lIDÉ

prof. rndr. jiří komárek, drsc.

Kontakt:

Botanický ústav AV ČR
Dukelská 135
Třeboň, 379 82
Tel.: 384 721 156
E-mail: komarek_at_butbn.cas.cz

a/nebo

Katedra botaniky PřF JU
Na Zlaté stoce 1, místnost 202
České Budějovice, 370 05
Tel.: 389 032 320

Vysoká škola:

1949 – 1951: Masarykova Universita Brno, Přírodovědecká Fakulta
1951 – 1953: RNDr., Univerista Karlova, Přírodovědecká Fakulta
1953: 1956: CSc., Universita Karlova, Přírodovědecká Fakulta
1993: habilitační řízení, Masarykova Universita Brno, Přírodovědecká Fakulta, obor botanika.
1997: profesorské řízení, Jihočeská Universita, Biologická Fakulta, obor botanika

Obory vědeckého zájmu:

 • algologie (fykologie): cytologie, životní cykly, autekologie, taxonomie zelených řas a sinic.

 • hydrobiologie: ekologie řas, planktonologie, společenstva rybníků, extrémních biotopů, funkce řasových společenstev v přirozených i antropogenních biotopech.

Vědečtí zaměstnavatelé:

 • 1956 – 1960: ČSAV, Hydrobiologická laboratoř, Praha, vědecký pracovník, v letech 1959 – 1960 zástupce ředitele.

 • 1961 – 1971: ČSAV, Mikrobiologický ústav, Laboratoř experimentální algologie, Třeboň: vědecký pracovník, v letech 1963-1966 vedoucí laboratoře, v letech 1966 – 1970 vedoucí vědeckého programu.

 • 1971 – 1990: ČSAV, Botanický ústav, Hydrobotanické oddělení Třeboň: vědecký pracovník, v letech 1985 až 1991 vedoucí algologické skupiny.

 • 1991 – dosud: Biologická Fakulta, Jihočeská Universita, České Budějovice, docent/profesor algologie (fykologie) (80%), v letech 1991 až 1998 vedoucí katedry botaniky.

 • 1991 – dosud: AV ČR, Botanický ústav, Algologické oddělení, vědecký pracovník (20%)

Mezinárodní spolupráce:

 • 1988 - 1993: hostující profesor na universitách v Japonsku, Kanadě a Mexiku.

 • 1996: přednášky na universitě Sao Carlos a Bot. Institute of Sao Paulo, Rio de Janeiro, Brazílie.

 • 2001: přednášky na Central Queensland University, Rockhampton, Australia.

 • 1961 - 1971: člen Internat. Nomenclat. Committee IAPT (International Association for Plant Taxonomy)

 • 1967 - 1972, 1989 - dosud: člen redakční rady Algological Studies

 • 1976 - dosud : člen vědecké rady IAC (International Association for Cyanophyte Research)

 • 1982 - dosud : člen Internat. Phycological Society

 • 1982 - dosud: člen Subcommittee of Algae of the Internat. Nomenclat. Committee IAPT

 • 1982 - dosud: člen Nomenclat. Committee for Phototrophic Bacteria IUBS

 • 1988: vědecká expedice na Svalbard

 • 1989: vědecká expedice na Jižní Shetlandy

 • 1995 - 1996: vědecká expedice na Jižní Shetlandy (polská polární stanice “Henryk Arctowski”)

 • 1990 - 1997: vyžádané přednášky na universitách v Oslo, Curychu, Padově, Poznani, Berlíně, Bernu, Magdeburgu a Buenos Aires

 • 1998: vyžádané přednášky na symposiích v Gárdony (Maďarsko), Lammi (Finsko), Christchurch (Nový Zealand) a Beaufortu (USA).

 • 1999: vyžádané přednášky na IAP symposium – Delta Marsh a ELA-district, (Canada), a HELCOM-workshop, Abisko, Sweden .

 • 2000: vědecká stáž v Brazilii (Sao Paulo, Sao Carlos); vyžádané přednášky : Hiddensee, Německo; Polish Phycol. Society, Tlen, Polsko; Instituto Superiore di Sanita Rome, Italie.

 • 2002: vyžádané přednášky na 4 mezinárodních kurzech a 2 vyžádané přednášky na mezinárodních konferencích (Madrid, Španělsko; Palermo, Itálie).

 • aktivní účast asi na 50 mezinárodních konferencích a kongresech, organizace 2 mezinárodních konferencí

Publikace:

 • Komárek J. (2016): Review of the cyanobacterial genera implaying planktic species after recent taxonomic revisions according to polyphasic methods: state as of 2014. – Hydrobiologia 764: 259–270.

 • Komárková J., Montoya H. & Komárek J. (2016): Cyanobacterial water-bloom of Limnoraphis robusta in the Lago Mayor of the Lake Titicaca. Can it develop? – Hydrobiologia 764: 249–258.

 • Hentschke G.S., Johansen J.R., Pietrasiák N., Fiore M.F., Rigonato J., Sant’Anna C.L. & Komárek J. (2016): Phylogenetic placement of Dapisostemon gen. nov. and Streptostemon, two tropical heterocytous genera (Cyanobacteria). – Phytotaxa 245 (2): 129–143.

 • Elster J., Nedbalová L., Vodrážka R., Láska K., Haloda J. & Komárek J. (2016): Unusual biogenic calcite structures in two shallow lakes, James Ross Island, Antarctica. – Biogeosciences 13: 535-549.

 • Kozlíková-Zapomělová E., Chatchawan T., Kaštovský J. & Komárek J. (2016): Phylogenetic and taxonomic position of the genus Wollea (compared with Anabaena sensu stricto), and description of Wollea salina sp. nova (Cyanobacteria). – Fottea 16(1): 43-55.

 • Komárek J. (2016): A polyphasic approach for the taxonomy of cyanobacteria: principles and applications. – European Journal of Phycology 51: 346-353.

 • Aguilera A., Komárek J. & Echenique R.O. (2016): Anabaenopsis morphospecies (Cyanobacteria, Nostocales) from Los Patos shallow lake (Province of Buenos Aires, Argentina). – Phytotaxa 272(3): 173-183.

 • Komárek J., Hindák F. & Jezberová J. (2016): Review of the cyanobacterial genus Eucapsis. – Nova Hedwigia 103(3-4): 441-456.

 • Popović S., Subakov Simić G., Korać A., Golić I. & Komárek J. (2016): Nephrococcus serbicus, a new coccoid cyanobacterial species from Božana Cave, Serbia. – Phytotaxa 289(2): 135-146.

 • Komárek J., Genuário D. B., Fiore M. F. & Elster J. (2015): Heterocytous cyanobacteria of the Ulu peninsula, James Ross Island, Antarctica. – Polar Biology 38: 475-492 (DOI 10.1007/s00300-014-1609-4)

 • Cantonati M., Komárek J. & Montejano G.A. (2015): Cyanobacteria in ambient springs. – Biodiversity and Conservation 24: 865-888 (DOI 10.1007/s10531-015-0884-x)

 • Komárek J., Sirová D., Komárková J. & Rejmánková E. (2015): Structure and functions of cyanobacterial mats in wetlands of Belize. – In: Entry J.A., Gottlieb A.D., Jayachandran K. & Ogram A. (Eds.), Microbiology of the Everglades Ecosystem 10, CRC Press, Taylor & Francis Group, Boca Raton, London, New York, pp. 194-217 (color plates 481-483).

 • Komárek J. & Johansen J.R. (2015): Coccoid cyanobacteria. – In: Wehr, J.D., Sheath R.G. & Kociolek J.P. (eds.), Freshwater Algae of North America, Elsevier London, Waltham, 75-133.

 • Komárek J. & Johansen J.R. (2015): Filamenous cyanobacteria. – In: Wehr, J.D., Sheath R.G. & Kociolek J.P. (eds.), Freshwater Algae of North America, Elsevier London, Waltham, 135-235.

 • Komárek J. (2015): About endemism of cyanobacteria in freshwater habitats of maritime Antarctica. - Algological Studies 148:15–32.

 • Komárek J. & Hindák F. (2015): The distribution of the genus Eucapsis (Cyanobacteria, Synechococcales) in the western Carpathians. – Limnologický spravodajca Bratislava 9(2): 29-35.

 • Komárek J. (2015): Co je polyfázický přístup v moderní taxonomii sinic. – Botanika 3(2): 6-7.

 • Bohunická M., Mareš J., Hrouzek P., Urajová P., Lukeš M., Šmarda J., Komárek J., Gaisina L.A. & Strunecký O. (2015): A combined morphological, ultrastructural, molecular, and biochemical study of the peculiar family Gomontiellaceae (Oscillatoriales) reveals a new cylindrospermopsin-producing clade of cyanobacteria. – Journal of Phycology 51: 1040-1054.

 • Komárek J. (2014): Modern classification of Cyanobacteria. - In : Sharma N.K. & al. (Eds.), Cyanobacteria - an economic perspective; Willey Blackwell, 21-39 pp.

 • Strunecký O., Komárek J. & Šmarda J. (2014): Kamptonema (Microcoleaceae, Cyanobacteria), a new genus derived from the polyphyletic Phormidium on the basis of combined molecular and cytomorphological markers. – Preslia 86: 193–207.

 • Komárek J. (2014): Aktuální změny ve složení „vodních květů“ sinic v našich vodách. – Vodní hospodářství 5: 7-9.

 • Cantonati M., Guella G., Komárek J. & Spitale D. (2014): Depth distribution of epilithic cyanobacteria and pigments in a mountain lake characterized by marked water-level fluctuations. – Freshwater Science 33(2): 537-547.

 • Cantonati M., Komárek J, Hernández-Mariné M. & Angeli N. (2014): New and poorly known coccoid species (Cyanoprokaryota) from the mid-depth and deep epilithon of a carbonate mountain lake. – Freshwater Science 33(2): 548-556.

 • Hentschke G.S. & Komárek J. (2014): Scytonema santannae, a new morphospecies of cyanobacteria from the Brazilian rainforest, southeastern Brazil. - Brasilian Journal of Botany 37(3): 293–298.

 • Simić S., Komárek J. & Đorđević N. (2014): The confirmation of the genus Glaucospira (Cyanobacteria) and the occurrence of Glaucospira laxissima (G. S. WEST) comb. nova in Serbia. – Cryptogamie Algologie 35(3): 259-267.

 • Komárek J. (2014): Phenotypic and ecological diversity of freshwater coccoid cyanobacteria from maritime Antarctica and Islands of NW Weddell Sea. II. – Czech Polar Reports 4(1): 17-39.

 • Komárek J., Kaštovský J., Mareš J. & Johansen J.R. (2014): Taxonomic classification of cyanoprokaryotes (cyanobacterial genera) 2014, using a polyphasic approach – Preslia 86: 295–335.

 • Montoya H., Komárková J. & Komárek J. (2014): Cyanobacterial species, potentially forming water-blooms in the Lake Titicaca (Peru). – Arnaldoa 21(2): 381-390.

 • Elster J., Komárek J. & Nedbalová L. (2013): Sinice a řasy. - In: Prošek P. & kol., Antarktida, Akademia Praha, p. 89-101.

 • Elster J., Komárek J. & Nedbalová L. (2013): Život v moři. Mořské řasy. - In: Prošek P. & kol., Antarktida, Akademia Praha, p. 132-135.

 • Elster J., Komárek J. & Nedbalová L. (2013): Biodiverzita sinic a řas. - In: Prošek P. & kol., Antarktida, Akademia Praha, p. 303-311.

 • Sant´Anna C.L., Kaštovský J., Hentschke G.S., & Komárek J. (2013): Phenotypic studies on terrestrial stigonematacean Cyanobacteria from the Atlantic Rainforest, São Paulo State, Brazil. - Phytotaxa 89(1): 1-23.

 • Roldán M., Ramírez M., Del Campo C., Hernández-Mariné M. & Komárek J. (2013): Chalicogloea cavernicola gen. nov., sp. nov. (Chroococcales, Cyanobacteria), from low-light aerophytic environments: combined molecular, phenotypic and ecological criteria. – IJSEM 63: 2326–2333.

 • Škaloud P., Nedbalová L., Elster J. & Komárek J. (2013): A curious occurrence of Hazenia broadyi spec. nova in Antarctica and the review of the genus Hazenia (Ulotrichales, Chlorophyceae). - Polar Biology 36(9): 1281-1291.

 • Mareš J., Hrouzek P., Kaňa R., Ventura S., Strunecký O. & Komárek J. (2013): The primitive thylakoid-less cyanobacterium Gloeobacter is a common rock-dwelling organism. - PLOs One 8(6): e66323 (11 stran)

 • Komárek J., Sant´Anna C.L., Bohunická M., Mareš J., Hentschke G.S., Rigonato J. & Fiore M.F. (2013): Phenotype diversity and phylogeny of selected Scytonema-species (Cyanoprokaryota) from SE Brazil. – Fottea 13(2): 173-200.

 • Komárková J., Zapomělová E. & Komárek J. (2013): Chakia (cyanobacteria), a new heterocytous genus from Belizean marshes identified on the basis of 16S rRNA gene. – Fottea 13(2): 227-233.

 • Mareš J., Komárek J., Compère P. & Oren A. (2013): Validation of the generic name Gloeobacter Rippka et al. 1974, Cyanophyceae. – Cryptogamie/Algologie 34(3): 255-262.

 • Mareš J., Komárek J., Compère P. & Oren A. (2013): Proposal to conserve the name Gloeobacter violaceus against Aphanothece caldariorum, Gloeothece coerulea, and Gloeothece linearis (Cyanophyceae). – Taxon 62(5): 1055.

 • Mareš J., Hauer T., Komárek J. & Compère P. (2013): Proposal to conserve the name Gloeothece (Cyanophyceae) with a conserved type. - Taxon 62(5): 1056.

 • Komárek J. & Kovacik L. (2013): Schizotrichacean cyanobacteria from central Spitsbergen (Svalbard). - Polar Biology 36: 1811-1822 (DOI: 10.1007/s00300-013-1402-9).

 • Genuario D.G., Correa D.M., Komárek J. & Fiore M.F. (2013): Characterization of freshwater benthic biofilm-forming Hydrocoryne (Cyanobacteria) isolates from Antarctica. - Journal of Phycology 49: 1142-1153.

 • Strunecký O., Komárek J., Johansen J., Lukešová A. & Elster J. (2013): Molecular and morphological criteria for revision of the genus Microcoleus (Oscillatoriales, Cyanobacteria). - Journal of Phycology 49: 1167-1180.

 • Komárek J. (2013): Phenotypic and ecological diversity of freshwater coccoid cyanobacteria from maritime Antarctica and islands of NW Weddell Sea 1. Synechococcales.- Czech Polar Reports 3(2): 130-143.

 • Komárek J. (2013): Cyanoprokaryota - 3. Teil / 3rd part: Heterocytous Genera. – In: Büdel B., Gärtner G., Krienitz L. & Schagerl M. (Eds.), Süswasserflora von Mitteleuropa (Freshwater Flora of Central Europe), Springer Spektrum Berlin, Heidelberg, 1130 pp.

