Slovník pojmů

Aerotopy

(sinice)

 • plynové měchýřky tvořící shluky v buňkách planktonních sinic umožňují sinicím pohyb ve vodním sloupci

 • protože jsou naplněny vzduchem, mají jiný lom světla, a buňky sinic nejsou typicky modrozelené, ale mají tmavší barvu

Kolonie Microcystis

Vlákna Dolichospermum

Akineta

 • nepohyblivá klidová buňka sinic a řas vznikající pro přežití nepříznivých podmínek

 • je viditelně odlišná od ostatních buněk, např. tvarem, barvou, ztlustlou buněčnou stěnou

Bičíky obrněnek

 • typická buňka obrněnek má dva funkčně odlišné bičíky:

  • příčný bičík - uložený v cingulu - má především stabilizační funkci

  • podélný bičík - uložený v sulcusu - má pohybovou funkci

Centrické rozsivky

 • rozsivky s radiálně souměrnou schránkou (frustulou)

Cyclotella

Stephanodiscus

Cingulum

(obrněnky)

 • příčná rýha rozdělující buňku obrněnek na dvě části

 • je v ní uložen bičík

Peridinium

Dinokaryon

(obrněnky)

 • velké centrálně uložené jádro se spiralizovanými chromozomy bez histoproteinů

 • má až desetkrát víc DNA, než je u eukaryot obvyklé

H-kusy

(různobrkvy)

 • segmenty dvoudílné buněčné stěny připomínající písmeno H

 • v optické mikroskopu patrné zejména na koncích vláken u některých zástupců různobrvek (Xanthophyceae)

Tribonema

Heterocyt

(sinice)

 • buňky vláknitých sinic specializované k fixaci dusíku

 • tlustostěnné, vizuálně odlišné od vegetativních buněk

 • v mikroskopu se jeví jako prázdné, na pólech zpravidla opatřené viditelnými póry (komunikace s ostatními buňkami)

Frustula

(rozsivky)

 • schránka rozsivek, tvořená amorfním hydratovaným oxidem křemičitým

Fykobilizom

(sinice, ruduchy, skrytěnky)

 • světlosběrné antény, umožňují efektivní využití světelného spektra

 • tělíska na povrchu nebo uvnitř tylakoidů, která obsahují fykobiliproteiny:

  • allofykocyanin

  • fykocyanin

  • fykoerytrin

Fyloid

(chaluhy)

 • útvar odpovídající listu cévnatých rostlin

 • liší se anatomickou stavbou

Laminaria

Isthmus

(krásivky)

 • plazmatický můstek

 • zúžení buňky u krásivek, jímž jsou k sobě připojeny obě půlbuňky (semicely)

Micrasterias

Kauloid

(chaluhy)

 • část stélky odpovídající lodyze cévnatých rostlin

 • liší se anatomickou stavbou

Laminaria

Nepravé větvení

(sinice)

 • vlákna jsou spolu spojena jen slizovou pochvou, ne fyziologicky

Scytonema

Paramylon

(krásnoočka)

 • β-glukan, zásobní látka krásnooček

 • zrna paramylonu jsou uložena v cytoplazmě

 • tvar a umístění zrn bývá častým determinačním znakem

Pelikula

(krásnoočka)

 • specifický buněčný obal krásnooček, uložený pod plazmatickou membránou

 • sloužení ze vzájemně spojených bílkovinných proužků

 • u různých druhů se liší stupněm pružnosti

Penátní rozsivky

 • rozsivky, jejichž schránka (frustula) je souměrná podle obou nebo jedné roviny souměrnosti

Navicula

Gomphonema

Cymbella

Plovací měchýř

(chaluhy)

 • útvary na stélce tvořené mechanickým pletivem

 • pomáhají při nadnášení stélky ve vodním sloupci

 • liší se svojí velikostí a umístěním na stélce

Sargassum

Nereocystis

Zdroj: AlgaeBase

Pravé větvení

(sinice)

 • vlákna jsou spolu spojena fyziologicky

 • větev vzniká změnou v ose dělení

Stigonema

Raphe

(rozsivky)

 • štěrbina ve schránce některých penátních rozsivek

 • slouží k pohybu

Pinnularia

Rhizoid

(chaluhy)

 • část stélky sloužící k ukotvení k substrátu

 • funkčně odpovídá kořenu cévnatých rostlin, liší se anatomicky

Laminaria

Zdroj: AlgaeBase

Semicela

(krásivky)

 • půlbuňka

 • polovina buňky krásivek, obsahující nejčastěji jeden chloroplast

 • semicely jsou spojeny můstkem - isthmem

Micrasterias

Cosmarium

Stigma

(krásnoočka, zelené řasy, obrněnky)

 • červeně zbarvená struktura tvořená kulovitými tělísky, obsahující pigmenty

 • součást světločivného aparátu buňky

Phacus

Striae

(rozsivky)

 • rýhy na povrchu schránek rozsivek

 • mají charakteristické uspořádání a hustotu

Pinnularia

Sulcus

(obrněnky)

 • krátká podélná rýha, rozdělující spodní část buňky obrněnek

 • je v ní uložen bičík

Peridinium