PROGRAM LABMEETINGů
LABMEETINGS PROGRAM

Program pro letní semestr 2023/2024:

Labmeetiny se konají v úterý od 16:00 v posluchárně katedry botaniky (Na Zlaté stoce 1).

Začínající prezentace, průběžné prezentace, končící prezentace - před odevzdáním

Datum

WoSí koutek

Prezentace zaměstnanců

Studentská prezentace