Sinice a řasy.cz

Algologická laboratoř na katedře botaniky Přírodovědecké fakulty JU v Českých Budějovicích

Vítejte na stránkách algologické laboratoře PřF JU

Naše laboratoř se zabývá výzkumem biologie sinic a řas ve vodních i terestrických prostředích. Věnujeme se hlavně modernímu taxonomickému přístupu k různým skupinám řas a zejména sinic, velkou pozornost věnujeme rovněž strategiím přežití řas a sinic v extrémních podmínkách. Pracujeme pomocí nejrůznějších metod, od kvalitní optické mikroskopie přes mikroskopii elektronovou až po molekulárně-biologické metody.

Studenti mají zaručený přístup k modernímu vybavení laboratoře a k četným mezinárodním kontaktům, včetně magisterského studia v USA. Hotoví studenti algologie nachází uplatnění v základním i aplikovaném výzkumu ve státem financovaných i soukromých laboratořích a v organizacích sledujících kvalitu vody (zdravotní ústavy, podniky povodí).

Aktuality

 • Projekty Honzy Pokorného na téma "Fylogeneze a taxonomie vybraných druhů sinic s využitím metody single cell sequencing" a Járy Kubína zaměřený na "Závislost diverzity bezbarvých krásnooček na environmentálních faktorech" byly podpořeny v rámci Studentské grantové agentury PřF JU. Gratulujeme!

 • Prezentace začínajících a končících diplomových prací se uskuteční v rámci katedrálního semináře:

  • 03.03. 2021 – J. Kubín

  • 17.03. 2021 – P. Březina, M. Čechurová, E. Staříková

  • 24.03. 2021 – F. Hrubý, Š. Jezvíková

  • 21.04. 2021 – D. Lejsková

 • Naše laboratoř pořádá v létě dva kurzy zaměřené na determinaci sinic a krásnooček: Determination Course of Freshwater and Terrestrial Cyanobacteria (26. až 30. července 2021) a Euglenoids determination course (2. - 6. sprna 2021)

Kontaktní osoby:

Poštovní adresa:

Katedra botaniky PřF JU
Na Zlaté stoce 1
České Budějovice, 370 05

48°58'27"N, 14°27'18"E (mapa)

Hlavní partner laboratoře

Sledujte nás na Facebooku
Phycology lab at jcu.cz