 • Engene N., Rottacker E.C., Kaštovský J., Byrum T., Choi H., Ellisman M.H., Komárek J. & Gerwick W.H. (2012): Moorea producens gen. nov., sp. nov. and Moorea bouillonii comb. nov., tropical marine cyanobacteria rich in bioactive secondary metabolites. – IJSEM 62: 1171-1178 (DOI: 10.1099/ijs.0.033761-0).

 • Kopalová K., Veselá J., Elster J., Nedbalová L., Komárek J. & Van De Vijver B. (2012): Benthic diatoms (Bacillariophyta) from seepages and streams on James Ross Island (NW Weddell Sea, Antactica). – Plant Ecology and Evolution 145 (2): 1-19.

 • Komárek J., Nedbalová L. & Hauer T. (2012): Phylogenetic position and taxonomy of three heterocytous cyanobacteria dominating the littoral of deglaciated lakes, James Ross Island, Antarctica. – Polar Biology 35: 759-774 ( DOI 10.1007/s00300-011-1123-x)

 • Komárek J. & Mareš J. (2012): An update to modern taxonomy (2011) of freshwater planktic heterocytous cyanobacteria - Hydrobiologia 698: 327-351 (DOI 10.1007/s10750-012-1027-y)

 • Chatchawan T., Komárek J., Strunecký O., Šmarda J. & Peerapornpisal Y. (2012): Oxynema, a new genus separated from the genus Phormidium (Cyanophyta). – Cryptogamie Algologie 33(1): 41-59.

 • Komárek J. (2012): Nomenclatural changes in heterocytous Cyanoprokaryotes (Cyanobacteria, Cyanophytes). - Fottea 12(1): 141-148.

 • Cantonati M., Rott E., Spitale D., Angeli N. & Komárek J. (2012): Are benthic algae related to spring types? - In: Cantonati & al. (eds.), The Ecology of springs. - Freshwater Science 31(2): 481-498 (DOI: 10.1899/11-048.1)

 • Bohunická M., Mareš J. & Komárek J. (2012): Worldwive comparison of the molecular and morphological diversity within the family Scytonemataceae (Nostocales, Cyanobacteria). - Abst. Book of 14th Internat. Symp. Phototr. Prokaryotes (ISPP 2012), Porto, p. 61.

 • Kling H.J., Laughinghouse IV H.D., Šmarda J., Komárek J., Acreman J., Bruun K., Watson S.B. & Chen F. (2012): A new red colonial Pseudanabaena (Cyanoprokaryota, Oscillatoriales) from North American large lakes. – Fottea 12(2): 327-339.

 • Strunecký O., Elster J. & Komárek J. (2012): Molecular clock evidence for survival of Antarctic cyanobacteria (Oscillatoriales, Phormidium autumnale) from Paleozoic times. - FEMS Microbiology Ecology 82(2): 482-490. (DOI: 10.1111/j.1574-6941.2012.01426.x)

 • Komárek J., Kováčik L., Elster J. & Komárek O. (2012): Cyanobacterial diversity of Petuniabukta, Billefjorden, central Spitzbergen. – Polish Polar Research 33(4): 347-368.

 • Strunecký O., Komárek J. & Elster J. (2012): Biogeography of Phormidium autumnale (Ocillatoriales, Cyanobacteria) in western and central Spitsbergen. – Polish Polar Research 33 (4): 369-382.

 • Engene E., Rottacker, E. C., Kaštovský J., Komárek J., Ellisman, M. H., Gerwick, W. H. & Paul V. (2012) Taxonomic revisions of marine cyanobacteria to facilitate natural products discoveries and harmful algae bloom monitoring. – J. Phycol. 48: S26.

 • Komárek J., Zapomělová E., Šmarda J., Kopecký J., Rejmánková E., Woodhouse J., Neilan B.A. & Komárková J. (2013): Polyphasic evaluation of Limnoraphis robusta, a water-bloom forming cyanobacterium from Lake Atitlán, Guatemala, with a description of Limnoraphis gen. nov. - Fottea 13 (1): 39-52.

 • KOMÁREK J.& MAREŠ J.: An update to modern taxonomy (2011) of freshwater planktic heterocytous cyanobacteria - Hydrobiologia DOI 10.1007/s10750-012-1027-y

 • TATON A., WILMOTTE A., ŠMARDA J., ELSTER J. & KOMÁREK J. (2011): Plectolyngbya hodgsonii: a novel filamentous cyanobacterium from Antarctic lakes. – Polar Biology 34: 181-191. (DOI: 10.1007/s00300-010-0868-y)

 • KOVÁČIK, L., JEZBEROVÁ, J., KOMÁRKOVÁ J., KOPECKÝ J. AND KOMÁREK J. (2011): Ecological characteristics and taxonomic classification of stable pigment-types isolated from a cyanobacterial population of the genus Chroococcus. – Preslia 83: 145–166.

 • SANT’ANNA C.L., AZEVEDO M.T.P., FIORE M.F., LORENZI A.S., KAŠTOVSKÝ J. & KOMÁREK J. (2011): Subgeneric diversity of Brasilonema (Cyanobacteria, Scytonemataceae). – Rev. Brasil Bot. 34(1): 51-62.

 • KOMÁREK J. (2011) : Introduction to the 18th IAC Symposium in České Budějovice 2010, Czech Republic. Some current problems of modern cyanobacterial taxonomy. – Fottea 11(1): 1-7.

 • SANT´ANNA C.L., GAMA–JR. W.A. , AZEVEDO M.T.P. & KOMÁREK J. (2011): New morphospecies of Chamaesiphon (Cyanobacteria) from Atlantic rainforest, Brazil. – Fottea 11(1): 25-30.

 • STRUNECKÝ O., ESTER J. & KOMÁREK J. (2011): Taxonomic revision of the freshwater cyanobacterium „Phormidium“ murrayi = Wilmottia murrayi. – Fottea 11(1): 57-71.

 • CHATCHAWAN T., PEERAPORNPISAL Y. & KOMÁREK J. (2011) : Diversity of cyanobacteria in man–made solar saltern, Petchaburi Province, Thailand - a pilot study. – Fottea 11(1): 203-214.

 • KOVÁČIK L., JEZBEROVÁ J., KOMÁRKOVÁ J., KOPECKÝ J. & KOMÁREK J. (2011): Ecological characteristics and polyphasic taxonomic classification of stable pigment-types of the genus Chroococcus (Cyanobacteria). – Preslia 83: 145-166

 • KOMÁREK J., KAŠTOVSKÝ J. & JEZBEROVÁ J. (2011): Phylogenetic and taxonomic delimitation of the cyanobacterial genera Aphanothece Nägeli and Anathece (Komárek et Anagnostidis) comb. nova. – Europ. J. Phycol. 46(3): 315-326.

 • FORASTIER E.M., ZALOCAR Y & KOMÁREK J. (2011): Distribution and morphological variation of Aphanizomenon platensis (Nostocales, Cyanobacteria) from Corrientes Province (Argentina). – Cryptogamie Algologie 32(3): 243-253.

 • REJMÁNKOVÁ E., KOMÁREK J., DIX M., KOMÁRKOVÁ J. & GIRON N. (2011): Cyanobacterial blooms in lake Atitlan, Guatemala. – Limnologica 41: 296-302.

 • OREN A. & KOMÁREK J. (2010): Nomenclature of the Cyanobacteria/Cyanophyta – current problems and proposed solutions. Notes based on a roundtable discussion held on 16 August 2010 during the 18th Symposium of the International Association for Cyanophyte Research, České Budĕjovice, Czech Republic. – Bulletin BISMiS 1(1): 25-33.

 • KOMÁREK J. (2010): Modern taxonomic revision of planktic nostocacean cyanobacteria – a short review of genera. – Hydrobiologia 639(1): 231-243.

 • KOMÁREK J. (2010): Recent changes (2008) in cyanobacterial taxonomy based on a combination of molecular background with phenotype and ecological consequences (genus and species concept). – Hydrobiologia 639(1): 245-259.

 • KAŠTOVSKÝ, J., HAUER T., MAREŠ J., KRAUTOVÁ M., BEŠTA T., KOMÁREK J., DESORTOVÁ B., HETEŠA J., HINDÁKOVÁ A., HOUK V., JANEČEK E., KOPP R., MARVAN P., PUMANN P., SKÁCELOVÁ O. & ZAPOMĚLOVÁ E. (2010): A review of the alien and expansive species of freshwater cyanobacteria and algae in the Czech Republic. – Biological Invasions 12: 3599-3625, DOI: 10.1007/s10530-010-9754-3, 27 pp.

 • KOMÁREK O. & KOMÁREK J. (2010): Diversity and ecology of cyanobacterial microflora of the seepages habitat. Comparison of King George Island, Shetland Islands, and James Ross Island, NW Weddell Sea, Antarctica. – In: Seckbach J. & Oren A. (ed.): Microbial Mats, Springer Verlag, 517-539 pp (ISSN 978-90-481-3798-5)

 • STRUNECKÝ O., ELSTER J. & KOMÁREK J. (2010): Phylogenetic relationships between geographically separate Phormidium cyanobacteria: is there a link between north and south polar regions? - Polar Biology 33: 1419-1428 (DOI: 10.1007/s00300-010-0834-8)

 • KOMÁREK J., ZAPOMĚLOVÁ E. & HINDÁK, F. (2010): Cronbergia gen. nov., a new cyanobacterial genus (Cyanophyta) with a special strategy of heterocyte formation. – Cryptogamie, Algologie 31(3): 321-341.

 • CEPÁK, V. & KOMÁREK, J. (2010): Cytomorphology of six halotolerant coccoid cyanobacteria using DAPI fluorescent and transmission electron microscopy, compared with molecular data. - Fottea 10(2): 229–234.

 • SANT’ANNA C.L., AZEVEDO T.M.P., KAŠTOVSKÝ J. & KOMÁREK J. (2010): Two form-genera of aerophytic heterocytous cyanobacteria from Brasilian rainy forest „Mata Atlântica”. - Fottea 10(2): 217-228.

 • KAŠTOVSKÝ J., HAUER T., KOMÁREK J. & SKÁCELOVÁ O. (2010): The list of cyanobacterial species of the Czech Republic to the end of 2009. - Fottea 10(2): 235–249.

 • KOMÁREK J., HAUER T. & KAŠTOVSKÝ J. (Eds.) (2010): Book of Abstracts of 18th symposium of IAC, 111 pp.

 • GONZÁLEZ-TORIL E., AMILS R. , DELMAS R.J., PETIT J.-R., KOMÁREK J., & ELSTER J. (2009): Bacterial diversity of autotrophic enriched cultures from remote, glacial Antarctic, Alpine and Andean aerosol, snow and soil samples. – Geobiosciences 6: 33-44.

 • WACKLIN P., HOFFMANN L. & KOMÁREK J. (2009): Nomenclatural validation of the genetically revised cyanobacterial genus Dolichospermum (Ralfs ex Bornet et Flahault) comb. Nova. – Fottea 9(1): 59-64.

 • TURICCHIA S., VENTURA S., KOMÁRKOVÁ J. & KOMÁREK J. (2009): Taxonomic evaluation of cyanobacterial microflora from alkaline marshes of northern Belize. 2. Diversity of oscillatorialean genera. – Nova Hedwigia 89(1-2): 165-200.

 • KORELUSOVÁ J., KAŠTOVSKÝ J. & KOMÁREK J. (2009): Heterogeneity of the cyanobacterial genus Synechocystis and description of a new genus Geminocystis. – J. Phycol. 45: 928-937.

 • KOMÁREK J., KAŠTOVSKÝ J., VENTURA S., TURICCHIA S. & ŠMARDA J. (2009): The cyanobacterial genus Phormidesmis. - Algological Studies 129: 41-59.

 • CAISOVÁ L., KOMÁREK J., ELSTER J. & NEDBALOVÁ L. (2009): Two freshwater filamentous, branched green algae, newly discovered in Antarctica. – In: Barták M., Hájek J. & Váczi P. (eds.), Structure and function of Antarctic terrestrial ecosystems, Brno, October 22-23rd 2009, p. 14-22.

 • KOMÁREK J. & KOMÁREK O. (2009): Specificity of cyanobacterial microflora in Antarctica. - In: Barták M., Hájek J. & Váczi P. (eds.), Structure and function of Antarctic terrestrial ecosystems, Brno October 22-23rd 2009, p. 23-28.

 • NEDBALOVÁ L., ELSTER J., KOMÁREK J. & NÝVLT D. (2009): Lake ecosystems of James Ross Island: short characteristics. - In: Barták M., Hájek J. & Váczi P. (eds.), Structure and function of Antarctic terrestrial ecosystems, Brno October 22-23rd 2009, p. 33-34.

 • ELSTER J., NEDBALOVÁ L., KOMÁREK J. & VODRÁŽKA R. (2009): Biogenic calcite structures in Green Lake, James Ross Island, Antarctica. - In: Barták M., Hájek J. & Váczi P. (eds.), Structure and function of Antarctic terrestrial ecosystems, Brno October 22-23rd 2009, p.38-40.

 • OREN A., KOMÁREK J. & HOFFMANN L. (2009): Nomenclature of the Cyanophyta/Cyanoprokaryotes – what has happened since IAC Luxembourg? – Algolog. Stud. 130: 17-26.

 • ADDICO G.N.D., HARDEGE J.D., KOMÁREK J. & DEGRAFT-JOHNSON K.A.A. (2009): Cyanobacterial diversty and biomass in relation to nutrients regime of four freshwater reservoirs sourced for the production of drinking water in Ghana. - Algolog. Stud. 130: 81-108.

 • KOMÁREK J. & ELSTER J. (2008): Ecological background of cyanobacterial assemblages of the northern part of James Ross Island, NW Weddell Sea, Antarctica. – Polish Polar Research 29(1): 17-32.

 • KOMÁREK J. & KOMÁRKOVÁ J. (2008): Výskyt a šíření planktoních sinic v ČR. – Cyanobacterie 2008, invazní sinice, nové cyanotoxiny a trendy v technologiích. Sborník z konference 2-3.4. 2008, Brno, p. 13-17.

 • GONZÁLEZ-TORIL E., AMILS R. , DELMAS R.J., PETIT J.-R., KOMÁREK J., & ELSTER J. (2008): Diversity of bacteria producing pigmented colonies in aerosol, snow and soil samples from remote glacial areas (Antarctica, Alps and Andes). – Geobioscience Discussions 5: 1607-1630.

 • KOMÁREK J., ELSTER J. & KOMÁREK O. (2008): Diversity of the cyanobacterial microflora of the northern part of James Ross Island, NW Weddell Sea, Antarctica. – Polar Biology 31: 853-865.

 • KOMÁREK J. & ZAPOMĚLOVÁ E. (2008): Planktic morphospecies of the cyanobacterial genus Anabaena = subg. Dolichospermum – 2. part: straight types. - Fottea (Olomouc) 8(1): 1-14.

