lIDÉ

RNDr. Tomáš Hauer, Ph.D.

Kontakt:

Na Zlaté stoce 1, místnost 204
České Budějovice, 370 05
Tel.: 389 032 276
E-mail: hauer_at_prf.jcu.cz

Vysoká škola:

 • 1997 - 2001: bakalářské studium - Biologická fakulta JU v Českých Budějovicích

 • 2001 - 2003: magisterské studium - Biologická fakulta JU v Českých Budějovicích

 • 2003 - 2008: doktorské studium - Přírodovědecká fakulta JU v Českých Budějovicích

Obory vědeckého zájmu:

 • diverzita, taxonomie a ekologie především aerických sinic

 • sinicové biofilmy v chladicích věžích a na stavebních objektech obecně

 • parožnatky České republiky

Vědečtí zaměstnavatelé:

 • 2001 - dosud: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká (dříve Biologická) fakulta

 • 2001 - 2019: Botanický ústav AV ČR, Centrum pro algologii (v letech 2012-2017 vedoucí Centra)

 • 2001 - 2002: AOPK ČR – NATURA 2000 - mapovatel

Mezinárodní spolupráce:

 • 2022: člen organizačního výboru 22. sympozia The International Association for Cyanophyte Research

 • od září 2021: člen Subkomise pro taxonomii fototrofních bakterií spadající pod International Committee in Systematic of Prokaryotes

 • září - listopad 2018: pracovní pobyt v Pietrasiak Lab, College of Agricultural, Consumer and Environmental Sciences, New Mexico State University, Las Cruces, New Mexico, USA

 • 2012 - 2013: projekt MŠMT 7AMB12SK160: Souborné zpracování sinic Vysokých Tater - člen týmu

 • 2010: člen organizačního výboru 18. sympozia The International Association for Cyanophyte Research

 • od 2005: člen organizačního výboru Determination Course of Freshwater and Terrestrial Cyanobacteria

 • září - říjen 2003: pracovní pobyt v Johansen Lab, Department of Biology, John Carroll University, Cleveland, Ohio, U.S.A.

 • 2002 - 2005: European Commission Research Project (No. QLRT-2000-01645): The Conservation of a Vital European Scientific & Biotechnological Resources: MicroAlgae & Cyanobacteria.

 • od 2002: Světová databáze rodů sinic (CyanoDB.cz)

 • 2002 - 2006: Archiv für Hydrobiologie/Algological Studies – technický redaktor

Granty:

 • 2023 - 2025: MV ČR VK01010069: Využití analýzy druhového složení společenstev rozsivek (Bacillariophyceae) ve forenzní praxi. - člen týmu

 • 2019 - 2022: MŠMT LTAUSA18008: Fylogenetické zhodnocení obtížně kultivovatelných rodů sinic pomocí metody single-cell sequencing - člen týmu

 • 2015 - 2017: GA ČR 15-11912S: Fylogenetické vymezení rodů sinic pomocí multilokusové analýzy typových druhů - spoluřešitel

 • 2015 - 2017: GA ČR 15-00113S: Genetická, fenotypová a ekologická revize vodohospodářsky významné cyanobakteriální čeledě Oscillatoriaceae - člen týmu

 • 2012 - 2014: GA ČR P506/12/1818: Fylogenetické a fenotypické vyhodnocení heterocytózních sinic z čeledi Scytonemataceae – člentýmu

 • 2012 - 2014: MŠMT/AMVIS LH12100: Diverzita sinic tropických a subtropických biomů – člen týmu

 • 2012 - 2013: MŠMT 7AMB12SK160: Souborné zpracování sinic Vysokých Tater - člen týmu

 • 2008 - 2010: GA ČR 206/08/0318: Fylogenetické vztahy, diverzita a ekologie heterocytózních cyanobakterií s polarizovanou stélkou. – spoluřešitel

 • 2008: FRVŠ 2008/88: Inovace fykologických (algologických) předmětů na BF JU - spoluřešitel

 • 2006 - 2007: spolupracovník na projektu “Výzkum a aplikace biotechnologie protierozní stabilizace při rekultivaci svahů vznikých průmyslovou činností” řešeného ve spolupráci se společností Symbio-m v rámci programu IMPULS vyhlášeného MPO ČR

 • 2005: FRVŠ 2005/2221 Epilitické cyanobakterie jižních Čech – řešitel

 • 2003 - 2005: GA AV ČR A6005308: Vztahy mezi molekulárními, fenotypovými a ultrastrukturálními vlastnostmi heterocytosních cyanobakterií – člen týmu

 • 2003: FRVŠ 2003/1829 Výuková webová stránka Sinice a řasy. cz – spoluřešitel

 • 2002 - 2005: COBRA (The Conservation of a Vital European Scientific & Biotechnological Resource, Microalgae & Cyanobacteria). Project of European Commision, Quality of Life and Management of Living Resources, 5th Framework Programme Project No. QLRT-2000-01645 Research Infrastructures Biological Collections - člen týmu

