Sinice a řasy.cz

Algologická laboratoř na katedře botaniky Přírodovědecké fakulty JU v Českých Budějovicích

Vítejte na stránkách algologické laboratoře PřF JU

Naše laboratoř se zabývá výzkumem biologie sinic a řas ve vodních i terestrických prostředích. Věnujeme se hlavně modernímu taxonomickému přístupu k různým skupinám řas a zejména sinic, velkou pozornost věnujeme rovněž strategiím přežití řas a sinic v extrémních podmínkách. Pracujeme pomocí nejrůznějších metod, od kvalitní optické mikroskopie přes mikroskopii elektronovou až po molekulárně-biologické metody.

Studenti mají zaručený přístup k modernímu vybavení laboratoře a k četným mezinárodním kontaktům, včetně magisterského studia v USA. Hotoví studenti algologie nachází uplatnění v základním i aplikovaném výzkumu ve státem financovaných i soukromých laboratořích a v organizacích sledujících kvalitu vody (zdravotní ústavy, podniky povodí).

  • Článek "Hunting the eagle killer: A cyanobacterial neurotoxin causes vacuolar myelinopathy", na kterém se podílel Jan Mareš a José A. Martínez Yerena z naší laboratoře, byl publikován v prestižním časopise Science! Gratulujeme!
    Více najdete zde.

  • Projekty Honzy Pokorného na téma "Fylogeneze a taxonomie vybraných druhů sinic s využitím metody single cell sequencing" a Járy Kubína zaměřený na "Závislost diverzity bezbarvých krásnooček na environmentálních faktorech" byly podpořeny v rámci Studentské grantové agentury PřF JU. Gratulujeme!

  • Naše laboratoř pořádá v létě dva kurzy zaměřené na determinaci sinic a krásnooček. Z důvodů nejisté epidemiologické situace jsme se rozhodli uspořádat kurzy ve formě on-line webinářů. Více informací najdete na těchto odkazech:

Kontaktní osoby:

Poštovní adresa:

Katedra botaniky PřF JU
Na Zlaté stoce 1
České Budějovice, 370 05

48°58'27"N, 14°27'18"E (mapa)

Hlavní partner laboratoře

Sledujte nás na Facebooku
Phycology lab at jcu.cz