PROGRAM LABMEETINGů
LABMEETINGS PROGRAM

Labmeetingy buou probíhat od 16:30 v zasedací místnosti na Vile (Na Zlaté stoce 1)

Datum

WoSí koutek

Prezentace zaměstnanců

Prezentace studentů

4. října

Pepa J. - schůzka diplomantů

Pepa

Hanys

Anežka B. - Bc., úvod
Magda - Bc., úvod
Jára - Mgr., průběh

18. října

Hanys

Tomáš

Anežka M. - Bc., úvod
Robert - Bc., úvod
Ester - Mgr., průběh

1. listopadu

Pepa J. - schůzka diplomantů

Tomáš

Radka

Sára B. - Bc., průběh
Adéla - Bc., průběh
Petr - Mgr., průběh

15. listopadu

Radka

Mára

Jakub - Bc., průběh
Martina - Bc., průběh
Sára - Bc., průběh

29. listopadu

Mára

Olina

Nastia - Bc., průběh
Kristýna - Bc., průběh
Míša - Bc., průběh

29. listopadu

Olina

Pepa

úvodní prezentace Mgr. studentů

6. prosince

Pepa J. - schůzka diplomantů

13. prosince

Tradiční laborkové punčové kolečko