 • 2002: Světová databáze rodů sinic (podpořeno NIES, Tskuba, Japonsko) – člen týmu

 • 2001: GA AV ČR A6005906: Vegetace ostružiníků: přehled cenogeneze apomiktů – člen týmu

Publikace:

 • Huh., J., Zhang, J., Hauerová, R., Lee, J., Haider, S., Wang, M., Hauer, T., Khan, I.A., Chittiboyina, A.G. & Pugh, N.D.(2022): Utility of fatty acid profile and in vitro immune cell activation for chemical and biological standardization of Arthrospira/Limnospira. - Scientific Reports 12: 15657. DOI: 10.1038/s41598-022-19590-x

 • Rasouli-Dogaheh, S., Komárek, J., Chatchawan, T. & Hauer, T. (2022): Thainema gen. nov. (Leptolyngbyaceae, Synechococcales): A new genus of simple trichal cyanobacteria isolated from a solar saltern environment in Thailand. - PLoS ONE 17(1): e0261682. DOI: 10.1371/journal.pone.0261682

 • Hauerová, R., Hauer, T., Kaštovský, J., Komárek, J., Lepšová-Skácelová, O. & Mareš, J.(2021): Tenebriella gen. nov. - The dark twin of Oscillatoria. - Molecular Phylogenetics and Evolution 165: 107293. DOI: 10.1016/j.ympev.2021.107293

 • Kaštovský, J., Hauer, T. & Komárek, J. (2021): Cyanobacteria on rock surfaces. In: Büdel, B. & Friedl, T.(eds): Life at rock surfaces. DeGruyter, pp. 87-140. DOI: 10.1515/9783110646467-004

 • Kaštovský, J., Hauer, T. & Bešta, T. (2020): Výsledky alogologického průzkumu v tekoucích vodách CHKO Kokořínsko-Máchův kraj. - Bohemia centralis 36: 211-251.

 • Kaštovský, J., Hauer, T. & Bešta, T. (2019): Flóra sinic a řas CHKO Brdy II. - tekoucí vody. - Bohemia Centralis 35: 223-253

 • Hauer, T., Kaštovský, J. & Bešta, T. (2019): Flóra sinic a řas CHKO Brdy I. - stojaté vody. - Bohemia Centralis 35: 169-222

 • Blanár, D., Guttová, A., Mihál, I., Plášek, V., Hauer, T., Palice, Z. & Ujházy, K.(2019): Effect of magnesite dust pollution on biodiversity and species composition of oak-hornbeam woodlands in the Western Carpathians. - Biologia, Bratislava 74(12): 1591-1611. DOI: 10.2478/s11756-019-00344-6

 • Mareš, J., Johansen, J.R., Hauer, T., Zima Jr., J., Ventura, S., Cuzman, O., Tiribilli, B. & Kaštovský, J. (2019): Taxonomic resolution of the genus Cyanothece (Chroococcales, Cyanobacteria), with a treatment on Gloeothece and three new genera, Crocosphaera, Rippkaea, and Zehria. - Journal of Phycology. DOI: 10.1111/jpy.12853

 • Nowicka-Krawczyk, P., Mühlsteinová, R. & Hauer, T. (2019): Detailed characterization of the Arthrospira type species separating commercially grown taxa into the new genus Limnospira (Cyanobacteria). - Scientific Reports 9: 694. DOI:10.1038/s41598-018-36831-0

 • Kaštovský, J., Hauer, T., Geriš, R., Chattová, B., Juráň, J., Lepšová-Skácelová, O., Pitelková, P., Pusztai, M., Škaloud, P., Šťastný, J., Čapková, K., Bohunická, M. & Mühlsteinová, R. (2018): Atlas sinic a řas ČR 1. powerprint, Praha, 384 s.

 • Kaštovský, J., Hauer, T., Geriš, R., Chattová, B., Juráň, J., Lepšová-Skácelová, O., Pitelková, P., Pusztai, M., Škaloud, P., Šťastný, J., Čapková, K., Bohunická, M. & Mühlsteinová, R. (2018): Atlas sinic a řas ČR 2. powerprint, Praha, 480 s.