 • KOMÁREK J. (2008): The cyanobacterial genus Macrospermum. - Fottea (Olomouc) 8(1): 79-86.

 • MARGHERI M.C., VENTURA S., KAŠTOVSKÝ J. & KOMÁREK J. (2008): The taxonomic validation of the cyanobacterial genus Halothece. – Phycologia 47(5): 477–486.

 • MAREŠ J., KAŠTOVSKÝ J., MCGREGOR G. & KOMÁREK J. (2008): The little known pseudofilamentous cyanobacterium Wolskyella (Synechococcales). – Nova Hedwigia 87(1-2): 221-230.

 • KOMÁREK J. & HAUER T. (2008): CyanoDB.cz - On-line database of cyanobacterial genera. - Word-wide electronic publication, Univ. of South Bohemia & Inst. of Botany AS CR, http://www.cyanodb.cz

 • KOMÁREK O., ELSTER J. & KOMÁREK J. (2008): High light and low temperature adaptations of freshwater autrtrophic organism in maritime deglaciated Antarctic. – Abstr. Volume, SCAR/IASC IP4, St. Petersburg, p. 202. (Abstrakt)

 • KOMÁREK O., ELSTER J. & KOMÁREK J. (2008): Periphyton ecology of two meltwater streams in James Ross Island, Coastal Antarctica. – Abstr. Volume, SCAR/IASC IP4, St. Petersburg, p. 211. (Abstrakt)

 • KOMÁREK O., ELSTER J. & KOMÁREK J. (2008): Diversity of cyanobacterial microflora of the nothern deglaciated part of James Ross island, NW Weddell Sea, Antarctica. – Abstr. Volume, SCAR/IASC IP4, St. Petersburg, p. 211. (Abstrakt)

 • CAISOVÁ L., HUSÁK Š. & KOMÁREK J. (2008): Nitella mucronata (BR.) Miguel (Charophyta) in the Czech Republic. – Fottea 8(2): 105-107.

 • KOMÁREK J. (2008): Antarktické vegetační oázy 6. Sinice a řasy. – Živa 6: 260-264.

 • KOMÁREK J. (2008): Recent changes in cyanobacterial taxonomy based on combined molecular, phenotype and ecological consequences. – The Bat Sheva de Rotschild Seminar on Phytoplankton in the Physical Environment, 15th workshop IAP, Ramot – Israel, p. 37.

 • KOMÁREK J. (2008): Identification of nostocalean cyanobacteria revised by molecular method. – Ibid, p. 38.

 • KOMÁREK J. & KOMÁRKOVÁ-LEGNEROVÁ J. (2007): Taxonomic evaluation of cyanobacterial microflora from alkaline marshes of northern Belize. 1. Phenotypic diversity of coccoid morphotypes. – Nova Hedwigia 84(1-2): 65-111.

 • COMTE K., ŠABACKÁ M., CARRE-MLOUKA A., ELSTER J. & KOMÁREK J. (2007): Relationships between the Arctic and the Antarctic cyanobacteria; three Phormidium-like strains evaluated by a polyphasic approach. – FEMS Microbiol. Ecol. 59(2): 366-376.

 • KOMÁREK J. & KOMÁRKOVÁ-LEGNEROVÁ J. (2007): Several rare freshwater planktic cyanobacteria (Cyanoprokaryotes) from reservoirs in South America. – Hoehnea 34(1): 49-58.

 • SANT‘ANNA C.L., AZEVEDO M.T.P., BRANCO L.H.Z. & KOMÁREK J. (2007): New aerophytic morphospecies of Nostoc (Cyanobacteria) from Sao Paulo State, Brazil. – Hoehnea 34(1): 95-101.

 • PLINSKI M. & KOMÁREK J. (2007): Sinice – Cyanobakterie (Cyanoprokaryota). – In: PLINSKI M. Flora Zatoki Gdanskiej i wod przyleglych (Baltyk Poludniowy) 1, Wydaw. Uniw. Gdanskiego, Gdaňsk, 172 pp.

 • KOMÁREK J. & ZAPOMĚLOVÁ E. (2007): Planktic morphospecies of the cyanobacterial genus Anabaena = subg. Dolichospermum – 1. part: coiled types. – Fottea (Czech Phycology), Olomouc 7(1): 1-31.

 • FIORE M.F., KOMÁREK J., KAŠTOVSKÝ J., SANT‘ANNA C.L., AZEVEDO M.T.P., LORENZI A.S. & AGUIAR R. (2007): Phylogenetic evaluation of Brasilonema species. – In: Programm of the 17th Symp. IAC, June 25-29.2007, Merida, p.29. (Abstract)

 • KOMÁREK J. & HAUER T. (2007): The on-line databaze of cyanobacteria genera Cyanodb.cz (www.cyanodb.cz) – state in 2007. - In: Programm of the 17th Symp. IAC, June 25-29.2007, Merida, p.43. (Abstract)

 • KOMÁREK J. (2007): Heterogeneity of heterocytous cyanobacterial genera. - In: Programm of the 17th Symp. IAC, June 25-29.2007, Merida, p.44. (Abstract)

 • KOMÁREK J., KAŠTOVSKÝ J. & JEZBEROVÁ J. (2007): The genus Aphanothece – combined molecular and cytological taxonomic evaluation. - In: Programm of the 17th Symp. IAC, June 25-29.2007, Merida, p.45. (Abstract)

 • KORELUSOVÁ J., KAŠTOVSKÝ J. & KOMÁREK J. (2007): Diversity of cyanobacterial genus Synechocystis Sauvageau. - In: Programm of the 17th Symp. IAC, June 25-29.2007, Merida, p.47. (Abstract)

 • FIORE M.F., SANT’ANNA C.L., AZEVEDO M.T.P., KOMÁREK J., KAŠTOVSKÝ J., SULEK J. & LORENZI A.S. (2007): The cyanobacterial genus Brasilonema – molecular and phenotype evaluation. – J. Phycol. 43(4): 789-798.

 • KOMÁREK J. (2007): Phenotype diversity of the cyanobacterial genus Leptolyngbya in maritime Antarctica. – Polish Polar Reseaarch 28(3): 211-231.

 • KOMÁREK J. & NEDBALOVÁ L. (2007): Green cryosestic algae. – In: SECKBACH J. (ed.) Algae and Cyanobacteria in Extreme Environments, p. 321-342.

 • KOMÁREK J. (2007): Letter to the editor. – Phycologia 46(5): 602-603.

 • KAŠTOVSKÝ J., HETEŠA J., KOMÁREK J., MARVAN P., 2006. Enteromorpha linza (Linnaeus) Agardh 1883. In: Mlíkovský, J. Stýblo P. (eds.): Nepůvodní druhy fauny a flóry České Republiky, Praha ČSOP, pp. 16.

 • KAŠTOVSKÝ J., KOMÁREK J., ZAPOMĚLOVÁ E., 2006. Pediastrum simplex Meyen 1829. In: Mlíkovský J., Stýblo P. (eds.): Nepůvodní druhy fauny a flóry České Republiky, Praha ČSOP, pp. 16 -17.

 • KOMÁREK J. (2007): Book review: Joosten A.M.T.: Flora of the blue-green algae of the Netherlands. I. The non-filamentous species of inland waters. KNNV Publishing Utrecht, The Netherlands, 2006, ISBN 978-90-5011-242-0, 239 pp., 79.50 euros. – Phycologia.

 • KOMÁREK J., TATON A., SULEK J., WILMOTTE A., KAŠTOVSKÁ K. & ELSTER J. (2006): Ultrastructure and taxonomic possition of two species of the cyanobacterial genus Schizothrix. – Cryptogamie/Algologie 27(1): 53-62.

 • KOMÁREK J. (2006): The modern clasiffication of cyanoprokaryotes (cyanobacteria). – Oceanolog. Hydrobiol. Studies (Gdansk) 34, Suppl. 3: 5-17.

 • KOMÁREK J. (2006): Planktothrix a Aphanizomenon – příklad tradičních cyanobakteriálních rodů s rozdílnou genotypovou diverzitou. – In: Sborník konference Cyanobakterie 2006, Brno, 24.-25. 5. 2006.

 • ADDICO G., HARDEGE J., KOMÁREK J., BABICA P. & DE GRAFT-JOHNSON K.A.A. (2006): Cyanobacteria species identified in the Weija and Kpong reservoirs, Ghana, and their implications for drinking water quality with respect to microcystin. – African J. Mar. Sci. 28(2): 451-456.

 • KOMÁREK J. & KOMÁRKOVÁ J.(2006): Diversity of Aphanizomenon-like cyanobacteria. – Czech Phycol. 6: 1-32.

 • BRANCO L., KOMÁREK J., AZEVEDO M.T.P., SANT‘ANNA C.L. & WATANABE M. (2006): The genus Cyanoarbor Wang, and its occurrence in Brazil. – Nova Hedwigia 82(3-4): 365-380.

 • JANKOVSKÁ V. & KOMÁREK J. (2006): Pediastrum and some other algae in pollen slides. – Palyno-Bulletin 2(1-4): 33. (Abstract.)

 • KOMÁREK J. & JOOSTEN T. (2006): Cyanophytes determination course. – RIZA Lelystad, 2006, CD.

 • WILLAME R., BOUTTE C., GRUBISIC S., WILMOTTE A., KOMÁREK J. & HOFFMANN L. (2006): Morphological and molecular characterisation of planktonic cyanobacteria from Belgium and Luxembourg. - J. Phycol. 42: 1312-13332.

 • BRANCO L.H.Z., AZEVEDO M.T.P., SANT‘ANNA C.L. & KOMÁREK J. (2006): New morphospecies of Symplocastrum (Phormidiaceae, Oscillatoriales) from aerophytic habitats in Brazil. – Arch. Hydrobiol./Algolog. Stud. 121: 23-33.

 • KOMÁREK J. (2006): Cyanobacterial taxonomy: current problems and prospects for the integration of traditional and molecular approaches. – Algae 21(4): 349-375.

 • KOMÁREK J. (2005): Studies on the Cyanophytes (Cyanobacteria, Cyanoprokaryota) of Cuba: (11) Freshwater Anabaena species. Preslia 77: 11-234.

 • KOMÁREK J. (2005): Phenotype diversity of the heterocytous cyanoprokaryotic genus Anabaenopsis. Czech Phycology, Olomouc, 5: 1-35.

 • KOMÁREK J. & ANAGNOSTIDIS K. (2005): Cyanoprokaryota -2. Teil/ 2nd Part: Oscillatoriales. – In: BÜDEL B., KRIENITZ L., GÄRTNER G. & SCHAGERL M. (eds), Süsswasserflora von Mitteleuropa 19/2, Elsevier/Spektrum, Heidelberg, 759 pp.

 • ŠEJNOHOVÁ L., KOMÁREK J., ZAPOMĚLOVÁ E., PUMAN P., MARŠÁLEK B. & BABICA P. (2005): Interaktivní klíč k určování sinic vodních květů. Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny, CD.

 • KOMÁREK J. & GOLUBIĆ S. (2005): Proposal for unified nomenclatural rules for Cyanobacteria vs. Cyanophytes: Cyano-Guide . In: Hoffmann L. (ed.), Nomenclature of Cyanophyta/Cyanobacteria: roundtable on the unification of the nomenclature under the Botanical and Bacteriological Codes. Arch. Hydrobiol./Algolog. Stud. 117 (Cyanobacterial Research 6): 17-18.

 • RAJANIEMI P., KOMÁREK J., HROUZEK P., WILLAME R., KAŠTOVSKÁ K., HOFFMANN L. & SIVONEN K. (2005): Taxonomic consequences from the combined molecular and phenotype evaluation of selected Anabaena and Aphanizomenon strains. Arch. Hydrobiol./Algolog. Stud. 117 (Cyanobacterial Research 6): 371-391.

 • RAJANIEMI P., HROUZEK P., KAŠTOVSKÁ K. , WILLAME R., RANTALA A., HOFFMANN L., KOMÁREK J. & SIVONEN K. (2005):Phylogenetic and morphological evaluation of the genera Anabaena, Aphanizomenon, Trichormus and Nostoc (Nostocales, Cyanobacteria). Internat. J. Syst. Ecol. Microbiol. 55: 11-26.

 • HOFFMANN L., KOMÁREK J. & KAŠTOVSKÝ J.(2005): System of cyanoprokaryotes (cyanobacteria) state in 2004. – Arch. Hydrobiol./Algolog. Stud. 117 (Cyanobacterial Research 6): 95-115.

 • KOMÁREK J., VENTURA S., TURICCHIA S., KOMÁRKOVÁ J., MASCALCHI C. & SOLDATI E. (2005): Cyanobacterial diversity in alkaline marshes of northern Belize (Central America). – Arch. Hydrobiol./Algolog. Stud. 117(Cyanobacterial Research 6): 251-264.

 • HROUZEK P., VENTURA S., LUKEŠOVÁ A., MUGNAI M.A., TURICCHIA S. & KOMÁREK J.(2005): Diversity of soil Nostoc strains: phylogenetic and morphological variability. – Arch. Hydrobiol./Algolog. Stud. 117(Cyanobacterial Research 6): 117: 251-264.

 • KOMÁREK J. (2005): The modern classification of cyanobacteria. In: Toxic Cyanobacteria Problem of the future, XXIV Internat. Symp. Phycol. Section Polish Bot. Soc., Krynica Morska, p. 42 (Abstract)

 • KOMÁREK J. (2005): Specificities of cyanobacterial communities in tropical habitats. In: Quintana A.M. & Onis E.S. (eds), TSC/05 Workshop, Program and Abstracts Book, Gran Canaria, p. 25 (Abstract)

 • KOMÁREK J. & HAUER T.(2005): The on-line database of cyanobacterial genera. – In: Quintana A.M. & Onis E.S. (eds), TSC/05 Workshop, Program and Abstracts Book, Gran Canaria, p. 26 (Abstract).

 • KOMÁRKOVÁ J., KOMÁREK J. & REJMÁNKOVÁ E. (2005): Cyanobacterial mats, endangered assemblages from alkaline marshes. – In: Quintana A.M. & Onis E.S. (eds), TSC/05 Workshop, Program and Abstracts Book, Gran Canaria, p. 27 (Abstract).

 • KOMÁREK J., KOMÁRKOVÁ J., VENTURA S. & TURICCHIA S. (2005): Comparison of phenotype and molecular diversity of cyanobacteria from alkaline marshes in Belize (Central America). In: KAWAI H. (ed.), 8th Internat. Phycol. Congress, Abstracts of Papers, Phycologia 44(4): 55-56 (Abstract).

 • CEPÁK V. & KOMÁREK J. (2005): Cytomorphology of 6 halotolerant coccoid cyanobacteria compared with molecular data. – In: KAWAI H. (ed.), 8th Internat. Phycol. Congress, Abstracts of Papers, Phycologia 44(4): 17 (Abstract)

 • KOMÁREK J. (2005): Current problems of polyphasic evalaution of cyanobacterial diversity. In: MATTHIJS H.C.P. (ed.), 6th EWBC Book of Abstracts, Gdaňsk, p. 30 (Abstract).

