Výzkum

PAROŽNATky ČR

Parožnatky jsou makroskopické zelené řasy z řádu Charales (Streptophyta, Viridiplantae). Patří mezi diagnostické druhy prioritního evropsky významného stanoviště 3140 Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek, díky čemuž se jedná o skupinu organizmů důležitou z hlediska ochrany přírody.

Pro Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR provádíme pravidelný monitoring výskytu parožnatek na vybraných lokalitách, pro zájemce z odborné i široké veřejnosti pak provádíme determinaci jejich sběrů a poskytujeme konzultace ohledně péče o lokality s výskytem parožnatek. Zároveň jsme autory metodiky sledování stanoviště 3140 v rámci souboru dalších metodik certifikovaného Ministerstvem životního prostředí ČR (č.j. 43175/ENV/17).  

Mapa výskytu zástupců Charales v ČR po roce 2009

Není-li v popisu jednotlivých bodů řečeno jinak, učinili nálezy na jednotlivých lokalitách Tomáš Hauer a/nebo Jan Kaštovský. Determinaci sběrů externích nálezců provedl Tomáš Hauer.

Pokud sami nějakou parožnatku najdete, budeme rádi, pokud nám o tom dáte vědět, pokud nám sběr pošlete, tak jej určíme.