ALGOLOGICKÉ KULTIVAČNÍ TECHNIKY

 Tradiční metody izolace mikrořas 

Ředící technika

             Dlouhodobě používanou mikrobiologickou technikou je ředící technika, kterou lze využít buď k tomu, abychom zjistili počet kultivovatelných mikroorganismů ve vzorku (to má využití především v mikrobiologii vod) anebo k získání kultur mikroorganismů. Princip metody je jednoduchý a je založený na řadě ředění původního vzorku do takové míry, kdy už předpokládáme, že (a) je v posledním ředění v řadě už jenom jedno individuum cílového organismu, (b) je původní vzorek zředěn natolik, že pokud jej naočkujeme na agarové plotny v Petriho miskách, budou narostlé kolonie vždy potomstvem jednoho individua. Pokud je známa četnost cílového organismu ve vzorku, je možné ředění vypočítat, nebo se vzorek ředí do nějaké míry, kterou odhadneme, obecně se uvádí, že ředění 10-5 a 10-6 by mělo být dostatečné nebo dokud nejsou zaplněny všechny jamky v destičce, používají-li jamkové destičky. Tuto techniku je možné použít na přírodní vzorky nebo na obohacené vzorky, ve kterých je favorizován zájmový organismus. Detailně se této metodice věnuje Kapitola 14.6.