Algologické kultivační techniky

Cílem předmětu je poskytnutí širokého spektra informací o způsobech zpracování přírodního materiálu, především izolace zájmových organismů do klonálních kultur. V teoretických přednáškách bude představena většina používaných metod izolace, kultivace (vč. moderních), udržování kultur sinic a řas, s doplněním o metody fyziologických studií a mrazového uchovávání a možnosti využití sbírek sinic a řas v ex-situ ochraně ohrožených druhů. Po absolvování předmětu by měl být student schopen bez problémů vytvořit sbírku řas pro svůj výzkum během studia ale také dostačené znalosti k tomu, aby byl schopný řešit problémy s udržováním a pěstováním sinic a řas.

Jednotlivé kapitoly najdete v nabídce vlevo.