Sinice a řasy.cz

Algologická laboratoř na katedře botaniky Přírodovědecké fakulty JU v Českých Budějovicích


Vítejte na stránkách algologické laboratoře PřF JU

Naše laboratoř se zabývá výzkumem biologie sinic a řas ve vodních i terestrických prostředích. Věnujeme se hlavně modernímu taxonomickému přístupu k různým skupinám řas a zejména sinic, velkou pozornost věnujeme rovněž strategiím přežití řas a sinic v extrémních podmínkách. Pracujeme pomocí nejrůznějších metod, od kvalitní optické mikroskopie přes mikroskopii elektronovou až po molekulárně-biologické metody.

Studenti mají zaručený přístup k modernímu vybavení laboratoře a k četným mezinárodním kontaktům. Hotoví studenti algologie nachází uplatnění v základním i aplikovaném výzkumu ve státem financovaných i soukromých laboratořích a v organizacích sledujících kvalitu vody (zdravotní ústavy, podniky povodí).

Sledujte nás na Facebooku

Nové publikace

  • Huh., J., Zhang, J., Hauerová, R., Lee, J., Haider, S., Wang, M., Hauer, T., Khan, I.A., Chittiboyina, A.G. & Pugh, N.D.(2022): Utility of fatty acid profile and in vitro immune cell activation for chemical and biological standardization of Arthrospira/Limnospira. - Scientific Reports 12: 15657. DOI: 10.1038/s41598-022-19590-x

  • Brito Â, Rocha M, Kaštovský J, Vieira J, Vieira CP, Ramos V, Correia M, Santos M, Mota R, Roque J, Pissarra J, Rocha M, Melo P, Tamagnini P (2022): A new cyanobacterial species with a protective effect on lettuce, grown under salinity stress: Envisaging sustainable agriculture practices. Journal Applied Phycology 34: 915–928. https://doi.org/10.1007/s10811-022-02692-4

  • Rasouli-Dogaheh, S., Komárek, J., Chatchawan, T. & Hauer, T. (2022): Thainema gen. nov. (Leptolyngbyaceae, Synechococcales): A new genus of simple trichal cyanobacteria isolated from a solar saltern environment in Thailand. - PLoS ONE 17(1): e0261682.

Kontaktní osoby:

Poštovní adresa:

Katedra botaniky PřF JU
Na Zlaté stoce 1
České Budějovice, 370 05

48°58'27"N, 14°27'18"E (mapa)