Atlas sinic a řas ČR

Pro zájemce o elektronickou verzi obou dílů publikace Atlas sinic a řas ČR zde zpřístupňujeme elektronické verze obou svazků. 

 

Atlas sinic a řas ČR 1 - sinice, chloromonády, zlativky, Xanthophyceae, Eustigmatophyceae, Haptophyta, centrické rozsivky, penátní rozsivky

Atlas sinic a řas ČR 2 - skrytěnky, obrněnky, krásnoočka, glaukofyty, krásivky, parožnatky, zelené řasy sensu lato