 • Heidari, F., Zima, J., Riahi, H. & Hauer, T.(2018): New simple trichal cyanobacterial taxa isolated from radioactive thermal springs. - Fottea 18(2): 137-149. DOI: 10.5507/fot.2017.024

 • Kilgore, C., Johansen, J., Mai, T., Hauer, T., Casamatta, D. & Sheil, C. (2018): Molecular characterization of Geitleria appalachiana sp. nov. (Nostocales, Cyanobacteria) and formation of Geitleriaceae fam. nov. - Fottea 18(2): 150-163. DOI: 10.5507/fot.2018.002

 • Mühlsteinová, R., Hauer, T., De Ley, P. & Pietrasiak, N. (2018): Seeking the true Oscillatoria: a quest for a reliable phylogenetic and taxonomic reference point. - Preslia 90: 151-169. DOI: 10.23855/preslia.2018.151

 • González-Resendiz, L., Johansen, J.R., Alba-Lois, L., Segal-Kischinevzky, C., Escobar-Sánchez, V., Jimenez-Garcia, L.F., Hauer, T. & León-Tejera, H. (2018): Nunduva, a new marine genus of Rivulariaceae (Nostocales, Cyanobacteria) from marine rocky shores. - Fottea 18(1): 86-105. DOI: 10.5507/fot.2017.021

 • Heidari, F., Riahi, H., Aghamiri, M.R., Zakeri, F., Shariatmadari, Z. & Hauer, T. (2018): 226Ra, 238U and Cd adsorption kinetics and binding capacity of two cyanobacterial strains isolated from highly radioactive springs and optimal conditions for maximal removal effects in contaminated water. - International Journal of Phytoremediation 20(4): 369-377. DOI: 10.1080/15226514.2017.1393392

 • Johansen, J.R., Mareš, J., Pietrasiak, N., Bohunická, M., Zima, J. Jr., Štenclová, L. & Hauer, T. (2017): Highly divergent 16S rRNA sequences in ribosomal operons of Scytonema hyalinum (Cyanobacteria). - PLoS ONE 12(10): e0186393. DOI: 10.1371/journal.pone.0186393

 • Hořejší, K., Kahoun, D. & Hauer, T. (2017): Vývoj, optimalizace a validace analytické metody na stanovení neurotoxinu ß-N-methylamino-L-alaninu ve vodě pomocí LC/MS. - Czech Chem. Soc. Symp. Ser. 15: 68-72

 • Hauer, T. (2016): Metodika sledování stavu EVL: předmět ochrany: stanoviště 3140 Vegetace parožnatek. In Bejček J. et al.: Příprava na zavedení sledování stavu předmětů ochrany evropsky významných lokalit. - ČZU Praha a Ekologické služby, 829 p. (certifikovalo MŽP pod č.j. 43175/ENV/17)

 • Tájek, P. & Hauer, T. (2016): Divočina za humny – dvě nové evropsky významné lokality v Karlovarském kraji. - Arnika 2016/1: 22-24

 • Hauer, T., Čapek, P. & Böhmová, P. (2016): Main photoautotrophic components of biofilms in natural draft cooling towers. - Folia Microbiologica 61(3): 255-260. DOI: 10.1007/s12223-015-0429-4

 • Čapková, K., Hauer, T., Řeháková, K. & Doležal, J. (2016): Some Like it High! Phylogenetic Diversity of High-Elevation Cyanobacterial Community from Biological Soil Crusts of Western Himalaya. - Microbial Ecology 71(1): 113-123. DOI: 10.1007/s00248-015-0694-4

 • Juráň, J., Hauer, T., Johansen, J.R. & Krienitz, L. (2015): Proposal to conserve the name Cyanospira G. Florenz. & al. (Cyanophyceae) against Cyanospira Chodat (Euglenophyceae). - Taxon 64(4): 845-846. DOI: 10.12705/644.17

 • Hauer, T., Mühlsteinová, R., Bohunická, M., Kaštovský, J. & Mareš, J. (2015): Diversity of cyanobacteria on rock surfaces. - Biodiversity and Concervation 24: 759-779. DOI: 10.1007/s10531-015-0890-z

 • Mareš, J., Lara, Y., Dadáková, I., Hauer, T., Uher, B., Wilmotte, A. & Kaštovský, J. (2015): Phylogenetic analysis of cultivation-resistant terrestrial cyanobacteria with massive sheaths (Stigonema spp. and Petalonema alatum, Nostocales, Cyanobacteria) using single-cell and filament sequencing of environmental samples. - Journal of Phycology 51: 288-297. DOI: 10.1111/jpy.12273

 • Bohunická, M., Pietrasiak, N., Johansen, J.R., Berrendero-Gómez, E., Hauer, T., Gaysina, L.A. & Lukešová A.(2015): Roholtiella, gen. nov. (Nostocales, Cyanobacteria)—a tapering and branching cyanobacteria of the family Nostocaceae. Phytotaxa 197(2): 84-103. DOI: 10.11646/phytotaxa.197.2.2

 • Hauer, T., Bohunická, M., Johansen, J.R., Mareš, J. & Berrendero-Gómez, E. (2014): Reassessment of the cyanobacterial family Microchaetaceae and establishment of new families Tolypotrichaceae and Godleyaceae. - Journal of Phycology 50: 1089-1100. DOI: 10.1111/jpy.12241

