virtuální praktikum

Rozsivky - bacillariophyceae

Pohyb rozsivek:

Přehled zástupců:

Centrické rozsivky (ř. Centrales) – valvární pohled je kruh, různé struktury – žebra, komůrky, póry atd.- směřují paprsčit ě ze středu valvyRozsivkové schránky využité v umění:

Penátní rozsivky (ř. Penales) – podlouhlé, eliptické nebo kopinaté, dvoustranně souměrné 

Rozsivky bez raphe (Tabellaria, Diatoma, Asterionella, Fragilaria, Synedra

Rozsivky se dvěma velmi krátkými raphe na konci schránky (Eunotia

Rozsivky se dvěma raphe (Navicula, Pinnularia, Cymbella, Gyrosigma, Gomphonema ...) Rozsivky s raphe ve zvláštních kanálcích (Nitzschia, Surirella