Nabídka diplomových prací

Tajemné rody sinic – ulov, zdokumentuj, ochoč a osekvenuj!

Diplomantovým úkolem by bylo primárně odebírat ve vybraných biotopech vzorky a velmi důkladně je zmikroskopovat a pokusit se najít a nafotit některé z těchto sinic. Už kvalitní splnění tohoto cíle by bylo obhajitelné jako bakalářská práce, ale my jsme ctižádostiví a klademe si i vyšší cíle. To by obnášelo pokusit se následně dostat tyto druhy do kultury na živná média, a pokud by se tento úkol podařil, zpracovat je moderními metodami (sekvence DNA, transmisní elektronová mikroskopie)

Toto téma by vystačilo na mnoho diplomových prací, vidíme však dva základní okruhy biotopů, kde by se tyto práce prováděly:

  • Čisté tekoucí (zejména horské) vody. Zde by se jen tak namátkou jednalo o rody Cyanostylon, Rhodostichus, Chlorogloea, Siphononema, Hydrococcus, Clastidium, Stichosiphon, Chamaesiphon, Leibleinia, Heteroleibleinia, Tapinothrix a další. Kromě českých hor a kopců (například Brdy) by bylo nutno věnovat pozornost i Alpám, případně také Tatrám

  • Metafyton, perifyton a plankton malých stojatých vod (mokřady, rašeliniště, štěrkovny, pískovny). Tady by šlo zejména o rody Rhabdogloea, Rhabdoderma, Pannus, Cyanotetras, Microcrocis, Gomphosphaeria, Geitleribactron, Cyanophanon, Dermocarpella, Xenococcus, Pascherinema, Leibleinia, Heteroleibleinia, Tapinothrix, Komvophoron a další. Těchto lokalit máme po ČR dostatek, ale nějaké slovenské lokality bychom asi stejně přibrali.


Školitel: Jan Kaštovský