Pro učitele

V rámci naší činnosti vznikají různé výstupy, které mohou posloužit vyučujícím přírodopisu a biologie pro ozvláštnění výuky tématu sinic a řas. Sekci s materiály budeme průběžně doplňovat a tyto materiály jsou Vám plně k dispozici. 

Současně organizujeme nebo se podílíme na organizaci kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP).

Materiály k výuce

Přednášky

Více detailů a možnost objednání přednášky k Vám na školu naleznete na této stránce. 

Všechno, co jste chtěli vědět a o řasách a báli jste se zeptat
Přednáška představující sinice a řasy trošku jinak než učebnice biologie. Zaměřená je na několik bodů z biologie a ekologie řas - na jejich postavení v systému živé přírody v historickém kontextu; pátrání po řasách, ze kterých se vyvinuly vyšší rostliny; vyzdvihnutí jejich významu v globálních biogeochemických cyklech a jak mohou ovlivňovat klima; toxické látky produkované sinicemi a řasami a jejich případný potenciál; velmi stručně představit jejich biotechnologický význam. Přednáška nemá za cíl opakovat znalosti o sinicích a řasách tak, jak jsou uváděny v učebnicích. Jejím cílem je představit tyto mikroorganismy v širším kontextu a ne jen z pohledu "něčeho, co žije ve vodě".
Přednášející: Mgr. Josef Juráň, Ph.D.

Sinice a řasy v potravě člověka
Málo známý je fakt, že pojídání řas a sinic je staré jako lidstvo samo. Jak se k této složce potravy stavěly různé kultury a společenské vrstvy po celém světě, v čem našemu zdraví mohou prospět, a jak a proč si na nich pochutnat dnes, to vše se dozvíte v přednášce s drobnými praktickými ukázkami.
Přednášející: RNDr. Olga Lepšová, Ph.D

Hospodářské využití sinic a řas
Sinice a řasy si většina lidí představuje spíš jako otravnou zelenou hmotu znemožňující nebo omezující koupání. Příznivci exotických kuchyní a zdravé stravy si navíc představí celou škálu pokrmů z řas. Avšak produkty řasového či sinicového původu nás obklopují více než by se mohlo zdát, a i organizmy samy o sobě mají daleko širší užití, než jen v kuchyni. Přednáška přestavuje stručnou historii využití sinic a řas člověkem, využití sinic a řas v zemědělství a průmyslu a způsoby produkce řasové biomasy včetně některých jejich environmentálních aspektů.
Přednášející: RNDr. Tomáš Hauer, Ph.D.

Od sinic k vyšším rostlinám

Ačkoli jsou v současné době sinice především pranýřovány ohledně tvorby vodních květů v našich vodních nádržích, hrály v minulosti Země zásadní role v evoluci života. Cílem přednášky je ukázat, jakým způsobem se sinice podílely na některých důležitých evolučních událostech, které měly zásadní vliv na formování života. Stejně tak sinice stály na začátku vzniku řasových skupin a vyšších rostlin, které se právě z řas vyvinuly.
Přednášející: Mgr. Josef Juráň, Ph.D.