Výzkum

VÝZKUM KRÁSNOOČEK

Krásnoočka jsou kosmopolitně rozšířená, extrémně různorodá skupina organismů. Tradičně se řadí mezi řasy, nicméně obsahují i taxony, které pozbyly či nikdy nezískaly plastidy a jejich výživa je heterotrofní (bezbarvá krásnoočka). Představují podstatnou část řasových a protistních společenstev edafonu, planktonu a bentosu (bezbarvá krásnoočka zaujímají majoritní zastoupení v biomase bentických protistních společenstev). Studium jejich fylogeneze a ultrastrukturální morfologie nastiňuje mnoho zásadních a zajímavých jevů v evoluci (endosymbióza, sekundární heterotrofie, molekulární architektura a přestavba plastidů, mixotrofie).

Výzkum krásnooček v naší laboratoři se zaměřuje především na jejich floristiku, biogeografii, ekologii a studium kryptické diverzity. V minulosti byl vytvořen check-list fotosyntetických krásnooček v ČR, v aktuální době vzniká check-list bezbarvých krásnooček v ČR. V rámci floristické studie bezbarvých krásnooček vznikla dosud nejrozsáhlejší internetová galerie jejich mikrofotografií. Každoročně pořádáme mezinárodní determinační kurz krásnooček.

Vybrané publikace:

  • Juráň, J. & Kaštovský, J. (2019): The procedure of compiling the Red List of microscopic algae of the Czech Republic. Biodiversity and Conservation. 28(10): 2499-2529. DOI: https://doi.org/10.1007/s10531-019-01792-x

  • Poniewozik, M. & Juráň, J. (2018): Extremely high diversity of euglenophytes in a small pond in eastern Poland. Plant Ecology and Evolution 151 (1): 18–34. DOI: https://doi.org/10.5091/plecevo.2018.1308

  • Juráň, J. & Couté, A. (2018): African Trachelomonas saccasii found in a European mesotrophic pond (Czech Republic). Implication for euglenoid biogeography and recommendations for euglenoid flagship species. Phytotaxa 334(3): 201-214. DOI: http://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.334.3.1

  • Juráň, J. (2017): The checklist of photosynthetic euglenoids (order Euglenales) of the Czech Republic: ecology, taxonomy, distribution. Phytotaxa 317(1): 1 - 16. DOI: http://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.317.1.1

  • Wołowski, K. Poniewozik, M., Juráň, J. (2016): Morphological variability of loricae in Trachelomonas caudata complex (Euglenophyta). Cryptogamie Algologie 37(2): 97 - 108. DOI: https://doi.org/10.7872/crya/v37.iss2.2016.97

  • Juráň, J. (2016): Trachelomonas bituricensis var. lotharingia M.L. Poucques 1952, a morphologically interesting, rare euglenoid new to the algal flora of the Czech Republic. Phytokeys 61: 81-91. DOI: https://doi.org/10.3897/phytokeys.61.7408