Výzkum

výzkum extremofilních sinic a řas

Mimo naše hlavní výzkumná témata občas zabrousíme i do poněkud zvláštních biotopů, které mnohdy pro sinice a řasy představují extrémní prostředí. Věnovali jsme se nebo se věnujeme například těmto prostředím: 

Vybrané publikace: