Virtuální praktikum

streptophyta

 • odlišnost od zelených řas (Chlorophyta):

  • chloroplasty obsahují tylakoidy, zpravidla uspořádané v granech

  • otevřená mitóza, vřeténko zachováno v telofázi

  • fragmoplast napomáhající vzniku buněčné destičky

 • v této skupině předek suchozemských rostlin

Přehled zástupců:

tř. Spájivky (Zygnematophyceae)

Vláknité typy

 • nástěnné spirálně vinuté chloroplasty s pyrenoidy

 • stojaté vody, tůně, strouhy, často výrazná biomasa

Spájení (konjugace) u Spirogyra

Kokální typy - krásivky

 • semicela - půlbuňka; polovina buňky krásivek, obsahující nejčastěji jeden chloroplast

 • isthmus - plazmatický můstek; zúžení buňky u krásivek, jímž jsou k sobě připojeny obě půlbuňky

 • sinus - zářez mezi oběma půlbuňkami v místě centrálního zaškrcení buňky

Zdroj: Wikipedia, upraveno

Dělení krásivek:

 • většina zástupců se vyskytuje v oligotrofních, slabě kyselých vodách - rašeliniště, litorály jezer a pískoven - v bentosu nebo metafytonu

 • někteří zástupci se vyskytují také v planktonu eutrofních vod

Diverzita krásivek:

 • výrazné apikální a laterální laloky, které se mohou ještě dělit na laloky druhého až čtvrtého řádu, výrazný sinus

 • buňky vřetenovité a zpravidla zahnuté

Krystaly šťavelanu vápenatého buňce Closterium:

O funkci těchto krystalů se moc neví, někteří autoři uvádějí, že krystaly nejsou ze šťavelanu vápenatého, ale ze síranů (barnatý nebo vápenatý).

 • půlbuňky kruhovité, polokruhovité, ledvinité apod. s různě vyvinutým sinem

 • často ornamentovaná buněčná stěna

 • půlbuňky zpravidla víceúhelníkovité, často s dlouhými rameny nebo prodlouženými ostny, různě vyvinutý sinus

 • morfologie:

  • větve se dále nevětví (A)

  • stipulární buňky (B)

  • 5 koronárních buněk (v jedné řadě) (C)

  • korová vrstva (D)

 • výrazný typický zápach

 • čisté stojaté vody

(A)

(B)

(C)

(D)