Základní přehled našich důležitých skupin a běžných druhů sinic a řas

Základní přehled našich důležitých skupin a běžných druhů sinic a řas je obrázkový průvodce našimi nejběžnějšími, převážně vodními sinicemi a řasami. Obsahuje stručný popis důležitých fylogenetických skupin a ekologických společenstev, na který navazuje atlasová část, jež je rozdělena na "morfologické pojetí" (bičíkovci, vláknité řasy...) a "ekologické pojetí" (plankton, perifyton...) a zároveň vždy udává zařazení organismu do fylogenetické skupiny (krásnoočka, zelené řasy...). Je vhodný pro úplné začátečníky, základní a střední školy, atendanty prvních algologických kurzů apod. 

Z per Jaroslava Kubína a Michaely Wipplingerové.