 • REJMÁNKOVÁ E., KOMÁREK J. & KOMÁRKOVÁ J. (2004): Cyanobacteria a neglected component of biodiversity: patterns of species diversity in inland marshes of northern Belize (Central America). Diversity and Distributions 10: 189-199.

 • SANT’ANNA C.L., AZEVEDO M.T.P., SENNA P.A.C., KOMÁREK J. & KOMÁRKOVÁ J. (2004): Planktic Cyanobacteria from Sao Paulo State, Brazil: Chroococcales. – Revista Brasil. Bot. 27(2): 213-227.

 • CRONBERG G. & KOMÁREK J. (2004): Some nostocalean cyanoprokaryotes from lentic habitats of Eastern and Southern Africa . – Nova Hedwigia 78 (1-2): 71-106.

 • KOMÁREK J. & KOMÁRKOVÁ J. (2004): Taxonomic review of the cyanoprokaryotic genera Planktothrix and Planktothricoides. Czech Phycology 4: 1-18.

 • MATALONI G. & KOMÁREK J. (2004): Gloeocapsopsis aurea, a new subaerophytic cyanobacterium from maritime Antarctica. Polar Biol. 27(10): 623-628.

 • KOMÁREK J., CEPÁK V., KAŠTOVSKÝ J. & SULEK J. (2004): What are the cyanobacterial genera Cyanothece and Cyanobacterium? Contribution to the combined molecular and phenotype taxonomic evaluation of cyanobacterial diversity. Arch. Hydrobiol./Algolog. Stud. (Cyanobact. Res.5), 113: 1-36.

 • CESCHI-BERRINI C., DeAPPOLONIA F., VALLE L.D., KOMÁREK J. & ANDREOLI C.(2004): Morphological and molecular characterization of a thermophilic cyanobacterium (Oscillatoriales) from Euganean thermal springs (Padua, Italy). – Arch. Hydrobiol./Algolog. Stud. (Cyanobact. Res.5), 113: 73-85.

 • VIA-ORDORIKA L., FASTNER J:, KURMAYER R., HISBERGUES M., DITTMANN E., KOMÁREK J., ERHARD M. & CHORUS I. (2004): Distribution of microcystin-producing and non-microcystin producing Microcystis sp. in European freshwater bodies: detection of microcystins and microcystin genes in individual colonies. – Syst. Appl. Microbiol. 27: 592-602.

 • KOMÁREK J. (2003) : Coccoid and Colonial Cyanobacteria. – In: WEHR J.D. & SHEATH R.G. ed., Freshwater algae of North America, Academic Press, San Diego, pp. 59-116.

 • KOMÁREK J. (2003): Two Camptylonemopsis species (Cyanoprokaryotes) from Mata Atlantica in coastal Brazil. Preslia, Praha, 75: 223-232.

 • KOMÁREK J. (2003): Areas of distribution in Cyanobacteria; specificity of the cyanoprokaryotic microflora in the Mediterranean region. Bocconea 6(1): 341-354.

 • KOMÁREK J. (2003): Problem of the taxonomic category “species” in cyanobacteria. – Arch. Hydrobiol./Algolog. Studies (Papers Cyanobact. Res. 4) 109: 281-297.

 • KOMÁREK J. (2003): Planktic oscillatorialean cyanoprokaryotes (short review according to combined phenotype and molecular aspects). Hydrobiologia 502: 367-382.

 • KOMÁREK J., KLING H. & KOMÁRKOVÁ J. (2003) : Filamentous Cyanobacteria. – In: WEHR J. & SHEATH R.G. ed., Freshwater algae of North America, Academic Press, San Diego, pp. 117-196.

 • HROUZEK P., ŠIMEK M. & KOMÁREK J. (2003): Nitrogenase activity (acetylene reduction activity) and diversity of six soil Nostoc strains. – Arch. Hydrobiol./Algolog. Studies 108, Cyanob. Res. 3: 87-101.

 • KOMÁREK J.(2003): Whitton, B.A. (2002) Phylum Cyanophyta (Cyanobacteria). – In: John, D.M.; Whitton, B.A. & Brock, A.J. (eds): The Freshwater Algal Flora of the British Isles, p. 25-122; Cambridge Univ. Press. – Arch. Hydrobiol./Algolog. Stud. 108, Cyanobact. Res 3: 123-125. (Review)

 • KOMÁREK J. & KOMÁREK O. (2003): Diversity of cyanobacteria in seepages of King George Island, maritime Antarctica. In: HUISKES A.H.L. & al. (ed.): Antarctic Biology in a Global Context, Backhuys Publishers, Leiden, Proceedings VIIIth SCAR Internat. Symp. 2001, Amsterdam: 244-250.

 • KOMÁREK J. & KOMÁRKOVÁ J. (2003): Phenotype diversity of the cyanoprokaryotic genus Cylindrospermopsis (Nostocales); review 2002. Czech Phycology (Olomouc) 3: 1-30.

 • HINDÁK F., ŠMARDA J. & KOMÁREK J. (2003): Nodularia moravica spec. nova, a new benthic freshwater nostocalean species (Cyanophyta/Cyanobacteria/Cyanoprokaryota). – Arch. Hydrobiol./Algolog. Studies (Papers on Cyanobact. Res. 4) 109: 241-253.

 • KOMÁREK J. & KAŠTOVSKÝ J. (2003): Adaptability in diversification processes of cyanobacteria; the example of Synechococcus bigranulatus. – Arch. Hydrobiol./Algolog. Stud. (Papers of Cyanobacterial Research 4) 109: 299-304.

 • KOMÁREK J. & KAŠTOVSKÝ J. (2003): Coincidences of structural and  molecular characters in evolutionary lines of cyanobacteria. – Arch. Hydrobiol./Algolog. Studies (Papers Cyanobact. Research 4) 109: 305-325.

 • MUGNAI M.A., TURICCHIA S., MARGHERI M.C., SILI C., GUGGER M., TEDIOLI G., KOMÁREK J. & VENTURA S. (2003): Characterization of the cyanobacterial biocoenosis of a freshwater reservoir in Italy. – Arch. Hydrobiol./Algolog Stud. (Papers of Cyanobacterial Research 4) 109: 403-419.

 • HERNÁNDEZ-MARINÉ M., KOMÁREK J. & LHOTSKÝ O. (eds) (2003): Cyanobacteria/ Cyanophyta. Morphology, Taxonomy, Ecology. – Proc. 15th Symp. Internat. Assoc. Cyanophyte Research (IAC), Barcelona (Spain) 2001. Arch. Hydrobiol./ Algolog. Stud. 109 (Papers Cyanobact. Res. 4), 615 pp.

 • AZEVEDO M.T.P., SANT’ANNA C.L., SENNA P.A.C., KOMÁREK J. & KOMÁRKOVÁ J. (2003): Contribution to the microflora of chroococcalean cyanoprokaryotes in Sao Paulo State, Southeast Brazil. – Hoehnea 30(3): 285-295.

 • KOMÁREK J. & KOMÁRKOVÁ-LEGNEROVÁ J. (2002): Preparation of the World Cyanobacterial Database. – In: SHIMURA J., WILSON K.L. & GORDON D. eds., Proc. 2nd Internat. Workshop “Species 2000”, Res. Rep. NIES, Japan, 171: 64-69.

 • KOMÁREK J., KOMÁRKOVÁ-LEGNEROVÁ J., SANT’ANNA C.L., AZEVEDO M.T.P. & SENNA P.A.C. (2002): Two common Microcystis species (Chroococcales, Cyanobacteria) from tropical America, including M. panniformis sp. nov. – Cryptogamie/Algologie 23 (2): 159-177.

 • KOMÁREK J. & KOMÁRKOVÁ J. (2002): Review of the European Microcystis-morphospecies (Cyanoprokaryotes) from nature. – Czech Phycology 2: 1-24.

 • KOMÁREK J. (2002): Vzpomínka na Hanuše Ettla, k 5-letému výročí jeho úmrtí. – Czech Phycology, Olomouc, 2: 163-165.

 • KOMÁREK J. (2002): Problems in cyanobacterial taxonomy; implication for most common toxin producing species – In: MELCHIORRE S., VIAGGIU E. & BRUNO M. ed., Rapporti ISTISAN (Istituto Superiore di Sanitá), Roma 2000, pp. 6-43.

 • KOMÁREK J. & KOMÁRKOVÁ-LEGNEROVÁ J. (2002): Contribution to the knowledge of natural populations of planktic cyanoprokaryotes from central Mexico. – Preslia, Praha, 74: 207-233.

 • KOMÁREK J. (2002): Areas of distribution in Cyanobacteria; specificity of the cyanoprokaryotic microflora in the Mediterranean region. – Proccedings from the OPTIMA meeting, Palermo.

 • KOMÁREK J. (2001): Current problems in cyanobacterial taxonomy. – In: WITKOWSKI A. & KOWALSKI W. (eds)., 15. Treffen Deutschsprachiger Diatomologen, Lukecin, 22.-25.03.2001, p. 75-76. (Abstract)

 • KOMÁREK J. & JANKOVSKÁ V. (2001): Review of the Green Algal Genus Pediastrum ; Implication for Pollen-Analytical Research. – Bibliotheca phycologica 108: 127 pp.

 • KOMÁREK O. & KOMÁREK J. (2001): Two year phytobenthos investigation of Petrified Forest Creek at maritime Antarctic King George Island – preliminary study. – Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masarykianae Brunensis, Geographia 25: 103-110.

 • KOMÁREK J. (2001): Review of the cyanoprokaryotic genus Romeria . – Czech Phycology 1: 5-19.

 • KOMÁREK J. & CRONBERG G. (2001): Some chroococcalean and oscillatorialean Cyanoprokaryotes from southern African lakes, ponds and pools. – Nova Hedwigia 73(1-2): 129-160.

 • KOMÁREK J. , AZEVEDO S.M.F.O., DOMINGOS P., KOMÁRKOVÁ J. & TICHÝ M. (2001): Background of the Caruaru tragedy; a case taxonomic study of toxic cyanobacteria. – Arch. Hydrobiol./Algolog. Studies (Papers Cyanobact. Res. 2) 103: 9-29.

 • KOMÁREK J. & KOMÁREK O. (2001): Diversity of cyanobacteria in seepages of King George Island, maritime Antarctica. – VIII. SCAR Internat. Biol. Symp., Amsterdam, Programme and Abstracts, S5P27. (Abstract.)

 • KOMÁREK J. (2001): What is (might be/should be) “species” in cyanobacteria. – 15th IAC Symposium, Barcelona, p. 16. (Abstract.)

 • KOMÁREK J. (2001): The role of adaptability in diversification processes of Cyanobacteria; the model of Synechococcus bigranulatus . – 15th IAC Symposium, Barcelona, p. 17. (Abstract.)

 • KOMÁREK J. & KAŠTOVSKÝ J. (2001): Coincidences of structural and molecular characters in evolutionary lines in cyanobacteria. – 15th IAC Symposium, Barcelona, p.18. (Abstract.)

 • KOVÁČIK L., KOMÁREK J. & SULEK J. (2001): Stable pigment-types in cyanobacterial populations. – 15th IAC Symposium, Barcelona, p. 64. (Abstract.)

 • HINDÁK F., ŠMARDA J. & KOMÁREK J. (2001): A new benthic species of freshwater Nodularia . – 15th IAC Symposium, Barcelona, p. 59. (Abstract.)

 • KOMÁREK J. (2001): Areas of distribution in Cyanobacteria; specificity of the cyanoprokaryotic microflora in the Mediterranean region. – X. OPTIMA

 • Meeting, Abstracts – Resumes, Palermo, p. 82. (Abstract.)

 • KOMÁREK J . & ANAGNOSTIDIS K.(2001): Nomenclatural changes in cyanoprokaryotic order Oscillatoriales + Appendix. – Preslia, Praha, 73: 359-373 + Appendix 374-375.

 • KOMÁREK O. & KOMÁREK J. (2001): Contribution to the taxonomy and ecology of cryosestic algae in the summer season 1995-96 at King George Island, S. Shetland Islands. – Beih. Nova Hedwigia 123: 121-140.

 • VILLENEUVE V., VINCENT W.F. & KOMÁREK J. (2001): Structure and microhabitat characteristics of cyanobacterial mats in an extreme high Arctic environment: Ward Hunt Lake.- Beih. Nova Hedwigia 123: 199-223.

 • KAŠTOVSKÝ J. & KOMÁREK J. (2001): Phototrophic microvegetation of thermal springs in Karlovy Vary, Czech Republic. – Beih. Nova Hedwigia 123: 107-120.

Publikace z let 1980 - 2000

 • KOMÁREK O. & KOMÁREK J. (2000): Ecological loneliness of the cryosestic algae in maritime Antarctica. – Program and Abstracts “Algae and extreme environments”, Třeboň, p.25.

 • JANKOVSKÁ V. & KOMÁREK J. (2000): Indicative value of Pediastrum and other coccal green algae in palaeoecology. – Folia Geobotanica, Praha, 35: 59-82.

 • KOMÁREK J. & AZEVEDO M.T.P. (2000): Geitlerinema unigranulatum , a common tropical cyanoprokaryote from freshwater reservoirs in Brazil. – Arch. Hydrobiol./Algolog. Studies 99 (Papers Cyanobact. Res 1): 39-52.

 • WATANABE M. & KOMÁREK J. (2000): Cyanophytes in the Imperial Palace, Tokyo. – Mem. Natn. Sci. Mus., Tokyo, 34: 115-124.

 • KOMÁREK J. (2000): Ecological specificities and areas of distribution in cyanobacterial (cyanoprokaryotic) taxa. – In: LUSCINSKA M. & WISNIEWSKA M. ed., Mat. 19th Symp. Polish Bot. Soc – Phycol. Sect., Torun-Bydgoszcz, p. 34-49.

 • KOMÁREK J., KOPECKÝ J. & CEPÁK V. (1999): Generic characters of the simplest cyanoprokaryotes Cyanobium, Cyanobacterium and Synechococcus . – Cryptogamie/ Algologie 20(3): 209-222.

 • PÉREZ M.C., BONILLA S., deLEÓN L., ŠMARDA J. & KOMÁREK J. (1999): A bloom of Nodularia baltica/spumigena group (Cyanobacteria) in a shallow coastal lagoon of Uruguay, South America. – Arch. Hydrobiol./Algolog. Studies 93: 91-101.

 • KOMÁREK J. (1999) : Intergeneric characters in unicellular cyanobacteria, living in solitary cells. – Arch. Hydrobiol./ Algolog. Studies 94: 195-205.

 • KOMÁREK J. (1999): Diversity of cyanoprokaryotes (cyanobacteria) of King George Island, maritime Antarctica – a survey. – Arch. Hydrobiol./Algolog. Studies 94: 181-193.

