Virtuální praktikum

RUDUCHY - Rhodophyta

 • většinou mořské

 • chlorofyl a

 • mají fykobilizomy

 • zásobní látka – florideový škrob

 • silná buněčná stěna z polysacharidů – ekonomické využití

 • nikdy bičíkatá stadia

Přehled zástupců:

 • heterotrichální s centrálním svazkem vláken, ve slizu, makroskopická

 • tekoucí vody, čisté až mírně znečištěné


 • makroskopická, tuhá (štětinovitá) stélka s korovou vrstvou

 • podobné větvení jako v případě Batrachospermum, které však směřuje dovnitř stélky

 • tekoucí vody, snáší i mírné znečištění

 • drobná ruducha (kolem 10 cm), větvená stélka

 • inkrustace vápencem

 • skalnatá pobřeží, spodní a střední část litorálu, chladnější moře

Diverzita ekosystémů tvořených ruduchami (tzv. maerl beds).