virtuální praktikum

Zelené řasy - Chlorophyta

 • všechny typy stélek

 • chlorofyl a, b; α, β-karoten + další karotenoidy

 • většinou pyrenoid

 • škrob (někdy polyfosfátová zrna, mannam atp.)

 • BS celulózní, občas šupiny, chlamys

 • všechny možné typy rozmnožování

Přehled zástupců:

 • duté kolonie s velkým počtem buněk (tisíce buněk)

 • mezi buňkami cytoplazmatické řetězce

 • buňky morfologicky a funkčně rozlišené

 • plankton čistších stojatých vod, často zarostlých vegetací

 • plochá hvězdičková cenobia

 • celkový tvar kolonií, povrch a tvar buněk jsou důležitý determinační znak

 • plankton úživnějších vod, hojný rod

 • plochá cenobia tvořená nejčastěji 8 buňkami (někdy mohou mít i 16 buněk)

 • povrch bez výběžků (rozdíl od Desmodesmus)

 • plankton stojatých vod, v úživnějších vodách vegetační zákal

 • plochá cenobia tvořená nejčastěji 4 buňkami (někdy mohou mít i 8 nebo 16 buněk)

 • povrch s různě vyvinutými výběžky (rozdíl od Scenedesmus)

 • plankton stojatých vod, v úživnějších vodách vegetační zákal

 • heterotrichální stélka - mohutné hlavní osní vlákno, ze kterého vyrůstají boční přesleny větví, které se mohou dále větvit

  • větvě většinou zakončené hyalinním vlasem

 • v tekoucích nebo mírně proudících vodách, případně mělké tůňky, kaluže s čistou vodou, někdy také v metafytonu