lIDÉ

jan pokorný

Kontakt:

Katedra botaniky PřF JU
Na Zlaté stoce 1
České Budějovice
370 05
Tel.: 389 032 340
E-mail: jan.pkrn_at_seznam.cz

Střední škola:

Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice

Vysoká škola:

Bakalářské studium:

  • 2020 - dosud: Přírodovědecká fakulta JU

Bakalářská práce: Fylogeneze a taxonomie vybraných druhů sinic s využitím metody single cell sequencing.

Školitel: Jan Kaštovský

Cíle práce:

  • vyizolovat jednotlivé buňky zájmových sinic se vzorků z NP Yellowstone i ze vzorků z ČR a udělat k nim morfologickou dokumentaci;

  • tyto získané buňky použít jako materiál pro izolaci DNA, získat jejich sekvenci;

  • fylogeneticky získaná data vyhodnotit.

Granty:

  • 2021: Studentská grantová agentura PřF JU "Fylogeneze a taxonomie vybraných druhů sinic s využitím metody single cell sequencing", řešitel