Nabídka diplomových prací

Taxonomie, floristika a ekologie krásnooček

Krásnoočka představují zajímavou skupinu organismů na pomezí rostlinné a živočišné říše. Přesto, že tato skupina prodělává velký molekulární boom, neví se příliš mnoho o jejich ekologii a některá stále omílaná klišé o jejich výskytu v přírodě přestávají pomalu platit. Cílem bakalářských prací by byla floristicko-ekologická studie buď fotosyntetických nebo bezbarvých krásnooček, především vytipování vhodných lokalit a jejich dlouhodobé sledování.

V průběhu práce (s vyhlídkou pokračování v magisterském stupni) bychom studii směřovali k jedné z mnoha otázek, které se v souvislosti s krásnoočky objevují:

 1. Jak se mění jejich morfologie v průběhu ontogeneze? Jak moc jsou druhy variabilní?
  (práce s kulturami, vlastními izoláty, využití morfometriky a elektronové mikroskopie)

 2. Jaké jsou fylogenetické vztahy bezbarvých krásnooček?
  (práce s kulturami, vlastními izoláty, využití metod molekulární biologie a fylogenetiky)

 3. Co víme o ekologických preferencích fotosyntetických/bezbarvých druhů?
  (především práce v terénu, měření enviromentálních parametrů, statistické zpracování)

 4. Existují mezi krásnoočky kryptické druhy? Jaká je taxonomická pozice některých druhů?
  (práce s kulturami, vlastními izoláty, využití metod molekulární biologie a fylogenetiky)


Více detailů na speciálním webu Euglenoids Global Diversity Project


Školitel: Pepa Juráň