornost věnujeme rovněž strategiím přežití řas a sinic v extrémních podmínkách. Pracujeme pomocí nejrůznějších metod, od kvalitní optické mikroskopie přes mikroskopii elektronovou až po molekulárně-biologické metody.

Studenti mají zaručený přístup k modernímu vybavení laboratoře a k četným mezinárodním kontaktům, včetně magisterského studia v USA. Hotoví studenti algologie nachází uplatnění v základním i aplikovaném výzkumu ve státem finacovaných i soukromých laboratořích a v organizacích sledujících kvalitu vody (zdravotní ústavy, podniky povodí).

 

AKTUALITY:

  • KALENDÁŘ AKCÍ / EVENT CALENDAR
  • NABÍDKY DIPLOMOVÝCH PRACÍ PRO ROK 2020
  • Naše laboratoř pořádá v příštím roce dva determinační kurzy: Determinační kurz krásnooček konaný ve dnech 20. - 24. července 2020 a Determinační kurz sladkovodních a terestrických sinic ve dnech 27. - 31. července 2020. Detaily o jednotlivých kurze najdete na jejich vlastních stránkách. 
  • Výuka kurzu KBO/298 Algologické kultivační techniky bude realizována blokově. Teoretické přednášky proběhnou v pátky 8.11., 15.11. a 22.11. od 13:30 do 18:00 v posluchárně C3. Detaily k exkurzi a praktickým cvičením budou doladěny na první teoretické přednášce. Studijní materiály ke kurzu. 
  • Vyšla dvoudílná kniha Atlas sinic a řas ČR. Kniha Hindák a kol. Sladkovodné riasy vydaná v roce 1978 byla tak skvělá, že dalších čtyřicet let nikdo žádnou další nenapsal. Po takhle dlouhé době se ve věku molekulárních zásahů do systematiky ovšem změnilo prakticky všechno a tak jsme se s celou řadou spoluautorů – specialistů na jednotlivé skupiny řas – vrhli do díla a po třech letech pilné práce, spatřila světlo světa publikace Atlas sinic a řas ČR 1. a 2. Kniha je ke stažení zde.