 • KOMÁREK J. (1999): Several problems in the cyanobacterial database. – In: The Internat. Joint Workshop for Studies on Biodiversity “Species 2000”, Tsukuba, p. 23. (Abstract.)

 • KOMÁREK J. (1999): Diversity, distribution and taxonomic aspects of planktic cyanobacteria in lakes. – In: Lake99, Book of Abstracts, S2D-5 (4 pp.). (Abstract.)

 • ADAMEC L. & KOMÁREK J. (1999): Krásnoočka v pastech bublinatek: kořist nebo parasit? – Trifid 4(1): 3-5.

 • ADAMEC L. & KOMÁREK J. (1999): Řasy v pastech bublinatky Utricularia purpurea . – Trifid 4(2): 20, 22-23.

 • KOMÁREK J. (1999): Přehled planktonních sinic v povodí Labe. [Review of planktic cyanobacteria in the watershed of the river Labe.] – IKSE/MKOL, Magdeburg, 46 pp., 133 figs.

 • KOMÁREK J. (1999): Übersicht der planktischen Blaualgen (Cyanobakterien) im Elbe Flussgebiet. – IKSE/MKOL, Magdeburg, 53 pp., 133 Abb.

 • KOMÁREK O. & KOMÁREK J. (1999): Diversity of freshwater and terrestrial habitats and their oxyphototroph microflora in the Arctowski Station region, South Shetlands Islands. – Polish Polar Research 20(3): 259-282.

 • SENNA P.A.C. & KOMÁREK J. (1998): Dasygloea brasiliensis n. comb. (syn.: Lyngbya brasiliensis ), Cyanoprokaryotes, from the central part (“cerrados”) of Brazil. – Arch. Hydrobiol./ Algolog. Studies, Stuttgart, 88: 1-16.

 • KOMÁREK J. & CEPÁK V. (1998): Cytomorphological characters supporting the taxonomic validity of Cyanothece (Cyanoprokaryota). – Plant Systematics Evolution, Wien, 210: 25-39.

 • KOMÁREK J. (1998): Validity of the genus Blennothrix KÜTZ. 1843, and its position in the oscillatoriacean cyanoprokaryotes. – In: AZEVEDO M.T.P. ed., Anais IV. Congr. lat.-amer. Ficología, Sao Paulo, vol. I: 341-352.

 • SENNA P.A.C., PERES A.C. & KOMÁREK J. (1998): Coelomoron tropicalis , a new cyanoprocaryotic species from Sao Paulo State, Brazil. – Nova Hedwigia 67(1-2): 93-100.

 • KOMÁREK J. (1998): Taxonomy of Toxic Cyanobacteria. – In: 4th Internat. Conf. on Toxic Cyanobacteria, Compilation of Abstracts, Beaufort, NC, p. 3. (Abstract.)

 • KOMÁREK J. (1998): Problems of taxonomic classification of Antarctic terrestrial and freshwater cyanoprokaryotes. – In: BROADY P. & MATALONI G. ed., Workshop – Identification of Antarctic non-marine Algae, SCAR-Working Group on Biology, 5-6th September 1998, p. 5. (Abstract.)

 • JANKOVSKÁ V. & KOMÁREK J. (1998): Utility of indicative value of coccal green algae in paleoecology. – In: WACNIK A. edit., The 5th Europ. Palaeobot. and Palynolog.Conference, June 26-30, 1998, Cracow, Poland, p. 83. (Abstract.)

 • KOMÁREK J. (1998): Outlines of the modern system of coccal green algae. – Biologia, Bratislava, 53(4): 364. (Abstract.)

 • KOMÁREK J. (1998): Ecological specificities and areas of distribution in cyanobacterial taxa. – In: 12th Internat. Senckenberg Conference, Cyanobacteria in Action in the Lithosphere and in the Biosphere, Nov. 16-19, 1998, Frankfurt a.m., Programm and Abstracts, p. 13. (Abstract.)

 • KOMÁREK J. & WATANABE M. (1998): Contribution to the attached cyanoprokaryotes from submersed biotopes in Sagarmatha National Park (Eastern Nepal). – Bull. Nat. Sci. Mus., Tokyo, Ser. B, 24 (4): 117-135.

 • ECONOMOU-AMILLI A., ELSTER J. & KOMÁREK J. (1998): Summer phytoplankton composition in transect from Weddel Sea to La Plata. – Polish Polar Research 19(3-4): 187-204.

 • KOMÁREK J. & ANAGNOSTIDIS K. (1998): Cyanoprokaryota 1.Teil: Chroococcales. – In: ETTL H., GÄRTNER G., HEYNIG H. & MOLLENHAUER D. eds., Süsswasserflora von Mitteleuropa 19/1, Gustav Fischer, Jena-Stuttgart-Lübeck-Ulm, 548 pp.

 • ELSTER J., OWCZAREK M., KOPECKÝ J., OHTANI S., LUKEŠOVÁ A., KOMÁREK J. & KANDA H. (1998): Diversity and biological characteristics of soil algae along deglaciated moraine, Ny-Alesund, Svalbard. – In: Abstracts of XXI. Sympos. on Polar Biology, Dec. 1998, Nat. Inst. Polar Res., p. 60. (Abstract.)

 • MARVAN P., KERŠNER V. & KOMÁREK J. : (1997): Invazní sinice a řasy. [Invading cyanobacteria and algae]. – In: PYŠEK P. & PRACH K. ed., Invazní rostliny v české flóře. [Alien plants in the Czech flora] – Zpr. ČBS 14: 13-19.

 • GOLD-MORGAN M., MONTEJANO G. & KOMÁREK J. (1997): Freshwater epiphytic cyanoprokaryotes from central Mexico III. Stichosiphon GEITLER 1932. – Arch. Protistenk., Jena, 148: 3-16.

 • MAGRIN A.G.E., SENNA P.A.C. & KOMÁREK J. (1997): Arthrospira skujae , a new planktic tropical cyanoprokaryote. – Arch. Protistenk. 148: 479-489.

 • ELSTER J., PROŠEK P. & KOMÁREK J. (1997): Česká věda a polární výzkum. [Czech science and polar research.] – Akad. Bullet. AV ČR 12: 6-7.

 • KOMÁREK J. , MONTEJANO G., GOLD-MORGAN M. & TAVERA R. (1996): Taxonomic identity and distribution of tropical cyanoprokaryotes (Cyanophyta, Cyanobacteria): An example from central Mexico. – Nova Hedwigia, Beih. 112: 49-54.

 • KOMÁREK J. (1996): Klíč k určování vodních květů sinic v České republice. [Key to the identification of cyanobacterial water-blooms in Czech Republic] – In: Maršálek B., Keršner V. & Marvan P. ed., Vodní květy sinic [Cyanobacterial water-blooms], p. 22-85, Brno.

 • KOMÁREK O. & KOMÁREK J. : (1996): Some preliminary results of Czech/Polish phycological activities at Henryk Arctowski station, King George Island, South Shetlands in Australian summer 1995/1996. – In: OLECH M. ed., Antarct. Res. in Coastal and Terrestr. Areas, Inst. Bot. Jagell. Univ., Cracow, p. 10.

 • KOMÁREK J. (1996): Towards a combined approach for the taxonomy and species delimitation of picoplanktic cyanoprokaryotes. – Arch. Hydrobiol./Algolog. Studies, Stuttgart, 83: 377-401.

 • TAVERA R. & KOMÁREK J. (1996): Cyanoprokaryotes in the volcanic lake of Alchichica, Puebla State, Mexico. – Arch. Hydrobiol./Algolog. Studies, Stuttgart, 83: 511-539.

 • GOLD-MORGAN M., MONTEJANO G. & KOMÁREK J. (1996): Freshwater epiphytic Chamaesiphonaceae from central Mexico. – Arch. Hydrobiol./Algolog. Studies, Stuttgart, 83: 257-271.

 • KOMÁREK J. & MARVAN P. (1996): Stav ohrožení flory řas ČR. [Endangered algal flora in Czech Republic]. – In: KUBÁT J. ed., Červené knihy rostlin v České republice [Red books of plants in Czech Republic], Severoče. Přír., Litoměřice, suppl. 9: 61-70.

 • REJMÁNKOVÁ E., ROBERTS D.R., MANGUIN S., POPE K.O., KOMÁREK J. & POST R.A. (1996): Anopheles albimanus (Diptera: Culicidae) and Cyanobacteria: An Example of Larval Habitats Selection. – Population Ecology 25(5): 1058-1067.

 • KOMÁREK J. & ANAGNOSTIDIS K. (1995): Nomenclatural novelties in chroococcalean cyanoprokaryotes. – Preslia, Praha, 67: 15-23.

 • JANKOVSKÁ V. & KOMÁREK J. (1995): Pediastrum orientale from subfossil layers. – Folia Geobot. Phytotax., Praha, 30: 319-329.

 • KOMÁREK J. (1995): Studies on the Cyanophytes (Cyanoprokaryotes) of Cuba 10. New and little known Chroococcalean species. – Folia Geobot. Phytotax., Praha, 30: 81-90.

 • WATANABE M. & KOMÁREK J. (1994): Several Cyanoprocaryotes from Sagarmatha National Park, Nepal Himalayas. – Bull. Nat. Sci. Museum, Tokyo, Ser. B (Botany), 20(1): 1-31.

 • KOMÁREK J. (1994): Microchaete robinsonii sp. nov., a new heteropolar cyanoprokaryote (cyanophyte, cyanobacterium) from southern Manitoba, Canada. – Canad. J. Bot. 72:597-600.

 • KOMÁREK J. & NOVELO E. (1994): Little known tropical Chroococcus species. – Preslia, Praha, 66: 1-21.

 • TAVERA R., KOVÁČIK L. & KOMÁREK J. (1994): Ecophysiological and morphological characterization of some oscillatorialean species from the Papaloapan basin in Mexico. – Arch. Hydrobiol./ Algolog. Stud., Stuttgart, 73: 23-41.

 • KOMÁREK J. & MONTEJANO G. (1994): Taxonomic evaluation of several Chlorogloea species (Cyanoprocaryota) from inland biotopes. – Arch. Hydrobiol./Algolog. Studies, Stuttgart, 74: 1-26.

 • GOLD-MORGAN M., MONTEJANO G. & KOMÁREK J. (1994): Freshwater epiphytic cyanoprokaryotes from central Mexico. 2. Heterogeneity of the genus Xenococcus . – Arch. Protistenk. 144: 398-411.

 • KOMÁREK J. (1994): Current trends and species delimitation in the cyanoprocaryote taxonomy. (Introduction lecture of the 12th IAC symposium, Sjöarp, August 1992.) – Arch. Hydrobiol./ Algolog. Studies 75: 11-29.

 • KOMÁREK J. & ALBERTANO P. (1994): Cell structure of a planktic cyanoprokaryote, Tychonema bourrellyi . – Arch. Hydrobiol./ Algolog. Studies 75: 157-166.

 • CRONBERG G. & KOMÁREK J. (1994): Planktic Cyanoprokaryotes found in South Swedish lakes during the 12th International Symposium of Cyanophyte Research, 1992. – Arch. Hydrobiol./Algolog. Studies 75: 323-352.

 • KOMÁREK J. (1994): Přehled druhů r. Microcystis střední Evropy. [Microcystis species of central Europe.] – III. Hydrobiol. Kurz, Zborn. ref., “Planktón pitných a povrchových vôd”, Nár. ústav hygieny a epidemiologie, Bratislava, p. 8-19. (Czech.)

 • KLING H.J., FINDLAY D.L. & KOMÁREK J. (1994): Aphanizomenon schindleri sp. nov.: a new nostocacean cyanoprokaryote from the Experimental Lakes Area, northwestern Ontario. – Can, J. Fish. Aquat. Sci. 51: 2267-2273.

 • ELSTER J., KOMÁREK J. & SVOBODA J. (1994): Algal communities of polar wetlands. – Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun. 24 (Geography): 13-24.

 • KOMÁREK J. (1993): Přínos československých biologů k výzkumu polárních oblastí. – In: “Současné polární výzkumy”, sborn. ke 150. výročí narození J. Payera, PF UJEP, Ústí nad L., p. 65-72. [Czech, German summary.]

 • KOMÁREK J. et ELSTER J. (1993): Ekologický přehled biotopů řas humidních polárních oblastí. – In: “Současné polární výzkumy”, sborn. ke 150. výročí narození J. Payera, PF UJEP, Ústí nad L., p. 73-88. [Czech, German summary.]

 • KOMÁREK J., HÜBEL M., HÜBEL H. et ŠMARDA J. (1993): The Nodularia studies 2. Taxonomy. – Arch. Hydrobiol./Algolog. Stud., Stuttgart, 68: 1-25.

 • MONTEJANO G., GOLD M. et KOMÁREK J. (1993): Freshwater epiphytic cyanoprokaryotes from central Mexico 1. Cyanocystis and Xenococcus . – Arch. Protistenk., Jena, 143: 237-247.

 • KOMÁREK J. (1993): Validation of the genera Gloeocapsopsis and Asterocapsa (Cyanoprokaryota) with regard to species from Japan, Mexico and Himalayas. – Bull. Nat. Sci. Mus., Tokyo, Ser. B, 19(1): 19-37.

 • ELSTER J. et KOMÁREK J. (1993): Seasonal mass development of phytoflagellates in wastewater from an animal farm in the Třeboň district (Czech Republic). – Arch. Hydrobiol./Algolog. Stud., Stuttgart, 68: 107-122.

 • KOMÁREK J. & KOMÁRKOVÁ-LEGNEROVÁ J. (1993): Radiocystis fernandoi, a new planktic cyanoprokaryotic species from tropical freshwater reservoirs. – Preslia, Praha, 65: 355-357.

 • LUKAVSKÝ J., CEPÁK V., KOMÁREK J. , KAŠPÁRKOVÁ M. & TAKÁČOVÁ M. (1992): Cataloque of algal and cyanobacterial strains of Culture Collection of Autotrophic Organisms at Třeboň. – Arch. Hydrobiol./Algolog. Studies 63: 59-112.

 • KOMÁREK J. et MARVAN P. (1992): Morphological differences in natural populations of the genus Botryococcus (Chlorophyceae). – Arch. Protistenk., Jena, 141: 65-100.

 • KOMÁREK J. et KOMÁRKOVÁ-LEGNEROVÁ J. (1992): Variability of some planktic gomphosphaerioid cyanoprokaryotes in northern lakes. – Nordic J. Bot., 12: 513-524.

 • DRBAL K., ELSTER J. et KOMÁREK J. (1992): Heavy metals in water, ice and biological material from Spitzbergen, Svalbard. – Polar Res., Oslo, 11(2): 99-101.

 • JANKOVSKÁ V. et KOMÁREK J. (1992): Importance of subfossil green coccal algae for palaeoecological reconstruction (Late Glacial – Holocene). – Abstr. 8th Internat. Palynological Congr., Sept. 6-12 1992, Aix-en-Provence, p. 72.

