Výzkum

Projekty

Grantové projekty

  • 2022 - 2024: GA ČR 22-06374S │ Sjednocení systematiky sinic pomocí harmonizace polyfázické a genomové taxonomie

  • 2019 - 2022: InterAction LTAUSA18 Fylogenetické zhodnocení obtížně kultivovatelných rodů sinic pomocí metody single-cell sequencing

  • 2016 - 2018: IP 2016-18/28 Podpora odborné výuky a zapojení studentů do tvůrčí činnosti: vytvoření publikace Atlas sinic a řas ČR I a II.

  • 2015 - 2017: GA ČR 15-11912S │ Fylogenetické vymezení rodů sinic pomocí multilokusové analýzy typových druhů

  • 2012 - 2014: AMVIS/KONTAKT II │ Diversita sinic tropických a subtropických biomů

  • 2008 - 2010: GA ČR 206/08/0318 Fylogenetické vztahy, diverzita a ekologie heterocytózních cyanobakterií s polarizovanou stélkou

  • 2005: FRVŠ 2005/2221 │ Epilitické cyanobakterie jižních Čech

Projekty smluvního výzkumu