Výzkum

výzkum extremofilních sinic a řas

Mimo naše hlavní výzkumná témata občas zabrousíme i do poněkud zvláštních biotopů, které mnohdy pro sinice a řasy představují extrémní prostředí. Věnovali jsme se nebo se věnujeme například těmto prostředím:

 • termální prameny - zde se soustředíme především na studium sinic z materiálu z Yellowstonského národního parku, snažíme nalezené druhy sinic charakterizovat s využitím klasických metod v kombinaci s metodami molekulární biologie; okrajově se věnujeme také flóry sinic a řas termálních pramenů v oblasti Karlových Varů

 • jeskyně - tento habitat představuje pro sinice a řasy extrémní biotop především díky limitaci nedostatkem světla; zajímáme se o biodiverzitu sinic a řas v různých mikrohabitatů v jeskyních v ČR a také studiu společenstev rostoucích v okolí umělého osvětlení, tzv. lampenflora

 • stolové hory - stolové hory v Guyanské vysočině patří k nejstarším geologickým útvarům na Zemi a představují extrémní biotop, který je obecně na živiny velmi chudý a současně se jedná o velmi izolované ostrovy; snažíme nalezené druhy sinic a řas charakterizovat s využitím klasických metod v kombinaci s metodami molekulární biologie

 • smáčené stěny - myslíme tím skály, zdi a podobně. Toto prostředí je pro život je dost nepřátelské, je zde vysoká hladina UV záření, kolísání teplot i vlhkosti je obrovské a podobně. Diverzita a ekologie těchto organizmů je neobyčejně zajímavá a málo známá.

 • chladící věže - zvláštní industriální větev studia smáčených stěn. Zvláštní zejména vysokou vlhkostí těchto habitatů a tím, že o výsledky těchto výzkumů je velký zájem provozovatelů těchto zařízení, protože často na těchto věžích působí značné finanční škody.

Vybrané publikace:

 • Kaštovský J, Fučíková K, Veselá J, Brewer Carías Ch, Vegas-Vilarrúbia T (2019): Algae. In: Rull, V., Vegas-Vilarrúbia, T., Huber, O. & Señaris, C. (eds.). 2019. Biodiversity of Pantepui, the pristine ‘Lost World’ of the Neotropical Guiana Highlands. Elsevier, Cambridge, 95-120. ISBN 978-0-12815-591-2.

 • Hauer, T., Čapek, P. & Böhmová, P. (2016): Main photoautotrophic components of biofilms in natural draft cooling towers. - Folia Microbiologica 61(3): 255-260. DOI: 10.1007/s12223-015-0429-4

 • Kaštovský, J. Veselá, J., Bohunická, M., Fučíková, K., Štenclová, L. & Brewer-Carías, Ch. (2016): New and unusual species of cyanobacteria, diatoms and green algae, with a description of a new genus Ekerewekia gen. nov. (Chlorophyta) from the table mountain Churí-tepui, Chimantá Massif (Venezuela). Phytotaxa 247 (3): 153-180. http://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.247.3.1

 • Kaštovský, J., Berrendero E.G., Hladil, J. Johansen J.R. (2014): Cyanocohniella calida gen. et sp. nov. (Cyanobacteria: Aphanizomenonaceae) a new cyanobacterium from the thermal springs from Karlovy Vary, Czech Republic. Phytotaxa 181(5): 279–292. http://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.181.5.3

 • Kaštovský, J., Fučíková, K.,Hauer, T., Bohunická, M. (2011): Microvegetation on the top of Mt. Roraima, Venezuela. Fottea 11 (1): 171-186

 • Hauer, T. (2010): Phototrophic biofilms on the interior walls of the concrete Iterson-type cooling towers. - Journal of Applied Phycology 22(6): 733-736. DOI: 10.1007/s10811-010-9513-y

 • Fučíková K. & Kaštovský J.(2009): Vincularia roraimae (Zygnematophyceae, Desmidiales), gen. et sp. nov. from the top of Mt. Roraima, Venezuela. – Nova Hedwigia 88(1-2): 49-56.

 • Kaštovský J. & Johansen J.R. (2008): Mastigocladus laminosus (Stigonematales, Cyanobacteria): phylogenetic relationship of strains from thermal springs to soil-inhabiting genera of the order and taxonomic implications for the genus. Phycologia 47: 307–320

 • Kaštovský, J. , Komárek J. (2001): Phototrophic microvegetation of thermal springs in Karlovy Vary, Czech Republic. – In: Elster, J.; Seckbach, J.; Vincent, W.F. & Lhotský,O. (eds.): Algae and extreme environments. – Nova Hedwigia, Beih. 123:107-119.

 • Kaštovský, J. (1997): Řasy v Mladečských a Javoříčských jeskyních (Algae Flora in Mladeč and Javoříčko Caves). Živa 3/97 : 101-102 .