Slovník pojmů

Aerotopy

(sinice)

Kolonie Microcystis

Vlákna Dolichospermum

Akineta

Bičíky obrněnek

Centrické rozsivky

Cyclotella

Stephanodiscus

Cingulum

(obrněnky)

Peridinium

Dinokaryon

(obrněnky)

H-kusy

(různobrkvy)

Tribonema

Heterocyt

(sinice)

Frustula

(rozsivky)

Fykobilizom

(sinice, ruduchy, skrytěnky)

Fyloid

(chaluhy)

Laminaria

Isthmus

(krásivky)

Micrasterias

Kauloid

(chaluhy)

Laminaria

Nepravé větvení

(sinice)

Scytonema

Paramylon

(krásnoočka)

Pelikula

(krásnoočka)

Penátní rozsivky

Navicula

Gomphonema

Cymbella

Plovací měchýř

(chaluhy)

Sargassum

Nereocystis

Zdroj: AlgaeBase 

Pravé větvení

(sinice)

Stigonema

Raphe

(rozsivky)

Pinnularia

Rhizoid

(chaluhy)

Laminaria

Zdroj: AlgaeBase 

Semicela

(krásivky)

Micrasterias

Cosmarium

Stigma

(krásnoočka, zelené řasy, obrněnky)

Phacus

Striae

(rozsivky)

Pinnularia

Sulcus

(obrněnky)

Peridinium