 • Mühlsteinová, R. & Hauer, T. (2013): Pilot survey of cyanobacterial diversity from the neighborhood of San Gerardo de Rivas, Costa Rica with a brief summary of current knowledge of terrestrial cyanobacteria in Central America. - Brazilian Journal of Botany 36(4): 299-307. DOI: 10.1007/s40415-013-0030-5

 • Mareš, J., Hauer, T., Komárek, J. & Compère, P. (2013): Proposal to conserve the name Gloeothece (Cyanophyceae) with a conserved type. - Taxon 62(5): 1056. DOI: 10.12705/625.24

 • Hauer, T., Bohunická, M. & Mühlsteinová, R. (2013): Calochaete gen. nov. (Cyanobacteria, Nostocales), a new cyanobacterial type from the “páramo” zone in Costa Rica. - Phytotaxa 109 (1): 36-44. DOI: 10.11646/phytotaxa.109.1.4

 • Komárek, J., Nedbalová, L. & Hauer, T. (2012): Phylogenetic position and taxonomy of three heterocytous cyanobacteria dominating the littoral of deglaciated lakes, James Ross Island, Antarctica. - Polar Biology 35: 759-774, DOI: 10.1007/s00300-011-1123-x

 • Halda, J., Hauer, T., Kociánová, M., Mühlsteinová, R., Řeháková, K. & Šťastná, P.: Biodiverzita cévnatých rostlin, lišejníků, sinic a řas na skalách s ledopády v Labském dole. - Opera Corcontica 48: 45-68

 • Kaštovský, J., Fučíková, K., Hauer, T. & Bohunická M.(2011): Microvegetation on the top of Mt. Roraima, Venezuela. - Fottea 11(1): 171-186 (PDF)

 • Kovář, P., Přikryl, J., Schröfel, A., Hauer, T., Bydžovský, J., Melichar, T., Matějka, V. & Drábková, P. (2010): Správkové hmoty s fotokatalytickým účinkem. - Zpravodaj WTA CZ 1-2: 36-39

 • Kaštovský, J., Hauer, T., Mareš, J., Krautová, M., Bešta, T., Komárek, J., Desortová, B., Heteša, J., Hindáková, A., Houk, V., Janeček, E., Kopp, R., Marvan, P., Pumann, P., Skácelová, O. & Zapomělová, E. (2010) : A review of the alien and expansive species of freshwater cyanobacteria and algae, a case study from the Czech Republic. - Biological Invasions 12: 3599-3625 . DOI: 10.1007/s10530-010-9754-3

 • Hauer, T. (2010): Phototrophic biofilms on the interior walls of the concrete Iterson-type cooling towers. - Journal of Applied Phycology 22(6): 733-736. DOI: 10.1007/s10811-010-9513-y

 • Kaštovský, J., Hauer, T., Komárek, J. & Skácelová, O. (2010): The list of cyanobacterial species of the Czech Republic to the end of 2009. - Fottea 10(2): 245-249 (PDF + doplňková tabulka ke stažení)

 • Hauer, T. & Pažoutová, M. (2009): Epilitické sinice vybraných lokalit v Krkonoších. - Opera Corcontica 46: 57-66 (PDF)

 • Hauer, T. (2008): Epilithic cyanobacterial flora of Mohelenská hadcová steppe Nature Reserve (western Moravia, Czech Republic) 70 years ago and now. - Fottea 8(2): 129-132 (PDF)

 • Komárek, J. & Hauer, T. (2007): Three rare cyanobacterial species in the Podyjí National Park. - Thayensia (Znojmo) 7: 75-83

 • Hauer, T. (2007): Rock-inhabiting cyanprokaryota from South Bohemia (Czech Republic). – Nova Hedwigia 85 (3-4): 379-392.

 • Hauer, T. & Jirka L. (2007): Image analysis – a simple method of algal culture growth assessment. – Journal of Applied Phycology 19 (5): 599-601. DOI: 10.1007/s10811-007-9154-y

 • Lukešová, A.; Hrouzek, P.; Kaštovský, J.; Hauer, T. & Lukeš, M. (2004): Cryopreservation of soil algae and cyanobacteria at the Institute of Soil Biology AS CR. – Phytopedon 3(1): 79-81.

 • Komárek, J. & Hauer, T. (2004-2013): CyanoDB.cz – On-line database of cyanobacterial genera. – http://www.cyanodb.cz

 • Kaštovský, J.; Hauer, T. & Lukavský, J.(2003-2022): Sinice a řasy.cz – výukové webové stránky. – http://www.sinicearasy.cz

 • Jirka, L. & Hauer, T. (2003): NAJA Image Analysis. Software.

 • Hauer, T.; Lukavský, J. & Kubů, F. (2002): Svět = Nevděk??. – Třeboňský Svět 8: 4-5, Třeboň