lIDÉ

Rndr. mgr. alžběta vondrášková

Kontakt:

Katedra botaniky PřF JU, místnost 103
Na Zlaté stoce 1
České Budějovice
370 05
Tel.: 389 032 302
E-mail: betyhesi_at_seznam.cz

Střední škola:

2004 – 2008: Gymnázium Písek

Vysoká škola:

Bakalářské studium:

  • 2008 - 2012: Přírodovědecká fakulta JU

Bakalářská práce: Sinice dostřikových zón dalmatského pobřeží.

Školitel: Jan Kaštovský

Cíle práce: Najít a zdokumentovat (v první řadě mikroskopicky a morfologicky) špatně definované druhy sinic (např. Tryponema, Hormatonema, Ercegovia, Podocapsa atd.) dostřikových zón mořského pobřeží na několika lokalitách v Dalmácii (ostrovy Brač a Ugjan). Z těchto zón pak odebrat i dobře definované druhy z nedostatečně moderně popsaných rodů (Rivularia mesenterica, Lyngbya aestuarii atd.).

Magisterské studium:

  • 2012 - 2015: Přírodovědecká fakulta JU

Magisteská práce: Floristicko-ekologická studie sinic dostřikových zón ostrovů Veruda a Ugljan, Chorvatsko.

Školitel: Jan Kaštovský

Cíle práce: Práce navazuje na pilotní studii z bakalářské práce. Na pobřežích ostrovů Veruda a Ugljan budou odebrány vzorky epi- a
endolitických sinic ve vertikálním, horizontálním gradientu a rovněž tak v gradientu světových stran pro následné ekologicko-statistické zpracování.

Rovněž bude pokračovat hlubší výzkum biologie málo známých druhů těchto lokalit.

Doktorské studium:

  • 2015 - dosud: Přírodovědecká fakulta JU

Disertační práce: Polyfázický přístup k řešení toxonomie sinic dostřikové mořské zóny.

Školitel: Jan Kaštovský

Cíle práce: Pomocí kombinace moderních i klasických metod studia taxonomie sinic vyřešit komplikované otázky okolo rodů Cyanosarcina, Pleurocapsa, Enthophysalis, Solentia, Hyella a Kyrtuthrix. Nebo alespoň některých z nich :)

Obory vědeckého zájmu:

  • moře a sinice

Vědečtí zaměstnavatelé:

  • 2012 - 2015: Ústav půdní biologie AV ČR

  • 2015 - dosud: Přírodovědecká fakulta JU

Publikace:

  • Vondrášková, A., Fibich, P., Lepš, J., Kaštovský, J. (2017): Determinants of cyanobacterial species composition in the splash zone of two Croatian islands. European Journal of Phycology 52(2): 179-189. http://dx.doi.org/10.1080/09670262.2016.1246673.