Virtuální algologické praktikum

Stránky obsahují přehled zástupců, kteří se demonstrují na praktických cvičeních, doplněný o popisy důležitých determinačních znaků a jejich ekologii. Pokud to bylo možné, jsou součástí popisů rodů videa, v ostatních případech jsou pak přidány série fotografií.

Prezentace z jednotlivých cvičení jsou součástí Moodle JU.