lIDÉ

rndr. Radka hauerová, MSc.

Kontakt:

Katedra botaniky PřF JU
Na Zlaté stoce 1, místnost 103
České Budějovice
370 05
Tel.: 389 032 302
E-mail: muhlsteinova.radka_at_seznam.cz

Střední škola:

2000 - 2008: Gymnázium Prachatice

Vysoká škola:

Bakalářské studium:

 • 2008 - 2011: Přírodovědecká fakulta JU

Bakalářská práce: Aerofytické sinice z oblasti San Gerardo, San José, Kostarika.

Školitel: Tomáš Hauer

Cíle práce: literární rešerše pramenů týkajících se sladkovodních a terestrických sinic Střední Ameriky včetně ostrovů Karibské oblasti; mikroskopická analýza vzorků aerických sinic z okolí města San Gerardo, Kostarika.

Magisterské studium:

 • 2011 - 2013: John Carroll University, Cleveland, USA

Magisterská práce: Microcoleus-like morphotypes from soils of the Atacama Desert, Chile.

Školitel: Jeffrey R. Johansen

Doktorské studium:

 • 2013 - dosud: Přírodovědecká fakulta JU

Doktorská práce: Příspěvek k taxonomické revizi řádu Oscillatoriales

Školitel: Jan Kaštovský

Cíle práce: Pomocí všech aplikovatelných metod bude zkoumána taxonomická situace v tomto řádu.

Vědečtí zaměstnavatelé:

 • 2014 - 2017: Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

 • 2015 - 2017: Botanický ústav AV ČR, Třeboň

 • 2017 - dosud: Biologické centrum AV ČR, Ústav půdní biologie

 • 2019 - dosud: Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Konference:

 • 2013: The 19th Symposium of the International Society for Cyanophyte Research, John Carroll University, Cleveland, Ohio, USA.
  Poster: Polyphasic characterization of Kastovskya adunca gen. nov. et comb. nov. (Oscillatoriales, Cyanobacteria) from desert soils of the Atacama Desert, Chile.; Mühlsteinová, R., Johansen, J.R., Pietrasiak, N. & Martin, M.P.
  Talk: Polyphasic characterization of Trichocoleus desertorum sp. nov. (pseudanabaenales, Cyanobacteria) from desert soils and phylogenetic placement of the genus Trichocoleus.; Mühlsteinová, R., Johansen, J.R., Pietrasiak, N., Martin, M.P., Osorio-Santos, K. & Warren, S.D.

 • 2013: Midwest Ecology and Evolution Conference 2013, University of Notre Dame, South Bend, Indiana, USA.
  Poster: Diatoms as water quality indicators in Tinker’s Creek, Ohio.; Minerovic A.; Mühlsteinová R., Johansen J. & Sgro J. Normal

 • 2016: The 20th Symposium of the International Society for Cyanophyte Research, University of Innsbruck, Innsbruck, Austria.
  Talk: Seeking the true Oscillatoria.; Mühlsteinová, R., Hauer, T.

Publications:

Nowicka-Krawczyk, P., Mühlsteinová, R. & Hauer, T. (2019): Detailed characterization of the Arthrospira type species separating commercially grown taxa into the new genus Limnospira (Cyanobacteria). - Scientific Reports 9: 694. DOI:10.1038/s41598-018-36831-0

Mühlsteinová, R., Hauer, T., De Ley, P. & Pietrasiak, N. (2018): Seeking the true Oscillatoria: a quest for a reliable phylogenetic and taxonomic reference point. - Preslia 90: 151-169. DOI: 10.23855/preslia.2018.151

Světlíková, P., Blažek, P., Mühlsteinová, R. & Těšitel, J. (2016): Tracing nitrogen flow in a root-hemiparasitic association by foliar stable-isotope labelling. Plant Ecology and Evolution 149 (1): 39–44. DOI: 10.5091/plecevo.2016.1112

Hauer, T., Mühlsteinová, R., Bohunická, M., Kaštovský, J. & Mareš, J. (2015): Diversity of cyanobacteria on rock surfaces. - Biodiversity and Concervation. 24(4): 759-779. DOI: 10.1007/s10531-015-0890-z

Pietrasiak, N., Mühlsteinová, R., Siegesmund, M.A., & Johansen, J.R. (2014): Phylogenetic placement of Symplocastrum (Phormidiaceae, Cyanophyceae) with a new combination S. californicum and two new species: S. flechtnerae and S. torsivum. Phycologia 53 (6): 529–541. DOI: 10.2216/14-029.1

Mühlsteinová, R., Johansen, J.R., Pietrasiak, N., Martin, M.P., Osorio-Santos, K. & Warren, S.D. (2014): Polyphasic characterization of Trichocoleus desertorum sp. nov. (Pseudanabaenales, Cyanobacteria) from desert soils and phylogenetic placement of the genus Trichocoleus. - Phytotaxa 163(5): 241-261. DOI: 10.11646/phytotaxa.163.5.1

Mühlsteinová, R., Johansen, J.R., Pietrasiak, N. & Martin, M.P. (2014): Polyphasic characterization of Kastovskya adunca gen. nov. et comb. nov. (Cyanobacteria: Oscillatoriales), from desert soils of the Atacama Desert, Chile. - Phytotaxa 163(4): 216-228. DOI: 10.11646/phytotaxa.163.4.2

Mühlsteinová, R. & Hauer, T. (2013): Pilot survey of cyanobacterial diversity from the neighborhood of San Gerardo de Rivas, Costa Rica with a brief summary of current knowledge of terrestrial cyanobacteria in Central America. - Brazilian Journal of Botany 36(4): 299-307. DOI: 10.1007/s40415-013-0030-5

Hauer, T., Bohunická, M. & Mühlsteinová, R. (2013): Calochaete gen. nov. (Cyanobacteria, Nostocales), a new cyanobacterial type from the “páramo” zone in Costa Rica. - Phytotaxa 109 (1): 36-44. DOI: 10.11646/phytotaxa.109.1.4

Halda, J., Hauer, T., Kociánová, M., Mühlsteinová, R., Řeháková, K. & Šťastná P.: Biodiverzita cévnatých rostlin, lišejníků, sinic a řas na skalách s ledopády v Labském dole. - Opera Corcontica 48: 45-68