lIDÉ

Michaela Wipplingerová

Kontakt:

Katedra botaniky PřF JU
Na Zlaté stoce 1
České Budějovice
370 05
Tel.: 389 032 340
E-mail: michaela.wipplingerova_at_gmail.com

Střední škola:

2012 – 2020: Gymnázium J.V. Jirsíka

Vysoká škola:

Bakalářské studium:

2020 - dosud: Přírodovědecká fakulta JU

Bakalářská práce: Sinice a řasy vybraných jeskyní ČR

Školitel: Jan Kaštovský

Cíle práce:

  • z nárostů na stěnách jeskyní izolovat jednotlivé kmeny sinic a řas

  • morfologicky tyto kmeny dokumentovat a pokusit se je určit

  • z těchto kmenů izolovat DNA a získat jejich sekvence

  • fylogeneticky získaná data vyhodnotit