lIDÉ

Petr březina

Kontakt:

Katedra botaniky PřF JU
Na Zlaté stoce 1
České Budějovice
370 05
Tel.: 389 032 340
E-mail: brezina.as_at_email.cz

Střední škola:

2010 - 2018: Gymnázium Aš

Vysoká škola:

Bakalářské studium:

2018 - dosud: Přírodovědecká fakulta JU

Bakalářská práce: Badatelsky orientovaná výuka k tématu sinic a řas

Školitel: Josef Juráň

Cíle práce:

  • Rešerše k tématu využitelnosti badatelsky orientované výuky v rámci výuky botaniky, s případným detailnějším zaměřením na sinice a řasy.

  • Analýza realizovatelnosti úloh na středních školách – dotazníkové šetření mezi SŠ vyučujícími.

  • Příprava detailních podkladů pro několik badatelsky orientovaných prací věnujících se biologii a ekologii sinic a řas.

  • Ověření úloh na vybraných středních školách, hodnocení studenty (dotazníková forma).