Virtuální praktikum

KRÁSNOOČKA - Euglenophyta

 • bičíkovci, většinou volně žijící

 • chlorofyl a, b, β-karoten

 • paramylon

 • pelikula (spirálně stočené bílkovinné proužky)

 • stigma

 • nepohlavní rozmnožování

 • hojná ve vodách bohatých na organické látky

 • nejpříbuznější ke skupině Kinetoplastida

Přehled zástupců

 • měnlivé buňky

 • determinace založená na tvaru chloroplastů, jejich uspořádání apod.

 • plankton, na živiny bohaté vody; E. mutabilis typická pro rašeliniště,
  E. sanguinea tvoří červené neustonické blanky


Euglena sanguinea na návesním rybníce v obci Pozďatín

 • tuhé nebo polotuhé (částečně tvar měnící) buňky

 • často s kaudálním výběžkem a typicky se dvěma paramylonovými zrny

 • plankton, na živiny bohaté vody


 • tuhé (rigidní) buňky

 • typicky zploštělé - listovité

 • různě vyvinutý kaudální výběžek

 • plankton, na živiny bohaté vody


Lorikátní rody

Tyto rody mají vytvořenou schránku (loriku) z polysacharidů a tato schránka je inkrustována solemi železa a manganu, proto má nejčastěji žlutohnědou barvu. Rody Trachelomonas a Strombomonas se liší jak morfologicky, tak geneticky.

 • buňky strukturou připomínají buňky rodu Euglena

 • schránka (lorika) jako hlavní určovací znak - morfologicky velmi variabilní (tvar schránky, povrch, trny apod.)

 • plankton, na živiny bohaté vody


 • buňky strukturou připomínají buňky rodu Euglena

 • schránka (lorika) často svraskalá s hrubým povrchem

 • plankton, na živiny bohaté vody


Název videa ignorujte! Je to špatně určené!