Atlas sinic a řas ČR

Kniha Hindák a kol. Sladkovodné riasy vydaná v roce 1978 byla tak skvělá, že dalších čtyřicet let nikdo žádnou další nenapsal. Po takhle dlouhé době se ve věku molekulárních zásahů do systematiky ovšem změnilo prakticky všechno, a tak jsme se s celou řadou spoluautorů – specialistů na jednotlivé skupiny řas – vrhli do díla a po třech letech pilné práce, spatřila světlo světa publikace Atlas sinic a řas ČR 1. a 2.

Pro zájemce o elektronickou verzi obou dílů publikace Atlas sinic a řas ČR zde zpřístupňujeme elektronické verze obou svazků. 

Kniha Atlas sinic a řas ČR získala Cenu rektora JU za prestižní vědeckou publikaci za rok 2019.

Atlas sinic a řas ČR 1 - sinice, chloromonády, zlativky, Xanthophyceae, Eustigmatophyceae, Haptophyta, centrické rozsivky, penátní rozsivky
prosím citujte následujícím způsobem: Kaštovský, J., Hauer, T., Geriš, R., Chattová, B., Juráň, J., Lepšová-Skácelová, O., Pitelková, P., Pusztai, M., Škaloud, P., Šťastný, J., Čapková, K., Bohunická, M. & Mühlsteinová, R. (2018): Atlas sinic a řas ČR 1. powerprint, Praha, 384 s.

Atlas sinic a řas ČR 2 - skrytěnky, obrněnky, krásnoočka, glaukofyty, krásivky, parožnatky, zelené řasy sensu lato
prosím citujte následujícím způsobem: Kaštovský, J., Hauer, T., Geriš, R., Chattová, B., Juráň, J., Lepšová-Skácelová, O., Pitelková, P., Pusztai, M., Škaloud, P., Šťastný, J., Čapková, K., Bohunická, M. & Mühlsteinová, R. (2018): Atlas sinic a řas ČR 2. powerprint, Praha, 480 s.