 • BAILEY-WATTS A.E. et KOMÁREK J. (1991): Towards a formal description of a new species of Synechococcus (Cyanobacteria/Cyanophyceae) from the freshwater picoplankton. – Arch. Hydrobiol./Algolog. Stud., Stuttgart, 61: 5-19.

 • KOMÁREK J. et ČÁSLAVSKÁ J. (1991): Thylakoidal patterns in oscillatorialean genera. – Arch. Hydrobiol./Algolog. Stud., Stuttgart, 64: 267-270. KOMÁREK J. et KLING H. (1991): Variation in six planktic cyanophyte genera in Lake Viktoria (East Africa). – Arch. Hydrobiol./Algolog. Stud., Stuttgart, 61: 24-45.

 • KOMÁREK J. (1991): A review of water-bloom forming Microcystis -species with regard to populations from Japan. – Arch. Hydrobiol./Algolog. Stud., Stuttgart, 64: 115-127.

 • CEPÁK V., KOVÁČIK Ĺ. et KOMÁREK J. (1991): DNA containing structures (nucleoids) in some cyanophytes/cyanobacteria as revealed by DAPI fluorescent staining. – Arch. Hydrobiol./ Algolog. Stud., Stuttgart, 64: 25-39.

 • KOMÁREK J. et LUND J.W.G. (1990): What is “Spirulina platensis ” in fact? – Arch. Hydrobiol./Algolog. Stud., Stuttgart, 58: 1-13.

 • KOMÁREK J. et WATANABE M. (1990): Morphology and taxonomy of the genus Coleodesmium (Cyanophyceae/Cyanobacteria). – In: WATANABE M. et MALLA S.R. [ed.]: Cryptogams of the Himalayas, Vol. 2, Central and Eastern Nepal, p. 1-22, Tsukuba.

 • ANAGNOSTIDIS K. et KOMÁREK J. (1990): Modern approach to the classification system of Cyanophytes 5 – Stigonematales. – Arch. Hydrobiol./Algolog. Stud., Stuttgart, 59: 1-73.

 • COMPÉRE P. et KOMÁREK J. (1990): Proposal to conserve Scenedesmus quadricauda (TURPIN) BRÉBISSON with a conserved type under Art. 69.3 (Algae). – Taxon, Utrecht, 39: 530-531.

 • PEŠLOVÁ J., POKORNÝ J. et KOMÁREK J. (1990): Adaptation of 21 microalgae species to low level of molecular CO2. – Arch. Hydrobiol./Algolog. Stud., Stuttgart, 59: 97-109.

 • KOMÁREK J. in PRACH K. [red.] (1989): Synantropizace, ruderalizace a příbuzné procesy v krajině. – Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 24: 70-71. [Czech.]

  • KOMÁREK J. (1989): Polynuclearity of vegetative cells in coccal green algae from the family Neochloridaceae. – Arch. Protistenk., Jena, 137: 269-287.

  • KOMÁREK J. (1989): Dr. Petr Marvan, CSc. – 60 let. – Preslia, Praha, 61: 177-182.

  • KOMÁREK J. (1989): Studies on the Cyanophytes of Cuba 4-6. – Folia Geobot. Phytotax., Praha, 24: 57-97.

  • KOMÁREK J. (1989): Studies on the Cyanophytes of Cuba 7-9. – Folia Geobot. Phytotax., Praha, 24: 171-206.

  • KOMÁREK J. et ANAGNOSTIDIS K. (1989): Modern approach to the classification system of cyanophytes 4 – Nostocales. – Arch. Hydrobiol./Algolog. Stud., Stuttgart, 56: 247-345.

  • KOMÁREK J. et HINDÁK F. (1989): The genus Eucapsis (Cyanophyta/Cyanobacteria) in Czechoslovakia. – Acta Hydrobiol., Krakow, 31: 25-34.

  • KOMÁREK J. et KOVÁČIK Ĺ. (1989): Trichome structure of four Aphanizomenon taxa (Cyanophyceae) from Czechoslovakia, with notes on the taxonomy and delimitation of the genus. – Plant Syst. Evol., Wien, 164: 47-64.

  • SKÁCELOVÁ O. et KOMÁREK J. (1989): Some interesting cyanophyte species from the Kutnar reserve (South Moravia, Czechoslovakia). – Acta Mus. Moraviae, Sci. Nat., Brno, 74: 101-116.

  • WATANABE M. et KOMÁREK J. (1989): New Blennothrix -species (Cyanophyceae/ Cyanobacteria) from Nepal. – Bull. Nat. Sci. Mus., Ser. B., Tokyo, 15:67-79.

  • KOMÁREK J. (1988): Sinice (cyanobaktérie) z řádu Oscillatoriales, významné pro hospodářskou praxi v ČSSR. [Oscillatorialean cyanobacteria important for technical hydrobiology.] – In: HOLOBRADÁ M. et al. [red.]: Biologické hodnotenie čistiarní vôd, p. 62-74, ÚVVP-LVH SSR, Zvolen. [Czech.]

  • KOMÁREK J. et HINDÁK F. (1988): Taxonomic review of natural populations of the cyanophytes from the Gomphosphaeria – complex. – Arch. Hydrobiol./Algolog. Stud., Stuttgart, 50-53: 203-225.

  • KOMÁREK J. et LUKAVSKÝ J. (1988): Arthronema , a new cyanophyte genus from Afro-Asian deserts. – Arch. Hydrobiol./Algolog. Stud., Stuttgart, 50-53: 249-267.

  • ANAGNOSTIDIS K. et KOMÁREK J. (1988): Modern approach to the classification system of cyanophytes 3 – Oscillatoriales. – Arch. Hydrobiol./Algolog. Stud., Stuttgart, 50-53: 327-472.

  • ANAGNOSTIDIS K., GOLUBIC S., KOMÁREK J. et LHOTSKÝ O. [red.] (1988): Cyanophyta (Cyanobacteria). Morphology, Taxonomy, Ecology. Proc. 10th IAC Symp. Greece 1986. – Arch. Hydrobiol./Algolog. Stud., Stuttgart, 50-53: 1-583.

  • KOVÁČIK Ĺ. et KOMÁREK J. (1988): Scytonematopsis starmachii , a new cyanophyte species from the High Tatra Mts. (Czechoslovakia). – Arch. Hydrobiol./Algolog. Stud., Stuttgart, 50-53: 303-314.

  • PECHAR L., HRBÁČEK J., DUFKOVÁ V., KOMÁREK J. , KROUPA M. et PAPÁČEK J. (1988): Hydrobiologická charakteristika tůní v nivě Horní Lužnice. – Sborn. VŠZ Praha, Agron. Fak. Č. Budějovice, Ser. Fytotech., České Budějovice, 5: 73-84. [Czech.]

  • ŠMARDA J., KOMÁREK J., ČÁSLAVSKÁ J. et HÜBEL H. (1988): The Nodularia -Studies. 1. Introduction, fine structure. – Arch. Hydrobiol./Algolog. Stud. Stuttgart, 50-53: 203-225.

  • WATANABE M. et KOMÁREK J. (1988): Blue-green algae from Kathmandu. – In: WATANABE M. et MALLA S.B. [red.]: Cryptogams of the Himalayas, Vol.1, The Kathamandu Valley, p. 1-20, Tsukuba.

  • KOMÁREK J. (1987): Species concept in coccal green algae. – Arch. Hydrobiol./Algolog. Stud., Stuttgart, 45: 437-471.

  • KOMÁREK J. (1987): RNDr. Oldřich Lhotský – 60 let. – Preslia, Praha, 59: 87-91.

  • KOMÁREK J. et KOVÁČIK Ĺ. (1987): Revision of several species of the genus Homoeothrix (Cyanophyta). – Preslia, Praha, 59: 229-242.

  • KOMÁREK J. et KOVÁČIK Ĺ. (1987): RNDr. František Hindák, DrSc. oslavil padesáté narozeniny. – Biológia, Bratislava, 42: 521-523.

  • BAILEY-WATTS A.E. et KOMÁREK J. (1987): Size assesment and variation in size of phytoplankton. (Abstract). – Schweiz. Z. Hydrol., Basel, 49: 390-392.

  • LUKEŠOVÁ A. et KOMÁREK J. (1987): Succession of soil algae on dumps from strip coal-mining in the Most region (Czechoslovakia). – Folia Geobot. Phytotax., Praha, 22: 355-362.

  • NYGAARD G., KOMÁREK J. , KRISTIANSEN J. et SKULBERG O. (1987): Taxonomic designation of the bioassay NIVA-CHL 1 (“Selenastrum capricornutum”) and some related strains. – Opera Bot., Stockholm, 90: 1-46.

  • KOMÁREK J. et ANAGNOSTIDIS K. (1986): Modern approach to the classification system of cyanophytes 2 – Chroococcales. – Arch. Hydrobiol./Algolog. Stud., Stuttgart, 43: 157-226.

  • LUKAVSKÝ J., KOMÁREK J. , LUKAVSKÁ A., LUDVÍK J. et POKORNÝ J. (1986): Metabolic activity and cell structure of immobilized algal cells (Chlorella, Scenedesmus). – Arch. Hydrobiol./ Algolog. Stud., Stuttgart, 43: 261-279.

  • ŠMARDA J., KOMÁREK J. et HÜBEL H. (1986): SEM-analysis of colonies of the cyanophyte Nodularia water blooms from Baltic Sea. – Arch. Hydrobiol./Algolog. Stud., Stuttgart, 44: 319-330.

  • KOMÁREK J. (1985): Do all cyanophytes have a cosmopolitan distribution? Survey of the freshwater cyanophyte flora of Cuba. – Arch. Hydrobiol./Algolog. Stud., Stuttgart, 38-39: 359-386.

  • KOMÁREK J. (1985): Species concept in coccal green algae. – Abstr. 2nd Internat. Phycol. Congr., Copenhagen, p. 185.

  • KOMÁREK J. , HINDÁK F. et LUDVÍK J. (1985): The cell structure of two Chamaesiphonaceae, Cyanophanon minus and Stichosiphon sansibaricus. – Arch. Hydrobiol./Algolog. Stud., Stuttgart, 38-39: 75-90.

  • KOMÁREK J. et KOVÁČIK Ĺ. (1985): The genus Chlorotetraedron (Protosiphonales, Chlorophyceae). – Preslia, Praha, 57: 289-297.

  • KOMÁREK J. et SULEK J. (1985): RNDr. J. Nečas CSc. – 60 let. – Preslia, Praha, 57: 267-268.

  • ANAGNOSTIDIS K. et KOMÁREK J. (1985): Modern approach to the classification system of Cyanophytes 1 – Introduction. – Arch. Hydrobiol./Algolog. Stud., Stuttgart, 38-39: 291-302.

  • COMAS A. et KOMÁREK J. (1985): The genus Steinedesmus (Scenedesmaceae). – Preslia, Praha, 57: 97-110.

  • GOLUBIC S., KOMÁREK J. et LHOTSKÝ O. (1985) [red.]: Cyanophyta (Cyanobacteria). Morphology, Taxonomy, Ecology. Proc. 9th IAC Symp. Switzerland 1983. – Arch. Hydrobiol./Algolog. Stud., Stuttgart, 38-39: 1-386.

  • KOMÁREK J. (1984): Sobre las cyanofíceas de Cuba: (1) Aphanizomenon volzii , (2) especies de Fortiea. – Acta Bot. Cubana, La Habana, 18: 30pp.

  • KOMÁREK J. (1984): Sobre las cyanofíceas de Cuba: (3) Especies planctónicas que forman florecimientos de las aguas. – Acta Bot. Cubana, La Habana, 19: 33pp.

  • KOMÁREK J. et COMAS A. (1984): Areas of distribution of coccal green algae in relation to the algal flora of Cuba. – Phycol. Lat.-Amer., Braunschweig, 2: 133-167.

  • KOMÁREK J. et COMAS A. (1984): The genus Ecdysichlamys (Chlorellales). – Preslia, Praha, 56: 13-28.

  • COMAS A. et KOMÁREK J. (1984): Taxonomy and nomenclature of several species of Scenedesmus (Chlorellales). – Arch. Hydrobiol./Algolog. Stud., Stuttgart, 35: 135-157.

  • LHOTSKÝ O. et KOMÁREK J. (1984): Unificated designation of cultivated algal strains. – In: KOCUR M. et DASILVA E. [red.]: Proc. IVth Internat. Conf. Culture Coll., Brno, p. 169-175.

  • MARVAN P., KOMÁREK J. et COMAS A. (1984): Weighting and scaling of features in numerical evaluation of coccal green algae (genera of the Selenastraceae). – Arch. Hydrobiol./Algolog. Stud. 37: 363-399.

  • KOMÁREK J. (1983): Contribution to the chlorococcal algae of Cuba. – Nova Hedwigia, Braunschweig, 39: 65-180.

  • KOMÁREK J. (1983): Some problems in the taxonomy of blue-green algae. – In: ZEHNDER A., 8. sympos. über Fregen d. Cyanophytentaxonomic, Schweiz. Ztschr. Hydrol. 45/1: 269-271.

  • KOMÁREK J. (1983): Modern aspects in the classification of hormogonal cyanophytes. – In: HINDÁK F. [red.]: Abstr. Internat. Symp. “Current problems in algology” in Smolenice 1983, p. 16, Bratislava.

  • KOMÁREK J. (1983): Rhabdogloea, the correct name of Cyanophycean Dactylococcopsis sensu auct. non HANSGIRG (1898). – Taxon, Utrecht, 32: 464-465.

  • KOMÁREK J. et FOTT B. (1983): Chlorophyceae (Grünalgen), Ordnung Chlorococcales. – In: HUBER-PESTALOZZI G. [red.]: Das Phytoplankton des Süsswassers, Die Binnengewässer 16, 7/1: 1-1044, Schweizerbart Verlag, Stuttgart.

  • KOMÁREK J., HINDÁK F. et LUDVÍK J. (1983): Synechococcus diatomicola isolated from the lake Gerzensee (Switzerland). – Schweiz. Z. Hydrol., Basel, 45: 274-278.

  • COMPÉRE P., KOMÁREK J., WALMSLEY R.D. et BARLOW D. (1983): Katagnymene mucigera , a new planctonic blue-green alga from South Africa, Autoreferat. – Schweiz. Z. Hydrol., Basel, 45: 286.

  • LUKAVSKÝ J., KOMÁREK J. , POKORNÝ J. et LUDVÍK J. (1983): Metabolic activity of immobilized eucaryotic algae. – In: HINDÁK F. [red.]: Abstr. Internat. Symp. “Current problems in algology” in Smolenice 1983, p. 34, Bratislava.

  • MARVAN P. et KOMÁREK J. (1983): Problems of weighting and scaling of features using the numerical evaluation, applied to the genera of Selenastraceae. – In: HINDÁK F. [red.]: Abstr. Internat. Symp. “Current problems in algology” in Smolenice 1983, p. 14-15, Bratislava.

