Virtuální praktikum

KRÁSNOOČKA - Euglenophyta

Přehled zástupců


Euglena sanguinea na návesním rybníce v obci Pozďatín Lorikátní rody

Tyto rody mají vytvořenou schránku (loriku) z polysacharidů a tato schránka je inkrustována solemi železa a manganu, proto má nejčastěji žlutohnědou barvu. Rody Trachelomonas a Strombomonas se liší jak morfologicky, tak geneticky. Název videa ignorujte! Je to špatně určené!