Lidé

Zaměstnanci laboratoře

Jan Kaštovský
vedoucí laboratoře
sinice │ extrémní biotopy

Tomáš Hauer
sinice │ parožnatky

Jeffrey R. Johansen
sinice │ rozsivky

Josef Juráň
krásnoočka │ ekologie řas

Jiří Komárek
sinice

Olga Lepšová (Skácelová)
ekologie sinic a řas

Jan Mareš
molekulární biologie sinic 

Studenti doktorského studia

Jose Alberto Martinez
Yerena
molekulární biologie sinic

Alicia Toledo
sinice

Alžběta Vondrášková (Hesounová)
sinice

Jaroslav Kubín
bezbarvá krásnoočka

Studenti magisterského studia

Petr Březina
učitelství biologie

Jan Pokorný
sinice

Lenka Radová
učitelství biologie

Ester Staříková
ekologie sinic a řas

Michaela Wipplingerová
ekologie sinic a řas

Studenti bakalářského studia

Anežka Bečková
sinice

Artem Kriuchkov
sinice

Barbora Masářová
ekologie sinic a řas

Jakub Mazánek
ekologie a floristika

Anežka Mikulášová
aeroplankton

Martina Nováková
ekologie a floristika

Anastasiia Shchunina
sinice

Tereza Švejdová
ekologie sinic a řas

Sára Trsková
epifyté parožnatek

Středoškolská odborná činnost

Jan Dolejš
ekologie sinic a řas

Honza studuje diverzitu sinic a řas v rašeliništích v oblasti Červeného blata (Krušné hory). Cílem jeho práce je porovnat druhovou diverzitu v rámci studovaných lokalit a také sledovat vliv přírodních faktorů na tuto diverzitu.

Vedoucí SOČ: Josef Juráň

Absolventi

(seznam otevřete kliknutím na šipku vpravo)

58

bakalářských prací

32

magisterských prací

16

Ph.D. prací