lIDÉ

jaroslav Kubín

Kontakt:

Katedra botaniky PřF JU
Na Zlaté stoce 1
České Budějovice
370 05
Tel.: 389 032 340
E-mail: jarakubin_at_gmail.com

Střední škola:

Střední odborná škola Stříbro, Přírodovědné lyceum

Vysoká škola:

Bakalářské studium:

2018 - dosud: Přírodovědecká fakulta JU

Bakalářská práce: Pilotní floristicko-ekologická studie bezbarvých krásnooček v České republice.

Školitel: Josef Juráň

Cíle práce:

  • z dostupných literárních dat sestavit seznam bezbarvých krásnooček uváděných z České republiky, vytipovat vhodné lokality pro floristický průzkum;

  • provést vlastní floristický průzkum se zaměřením na výskyt bezbarvých krásnooček (s doplňkovými daty o dalších řasách na lokalitách); měření základních fyzikálních a chemických parametrů vody, sledování vlivu sezóny;

  • sestavení aktuálního seznamu bezbarvých krásnooček v ČR;

  • statistické vyhodnocení získaných floristických dat, vyvození ekologických závěrů.

Obory vědeckého zájmu:

  • ekologie a diverzita bezbarvých krásnooček

Vědečtí zaměstnavatelé:

  • 2019 - dosud: Katedra botaniky, PřF JU, České Budějovice

Granty:

  • 2021: Studentská grantová agentura PřF JU "Závislost diverzity bezbarvých krásnooček na environmentálních faktorech", řešitel

  • 2019 - dosud: InterAction LTAUSA18 "Fylogenetické zhodnocení obtížně kultivovatelných rodů sinic pomocí metody single-cell sequencing", technik

Konference:

  • Kubín, J. (2019) Pilotní floristicko-ekologická studie bezbarvých krásnooček v České republice (přednáška). 30. ročník studentské minikonference Chantransia, Horažďovice, Česká republika.