lIDÉ

rndr. Olga lepšová (skácelová), ph.d.

Kontakt:

Katedra botaniky PřF JU
Na Zlaté stoce 1
České Budějovice
370 05
Tel.: 389 032 306
E-mail: oskacelova_at_prf.jcu.cz

Vysoká škola:

1975 - 1981: magisterské studium - Přírodovědecká fakulta MU (tehdy UJEP) v Brně
1995 - 2005: externí doktorandské studium - Biologická fakulta JU v Českých Budějovicích

Obory vědeckého zájmu:

 • ekologie sinic a řas

 • fytoplankton různých typů nádrží

 • sinicová a řasová flóra tůní, rybničních litorálů a vod na výsypkách se zaměřením na mikrobiotopy

 • management a revitalizace chráněných mokřadů – návrhy na základě algologického průzkumu, sukcese na nově vzniklých a revitalizovaných mokřadech

Vědečtí zaměstnavatelé:

 • 2011 - dosud: Přírodovědecká fakulta JU

 • 1984 - 2011: Moravské zemské muzeum v Brně

 • 1980 - 1982: Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech

Mezinárodní spolupráce:

 • 1989 –1994: Nationalpark Müritz, Naturschutzgebiet Serrahn (Mecklenburg-Vorpommern) – algologický průzkum jezer a toků

Granty:

 • 2011: LC06073: Centrum pro výzkum biodiverzity

 • 2005 - 2010: MK00009486201: Vytváření pramenné báze a studium přírodních procesů probíhajících v širší oblasti styku karpatské, hercynské a panonské oblasti - člen týmu

 • 2004 - 2005: VaV MK ČR: RK04P03OMG024: Obnova mokřadních biotopů Třeboňské pánve zasažených srpnovou povodní v roce 2002 – dokumentace změn v biodiversitě sinicové a řasové flóry - řešitel

 • 1999 - 2004: MKOCEZOOF2402: Dynamika přírodních procesů v oblasti styku hercynské, panonské a karpatské oblasti a její dokumentace - spoluřešitel

 • 1994 - 1996: GEF Biodiverzita - spoluřešitel

 • 1993 - 1994: WWF (USA): Recovering of Biodiversity in the Floodplain Ecosystems of Southern Moravia, subproject No.5 - řešitel subprojektu