Nabídka diplomových prací

Ruduchy (Rhodophyta) v ČR

Na téma výskyt a ekologie ruduch v rámci ČR existuje jen několik drobnějších prací, jinak jsou tyto informace náhodně roztroušeny po celé řadě obecných floristických studií. Odhadujeme, že se na našem území vyskytuje něco kolem dvaceti druhů, většina z nich obývá tekoucí vody, některé jsou terestrické. Cíle práce jsou: z obecné literatury sestavit co možná nejpřesnější literární přehled o výskytu těchto řas, naučit se je rozeznávat a nalézt a zdokumentovat recentní lokality jejich výskytu. Na úrovni bakalářské práce bychom spíš začali nějakým geograficky omezenějším prostorem na úrovni kraje či dvou, v rámci magisterského studia bychom akční rádius rozšířili na celou republiku.


Školitel: Jan Kaštovský