  • MARVAN P., KOMÁREK J. et RYČKOVA M. (1983): Vidovoj sostav vodoroslej litorali trech melkovodnych vodoemov. [Species composition of littoral algae in three shallow lakes.] – In: RASPOPOV I.M. et HEJNÝ S. [red.]: Hydrobiological processes in water bodies, p. 81-90, Izd. Nauka, Leningrad. [Russian, Engl. summary.]

  • JANKOVSKÁ V. et KOMÁREK J. (1982): Das Vorkommen einiger Chlorokokkalalgen in böhmischen Spätglazial und Postglazial. – Folia geobot. phytotax., Praha, 17: 165-195.

  • KOMÁREK J. et COMAS A. (1982): Taxonomical definition of the genera and several species of Ankistrodesmus and Selenastrum (Chlorococcales). – Arch. Hydrobiol./Algolog. Stud., Stuttgart, 32: 259-277.

  • KOMÁREK J. et LUDVÍK J. (1982): Cell structure and reproduction process in the blue-green alga Chamaesiphon. – Plant Syst. Evol., Wien, 139: 267-277.

  • ETTL H. et KOMÁREK J. (1982): Was versteht man unter dem Begriff “coccale Grünalgen”?. – Arch. Hydrobiol./Algolog. Stud., Stuttgart, 29: 345-347.

  • KOMÁREK J. (1981): El género Aphanizomenon en Cuba (Abstract). – Primer Congr. Nac. Cienc. Biol., La Habana, Res., p. 105.

  • KOMÁREK J. (1981): Estructura y characterísticas de la flora algológica de las aquas dulces de Cuba (Abstract). – Primer Congr. Nac. Cienc. Biol., La Habana, Res., p. 104.

  • LHOTSKÝ O. et KOMÁREK J. (1981): Unificated designation of cultivated algal strains. (Abstract). – Proc. IV. Internat. Congr. on Cult. Coll., Brno, p. 13.

  • SOEDER C.J., SCHMIDT K., KOMÁREK J. et LHOTSKÝ O. (1981): Applied hydrobiology and wastewater Documentation Code. – Spez. Bericht Kernforschungsanlage Jülich 137: 1-40.

  • KOMÁREK J. (1980): Dr. Jiří Růžička, CSc. – 70 let. – Preslia, Praha, 52: 177-179.

Publikace z let 1951- 1979

 • KOMÁREK J. et LHOTSKÝ O. (1980): Problémy klasifikace sladkovodních společenstev řas. [Problems of classification of freshwater algal communities.] – Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 15 – Mater. 1: 80-86. [Czech.]

 • KOMÁREK J. (1979): Änderungen in der Taxonomie der Chlorokokkalalgen. – Arch. Hydrobiol./Algolog. Stud., Stuttgart, 24: 239-263.

 • KOMÁREK J. (1979): Národní jména řas. [National names of algae.] – In: HOLUB J. [red.]: K problematice českého odborného názvosloví rostlin. Studie ČSAV, Praha, 6: 73-79. [Czech.]

 • KOMÁREK J. et LHOTSKÝ O. (1979): Review of algal assay strains. – In: MARVAN P. et al. [red.]: Algal assays, p. 103-118, Stuttgart.

 • KOMÁREK J. et MARVAN P. (1979): Selection and registration of strains of algae as assay organisms. – In: MARVAN P. et al. [red.]: Algal assays, p. 87-102, Stuttgart.

 • COMPÉRE P., KOMÁREK J., WALMSLEY R.D. et BARLOW D. (1979): Katagnymene mucigera , a new planktonic blue-green alga from South Africa. – Bull. Jard. Bot. Nation. Belg., Bruxelles, 49: 383-391.

 • HORECKÁ M. et KOMÁREK J. (1979): Taxonomic position of three planktonic blue-green algae from the genera Aphanizomenon and Cylindrospermopsis . – Preslia, Praha, 51: 289-312.

 • LHOTSKÝ O., KOMÁREK J. et WENZEL W. (1979): Methoden und Probleme der Auswahl von Algen als Testorganismen. – Wiss. Hefte Pädagog. Hochsch. “W. Ratke” Köthen 3: 7-17.

 • ŠMARDA J., ČÁSLAVSKÁ J. et KOMÁREK J. (1979): Cell wall structure of Synechocystis aquatilis (Cyanophyceae). – Arch. Hydrobiol./Algolog. Stud., Stuttgart, 23:154-165.

 • KOMÁREK J. (1978): Taxonomické metódy. [Taxonomic methods.] – In: HINDÁK F. [red.]: Sladkovodné riasy, p. 197-234, SPN Bratislava. [Slovak.]

 • HINDÁK F. et KOMÁREK J. (1978): 3. rad Chlorococcales – bunkové zelené riasy. – In: HINDÁK F. [red.]: Sladkovodné riasy, p. 515-568, SPN Bratislava. [Slovak.]

 • KOMÁREK J. et LHOTSKÝ O. (1978): Professeur Docteur Bohuslav Fott (1908-1976). – Rev. Algolog., Paris, ser.n., 13: 187-196.

 • KOMÁREK J. , LHOTSKÝ O. et SLÁDEČEK V. (1978): Professor Dr. Bohuslav Fott, DrSc. – Arch. Hydrobiol., Stuttgart, 81: 508-522.

 • KOMÁREK J. et PERMAN J. (1978): Review of the genus Dictyosphaerium (Chlorococcales). – Arch. Hydrobiol./Algolog. Stud., Stuttgart, 20: 197-233.

 • MARVAN P. et KOMÁREK J. (1978): Algal populations related to different macrophyte communities. – In: DYKYJOVÁ D. et KVĚT J. [red.]: Pond littoral ecosystem, Ecolog. Studies 28/1: 65-70, Springer Verlag, Heidelberg.

 • MARVAN P., KOMÁREK J. , ETTL H. et KOMÁRKOVÁ J. (1978): Structural elements. Principal populations of algae. Spatial distribution. – In: DYKYJOVÁ D. et KVĚT J. [red.]: Pond littoral ecosystem, Ecolog. Studies 28/4: 195-313, Springer Verlag, Heidelberg.

 • MARVAN P., KOMÁREK J. , ETTL H. et KOMÁRKOVÁ J. (1978): Dynamics of algal communities. – In: DYKYJOVÁ D. et KVĚT J. [red.]: Pond littoral ecosystem, Ecolog. Studies 28/4: 314-320, Springer Verlag, Heidelberg.

 • KOMÁREK J. et LUDVÍK J. (1977): Ultrastructure of the envelopes of cells in some unicellular blue-green algae. – Proc. XV. Czechosl. Conf. Electr. Microsc., Praha, A: 171-172.

 • KOMÁREK J., LUDVÍK J. et PELICARIC Š. (1977): Electronmicroscopical study of the cell wall of Scenedesmus opoliensis . – Arch. Hydrobiol./Algolog. Stud., Stuttgart, 18: 33-45.

 • KOMÁREK J. (1978): Oddelenie Cyanophyta – sinice. – In: HINDÁK F. [red.]: Sladkovodné riasy, p. 238-283, SPN Bratislava. [Slovak.]

 • KOMÁREK J. (1976): Sovremennye metody taksonomičeskoj charakteristiki štammov i vidov odnokletočnych vodoroslej. [Modern methods for taxonomic evaluation of strains and species of unicellular algae.] – In: “Mat. naučn. Simp. XI. naučno-koord. Sov. I-18.4 SEV”, p. 5-16, Leningrad. [Russian.]

 • KOMÁREK J. (1976): Taxonomic review of the genera Synechocystis SAUV. 1892, Synechococcus NÄG. 1849 and Cyanothece gen. nov. (Cyanophyceae). – Arch. Protistenk., Jena, 118: 119-179.

 • KOMÁREK J. et LHOTSKÝ O. (1976): Přehled testovacích kmenů řas. [Review of algal bioassay strains.] – In: MARVAN P. et al. [red.]: Kolokvium o řasových testech, p. 143-162, DETING České Budějovice. [Czech.]

 • KOMÁREK J. et MARVAN P. (1976): Výběr a registrace kmenů řas jako testovacích organismů. [Selection and registration of algal bioassay strains.] – In: MARVAN P. et al. [red.]: Kolokvium o řasových testech, p.121-141, DETING České Budějovice. [Czech.]

 • KOVÁČIK Ĺ. et KOMÁREK J. (1976): Proposal to conserve the genus names Tetraedron KÜTZING ex KORŠIKOV (1953) and Tetraedriella PASCHER (1930). – Taxon, Utrecht, 25: 201-203.

 • KOMÁREK J. (1975): Blaualgen aus dem Naturschutzgebiet “Řežabinec” bei Ražice. – Nova Hedwigia, Lehre, 26: 601-643.

 • KOMÁREK J. (1975): Die Bedeutung der geographischen Areale der Süsswasseralgen (besonders planktischer Cyanophyceen) für das Studium der balkanischen Mikroflora. – In: “Problems of Balkan Flora and Vegetation”, p.95-103, Sofia.

 • KOMÁREK J. (1975): Geitleribactron – eine neue, Chamaesiphon- ähnliche Blaualgengattung. – Plant Syst. Evol., Wien, 123: 263-281.

 • KOMÁREK J. (1975): New coenobial Chlorococcales of Cuba. – Preslia, Praha, 47: 275-279.

 • KOMÁREK J. et HINDÁK F. (1975): Taxonomy of the new isolated strains of Chroococcidiopsis (Cyanophyceae). – Arch. Hydrobiol./Algolog. Stud., Stuttgart, 13: 311-329.

 • KOMÁREK J., LUDVÍK J. et POKORNÝ V. (1975): Cell structure and endospore formation in the blue-green alga Chroococcidiopsis . – Arch. Hydrobiol./Algolog. Stud., Stuttgart, 12: 205-223.

 • KOMÁREK J. , MARVAN P. et SIMMER J. (1975): The evaluation and hierarchy of features in algal traditional and numerical taxonomy. – Abstr. XII. Internat. Bot. Congr., Leningrad, p. 40.

 • HINDÁK F., KOMÁREK J. , MARVAN P. et RŮŽIČKA J. (1975): Klúč na určovanie výtrusných rastlín. I. Sinice a riasy. [Identification key for cryptogams I. Cyanophytes and algae.] – 400 p., SPN, Bratislava. [Slovak.]

 • KOMÁRKOVÁ J. et KOMÁREK J. (1975): Comparison of pelagial and littoral primary production in South Bohemian fishponds (Czechoslovakia). – In: SALÁNKI et PÓNYI [red.]: Limnology of shallow waters, Symp. Biol. Hung., Budapest, 15: 77-95.

 • PŘIBIL S. et KOMÁREK J. (1975): Světová bibliografie sinic. – Zprávy Čs. Spol. Limnol., Praha, 1972: 20-23. [Czech.]

 • KOMÁREK J. (1974): “Emendation” in algal taxonomy. – Taxon, Utrecht, 23: 674-677.

 • KOMÁREK J. (1974): Monoraphidium flexuosum , a new chlorococcal alga from the lakes of northwestern Ontario (Canada). – Preslia, Praha, 46: 118-122.

 • KOMÁREK J. (1974): Taxonomische Bemerkungen zu einigen Arten der Mikroflora der böhmischen Teiche. – Acta Sci. Nat. Bohem. Merid., České Budějovice, 14: 161-190.

 • KOMÁREK J. (1974): The morphology and taxonomy of crucigenioid algae (Scenedesmaceae, Chlorococcales). – Arch. Protistenk., Jena, 116: 1-73.

 • FOTT B. et KOMÁREK J. (1974): Die Gattungen Lauterborniella SCHMIDLE und Tetradesmus G.M. SMITH und ihre Stellung in der Familie der Scenedesmaceae (Chlorococcales). – Preslia, Praha, 46: 198-209.

 • KOMÁREK J. (1973): Prospects for taxonomic developments. – In: CARR N.G. et WHITTON B.A. [red.]: The biology of blue-green algae, p. 482-486, Blackwell Sci. Publ., Oxford.

 • KOMÁREK J. (1973): Culture collections. – In: CARR N.G. et WHITTON B.A. [red.]: The biology of blue-green algae, p. 519-524, Blackwell Sci. Publ., Oxford.

 • CARR N.G., KOMÁREK J. et WHITTON B.A. (1973): Notes on isolation and laboratory culture. – In: CARR N.G. et WHITTON B.A. ell Sci. Publ.[red.]: The biology of blue-green algae, p. 525-530, Blackwell Sci. Publ., Oxford.

 • KOMÁREK J. (1973): Taxonomische Begrenzung der Gattung Didymocystis KORŠ. (Scenedesmaceae, Chlorococcales). – Preslia, Praha, 45: 311-314.

 • KOMÁREK J. (1973): Seasonal changes in the algal microflora of Opatovický fishpond (South Bohemia). – In: HEJNÝ S. [red.]: Ecosystem study of wetland bioms in Czechoslovakia, Czechosl. IBP/PT-PP Rep. 3: 185-196, Třeboň.

 • KOMÁREK J. (1973): The communities of algae of Opatovický fishpond (South Bohemia). – In: HEJNÝ S. [red.]: Ecosystem study of wetland bioms in Czechoslovakia, Czechosl. IBP/PT-PP Rep. 3: 179-184, Třeboň.

 • KOMÁREK J., ETTL H. et MARVAN P. (1973): A review of algae in Opatovický fishpond (South Bohemia) in 1971-1972. – In: HEJNÝ S. [red.]: Ecosystem study of wetland bioms in Czechoslovakia, Czechosl. IBP/PT-PP Rep. 3: 175-178, Třeboň.

 • KOMÁREK J. (1973): Collection of algal strains. – In: NEČAS J. et LHOTSKÝ O. [red.]: Ann. Rep. Algolog. Lab. Třeboň for 1970: 11-12.

 • KOMÁREK J. (1973): Cell division in blue-green algae of the genus Synechocystis . – In: NEČAS J. et LHOTSKÝ O. [red.]: Ann. Rep. Algolog. Lab. Třeboň for 1970: 88-92.

 • KOMÁREK J. (1973): Morphology and reproduction process in the genus Crucigenia and in related genera. – In: NEČAS J. et LHOTSKÝ O. [red.]: Ann. Rep. Algolog. Lab. Třeboň for 1970: 26-29.

 • KOMÁREK J. (1973): Ultrastructure of cell walls of different species of Scenedesmus . – In: NEČAS J. et LHOTSKÝ O. [red.]: Ann. Rep. Algolog. Lab. Třeboň for 1970: 13-19.

 • ETTL H., MARVAN P. et KOMÁREK J. (1973): Algal biocenoses of the Nesyt fishpond in Southern Moravia. – In: NEČAS J. et LHOTSKÝ O. [red.]: Ann. Rep. Algolog. Lab. Třeboň for 1970: 143-148.

 • KOMÁREK J ., HINDÁK F. et JAVORNICKÝ P. (1973): Ecology of the green kryophilic algae from Belanské Tatry Mountains (Czechoslovakia). – Arch. Hydrobiol./Algolog. Stud., Stuttgart, 9: 427-449.

 • KOMÁREK J. et KANN E. (1973): Zur Taxonomie und Ökologie der Gattung Homoeothrix . – Arch. Protistenk., Jena, 115: 173-233.

 • JAVORNICKÝ P., SOEDER C.J., KOMÁREK J. et LHOTSKÝ O. (1973): Phycological Documentation Code. – Arch. Hydrobiol./Algolog. Stud., Stuttgart, 9: 450-481.

 • MARVAN P., ETTL H. et KOMÁREK J. (1973): Littoral algal vegetation of the Nesyt fishpond. – In: KVĚT J. [red.]: Littoral of the Nesyt fishpond. Studie ČSAV, Praha, 1973/15: 63-66.

 • KOMÁREK J. (1972): Reproduction process and taxonomy of unicellular endosporine blue-green algae. – In: DESIKACHARY T.V. [red.]: Taxonomy and biology of blue-green algae, p. 41-47, Madras.

 • KOMÁREK J. et LUDVÍK J. (1972): Die Zellwandstruktur als taxonomisches Merkmal in der Gattung Scenedesmus 2. Übersicht der untersuchten Arten. – Arch. Hydrobiol./Algolog. Stud., Stuttgart, 6: 11-47.

 • BŘEZINA V., HŘIB J. et KOMÁREK J. (1972): Morphological changes in the cells of Scenedesmus quadricauda during ontogeny. – Arch. Hydrobiol./Algolog. Stud., Stuttgart, 6: 57-71.

 • KOMÁREK J. (1972): Temperaturbedingte morphologische Variabilität bei drei Phormidium -Arten in Kulturen. – Preslia, Praha, 44: 293-307.

 • KOMÁREK J. (1971): Benützung von Kulturen in der Blaualgentaxonomie. – Schweiz. Z. Hydrol., Basel, 33: 553-565.

 • KOMÁREK J. et LUDVÍK J. (1971): Die Zellwandstruktur als taxonomisches Merkmal in der Gattung Scenedesmus 1. Die Ultrastrukturelemente. – Arch. Hydrobiol./Algolog. Stud., Stuttgart, 5: 301-333.

 • PELICARIČ Š., KOMÁREK J. et KRSTIČ R. (1971): Untersuchungen des submikroskopischen Aufbaus der Grünalge Scenedesmus opoliensis P. RICHT. in den Totalpräparaten. – Nova Hedwigia, Weinheim, 22: 587-597.

 • KOMÁREK J. (1970): Collection of algal strains. – In: NEČAS J. et LHOTSKÝ O. [red.]: Ann. Rep. Algolog. Lab. Třeboň for 1969: 17-18.

 • KOMÁREK J. (1970): Life cycles of blue-green algae. – In: NEČAS J. et LHOTSKÝ O. [red.]: Ann. Rep. Algolog. Lab. Třeboň for 1969: 88-89.

 • KOMÁREK J. (1970): Morphological variability of several Phormidium species. – In: NEČAS J. et LHOTSKÝ O. [red.]: Ann. Rep. Algolog. Lab. Třeboň for 1969: 19-23.

 • KOMÁREK J. (1970): Ultrastructure of the cell wall in the genus Scenedesmus . – In: NEČAS J. et LHOTSKÝ O. [red.]: Ann. Rep. Algolog. Lab. Třeboň for 1969: 29-34.

 • MARVAN P. et KOMÁREK J. (1970): Development of the cells of Diatoma elongatum on a natural locality. – In: NEČAS J. et LHOTSKÝ O. [red.]: Ann. Rep. Algolog. Lab. Třeboň for 1969: 42-44.

 • KOMÁREK J. (1970): Das Studium der Blaualgenvariabilität in Kulturen: Möglichkeiten für die Taxonomie. – In: ZEHNDER A.: 5. IAC Symposium. – Schweiz. Z. Hydrol., Basel, 32: 483-484.

 • KOMÁREK J. (1970): Über die Variabilität bei Phormidium autumnale (AG.) GOM. und Ph. uncinatum (AG.) GOM. in Kultur. – In: ZEHNDER A.: 5. IAC Symposium. – Schweiz. Z. Hydrol., Basel, 32: 486.

 • KOMÁREK J. (1970): Generic identity of the “Anacystis nidulans” strain KRATZ-ALLEN/Bloom. 625 with Synechococcus NÄG. 1849. – Arch. Protistenk., Jena, 112: 343-364.

 • KOMÁREK J. et LHOTSKÝ O. (1970): Dr. Jiří Růžička, CSc. – 60 let. – Preslia, Praha, 42: 100-102.

 • KOMÁREK J. et PŘIBIL S. (1970): The development of filaments of Nostoc calcicola in cultures. – In: DYKYJOVÁ D. [red.]: Production of terrestrial ecosystems, production processes, 1: 149-150.

 • KANN E. et KOMÁREK J. (1970): Systematisch-ökologische Bemerkungen zu den Arten des Formenkreises Phormidium autumnale . – Schweiz. Z. Hydrol., Basel, 32: 495-518.

 • LHOTSKÝ O. et KOMÁREK J. (1970): Sixtieth birthday of Prof. B. Fott, DrSc. – Arch. Hydrobiol./Algolog. Stud., Stuttgart, 2-3: 131-135.

 • KOMÁREK J. (1970): Electronmicroscopic studies of the cell wall of Scenedesmus opoliensis. – Microsc. Electronique, Grenoble, 1970: 119-120.

 • KOMÁREK J. (1969): Dactylococcopsis HANSGIRG ex R. et F. CHODAT 1925, nomen conservandum propositum. – Taxon, Utrecht, 18: 342-343.

 • KOMÁREK J. (1969): On the validity of the genus Dactylococcopsis (Cyanophyceae). – Österr. Bot. Z., Wien, 117: 248-257.

 • KOMÁREK J. (1969): Proposal for a uniform designation of cultivated algal strains. – Regnum Veget., Utrecht, 60: 64-73.

 • KOMÁREK J. (1969): Collection of algal strains. – In: NEČAS J. et LHOTSKÝ O. [red.]: Ann. Rep. Algolog. Lab. Třeboň for 1968: 15-17.

 • KOMÁREK J. (1969): Morphological variability of “Anacystis nidulans ”. – In: NEČAS J. et LHOTSKÝ O. [red.]: Ann. Rep. Algolog. Lab. Třeboň for 1968: 19-25.

 • KOMÁREK J. et RŮŽIČKA J. (1969): Effect of temperature on the growth of Scenedesmus quadricauda (TURP.) BRÉB. – In: Studies in Phycology, Academia, Praha, p. 262-292.

 • PELICARIČ Š. et KOMÁREK J. (1969): Electronmicroscopic differences between Scenedesmus intermedius and Scenedesmus dispar . – Proc. 6th Internat. Seaweed Symp., Santiago de Compostella, p. 315-321.

 • KOMÁREK J. (1968): Collection and strain characteristics. – In: NEČAS J. et LHOTSKÝ O. [red.]: Ann. Rep. Algolog. Lab. Třeboň for 1967: 17-27.

 • KOMÁREK J. (1968): Life cycles. – In: NEČAS J. et LHOTSKÝ O. [red.]: Ann. Rep. Algolog. Lab. Třeboň for 1967: 29-45.

 • KOMÁREK J. (1968): Cytology. – In: NEČAS J. et LHOTSKÝ O. [red.]: Ann. Rep. Algolog. Lab. Třeboň for 1967: 47-54.

 • KOMÁREK J. (1968): Strombomonas siboneum sp. nov. – Preslia, Praha, 40: 350-352.

 • KOMÁREK J. et PŘIBIL S. (1968): Heat of combustion in the biomass of the alga Scenedesmus quadricauda during its ontogenetic cycle. – Nature, London, 219: 635-636.

 • KOMÁREK J., RŮŽIČKA J. et SIMMER J. (1968): Synchronization of the cultures of Scenedesmus quadricauda by optimalizing the length of the light period. – Biol. Plant., Praha, 10: 179-191.

 • KOMÁREK J. et VÁVRA J. (1968): In memoriam of Marssoniella LEMM. 1900. – Arch. Protistenk., Jena, 111: 12-17.

 • HINDÁK F. et KOMÁREK J. (1968): Cultivation of the cryosestonic alga Koliella tatrae (KOL) HIND. – Biol. Plant., Praha, 10: 95-97.

 • KOMÁREK J. et SULEK J. (1967): Citomorfologičeskie izmenenija v tečenii ontogenetičeskogo cikla Scenedesmus quadricauda. [Cytomorphological changes during ontogeny of Scenedesmus quadricauda .] – Sborn. V. Sovešč. SEV, VI.5.5., Bucuresti, p. 237-248. [Russian.]

 • KOMÁREK J. et VÁVRA J. (1967): Identity of a blue-green alga Marssoniella elegans with a microsporidian Gurleya sp. – J. Protozool. Suppl., Urbana, 14: 139.

 • NEČAS J. et KOMÁREK J. (1967): Genetics and cytology. – In: NEČAS J. et LHOTSKÝ O. [red.]: Ann. Rep. Algolog. Lab. Třeboň for 1966: 61-72.

 • ŠETLÍK I., KOMÁREK J. et PROKEŠ B. (1967): Short account of the activities from 1960 to 1965. – In: NEČAS J. et LHOTSKÝ O. [red.]: Ann. Rep. Algolog. Lab. Třeboň for 1966: 5-38.

 • KOMÁREK J. et RŮŽIČKA J. (1966): Freshwater algae from a lake in proximity of the Novolazarevskaya Station, Antarctica. – Preslia, Praha, 38: 237-244.

 • KOMÁREK J. (1965): Homoeothrix (THUR. ex BORN. et FLAH.) KIRCHN. 1898, nomen conservandum propositum. – Regnum vegetabile 40: 7-9.

 • KOMÁREK J. et KALINA T. (1965): Bemerkungen zur Coenologie und Systematik der Gattung Homoeothrix (THUR. ex BORN. et FLAH.) KIRCHN. – Österr. Bot. Z., Wien, 112: 424-441.

 • KOMÁREK J. et RŮŽIČKA J. (1965): Zavisimosť rosta i produkcii Scenedesmus quadricauda ot temperatury i selekcija termorezistentnych štammov dlja massovoj kultury. [Temperature dependence of the growth and production of Scenedesmus quadricauda, and selection of thermoresistant strains for mass culture.] – In: “Izuč. intenzivnoj kultury vodoroslej”, Třeboň, p. 214-219. [Russian.]

 • KOMÁREK J. et SIMMER J. (1965): Synchronization of the cultures of Scenedesmus quadricauda (TURP.) BRÉB. – Biol. Plant., Praha, 7: 409-424.

 • HINDÁK F. et KOMÁREK J. (1965): Riasy. – Malý klúč výtrusných rastlín, p. 9-219, 422-425, SPN Bratislava. [Slovak.]

 • KOMÁREK J. (1964): Systematische Übersicht der Gattung Dichotomococcus KORŠ. – Preslia, Praha, 6: 349-387.

 • KOMÁREK J. (1964): Taxonomic problems in blue-green algae. – Abstr. 10th Internat. Bot. Congress, Edinburgh, p. 106-107.

 • KOMÁREK J. (1964): Utility of synchronized algal cultures in experimental taxonomy. – Plant Cell Physiol., Tokyo, 5: 385-391.

 • HRBÁČEK J., LELLÁK J., STRAŠKRABA M., PROCHÁZKOVÁ L., KOMÁREK J., DVOŘÁKOVÁ M. et PROKEŠOVÁ V. (1962): Hydrobiologické metody. Ed. 2. – 130 pp., SPN Praha. [Czech; skripta.]

 • JAVORNICKÝ P., KOMÁREK J. et RŮŽIČKA J. (1962): Fytoplankton Slapské údolní nádrže v letech 1958-1960. [The phytoplankton of the water reservoir of Slapy during 1958-1960.] – Sborn. Vys. Šk. Chem.-Technol., Praha, 6: 349-387. [Czech, Engl. summary.]

 • FOTT B. et KOMÁREK J. (1960): Das Phytoplankton der Teiche im Teschner Schlesien. – Preslia, Praha, 32: 113-141.

 • KOMÁREK J. (1959): Einige Euglenen aus brackischen Sommergewässern bei Durres (Albanien). – Acta Univ. Carol. – Biol., Praha, 3: 207-216.

 • KOMÁREK J. (1959): Apodochloris gen. nov. – Preslia, Praha, 31: 318-319.

 • KOMÁREK J., POUZAR Z. et RŮŽIČKA J. (1959): The problem of later starting points in algae. – Taxon, Utrecht, 8: 86-88.

 • KOMÁREK J., POUZAR Z. et RŮŽIČKA J. (1959): Infraspezifische Taxa ohne Angabe der Kategorie. – Taxon, Utrecht, 8: 90.

 • KOMÁREK J. (1958): Coenomyces consuens DECKENB. v Albánii. [Coenomyces consuens DECKENB. in Albanien.] – Česká Mykol., Praha, 12: 110-113. [Czech, German summary.]

 • KOMÁREK J. (1958): Die taxonomische Revision der planktischen Blaualgen der Tschechoslowakei. – In: Algologische Studien, p. 10-206, Academia, Praha.

 • FOTT B. et KOMÁREK J. (1958): Über eine häufig übersehene Grünalge Pseudococcomyxa adhaerens KORŠIKOV. – Preslia, Praha, 30: 76-77.

 • KOMÁREK J. (1957): Das “Microcystis” – Problem. – Taxon, Utrecht, 6: 145-149. KOMÁREK J. et ROSA K. (1957): Nález sinice Sommierella cossyrensis BORZI (?) v Čechách. [Das Vorkommen der Blaualge Sommierella cossyrensis BORZI (?) in Böhmen.] – Preslia, Praha, 29: 17-27. [Czech, German summary.]

 • KOMÁREK J. (1956): Nové hormogonální sinice. [New hormogonal Blue-green Algae.] – Preslia, Praha, 28: 369-379. [Czech, Engl. summary.]

 • KOMÁREK J. (1956): Neskol’ko interesnych sinezelenych vodoroslej Černomorskogo poberežja v okresnostjach Burgasskoj buchty (Bolgaria). [Some interesting blue-green Algae from Bulgarian coast of Black Sea near Burgas.] – Acta Univ. Carol. – Biol., Praha, 2: 91-123. [Russian, Engl. summary.]

 • KOMÁREK J. (1954): K otázce rodu Resticularia (DANG.)FRITSCH. [On the problematical genus Resticularia (Dang.) Fritsch.] – Preslia, Praha, 26: 267-276. [Czech, Engl. summary.]

 • MARVAN P. et KOMÁREK J. (1951): Příspěvek k poznání řas a sinic na Opavsku. [Contribution to the knowledge of algae in Opava district.] – Přírodov. Sborn. Ostrav. Kraje 12: 189-201. [Czech.]

 • MARVAN P. et KOMÁREK J. (1951): About the geographical distribution and ecology of Octodiceras julianum (SAVI)BRID. – Sborn. Opav. Muzea 1951: 28-32. [Czech, Engl. summary.]