Virtuální praktikum

HNĚDÉ ŘASY - Chromophyta

Velmi heterogenní skupina, které do sebe sdružuje velmi si nepodobné organismy, jejich příbuznost je však potvrzená molekulárními daty.

Společné znaky hnědých řas:

  • chlorofyl a a c1, c2, fukoxanthin (většinou)

  • stavba chloroplastu (získán sekundární endosymbózou pohlcením ruduchy)

  • chrysolaminaran, nikdy škrob!

  • heterokontní bičíky s mastigonematy