lIDÉ

Artem kriuchkov

Kontakt:

Katedra botaniky PřF JU, místnost 103
Na Zlaté stoce 1
České Budějovice
370 05
Tel.: 389 032 340
E-mail: wertigo19598_at_gmail.com

Střední škola:

2009 - 2016: Gymnázium Charkov 47

Vysoká škola:

2017: UJOP UK Mariánské Lázně

Bakalářské studium:

  • 2018 - dosud: Přírodovědecká fakulta JU

Bakalářská práce: Taxonomická identifikace producentů toxických lipopeptidů ve vodním květu sinic

Školitel: Jan Mareš

Cíle práce:

  • Literární rešerše problematiky potenciálně toxických sinicových lipopeptidů

  • Molekulární detekce producentů vybraných toxických lipopeptidů ve vzorcích planktonu

  • Izolace kandidátních kmenů a potvrzení produkce lipopeptidů

  • Taxonomická identifikace těchto kmenů pomocí polyfázického přístupu studiu