lIDÉ

Mgr. josef Juráň, Ph.D.

Kontakt: 

Katedra botaniky PřF JU
Na Zlaté stoce 1
České Budějovice
370 05
Tel.: 389 032 320
E-mail: juranj00_at_prf.jcu.cz

Střední škola:

Vysoká škola: 

Bakalářské studium: 

Bakalářská práce: Krásnoočka České republiky se zřetelem na oblast jižních Čech a Šumavy (PDF). 

Školitel: Jan Kaštovský

Cíle práce: 

Magisterské studium: 

Magisterská práce: Pilotní studie k problematice výskytu Euglenophyta v České republice (PDF)

Školitel: Jan Kaštovský

Cíle práce:

Doktorské studium: 

Disertační práce: Floristic-taxonomic study of the Euglenophytes. Implications for their ecology, distribution and practical protection

Školitel: Jan Kaštovský

Obory vědeckého zájmu: 

Vědečtí zaměstnavatelé: 

Mezinárodní spolupráce: 

duben 2014 - červenec 2014: pracovní stáž v rámci programu Erasmus: Zakład Fykologii, Instytut Botaniki PAN im. W. Szafera, Krakov.

Konference: 

mezinárodní konference: 

 Lokální konference:

Publikace: 

Články: 

Popularizační články:

Knihy: