Virtuální praktikum

KRÁSNOOČKA - Euglenophyta

Přehled zástupců


Euglena sanguinea na návesním rybníce v obci Pozďatín 


Lorikátní rody

Tyto rody mají vytvořenou schránku (loriku) z polysacharidů a tato schránka je inkrustována solemi železa a manganu, proto má nejčastěji žlutohnědou barvu.