Nabídka diplomových prací

Charophyta ČR

Od roku 2009 aktivně mapujeme výskyt ohrožené makroskopické skupiny řas - parožnatek (Charophyceae) a nalezli jsme je na více než 150ti nesmírně pěkných lokalitách v rámci celé ČR. Tento "mapovací" projekt přinesl celou řadu otázek a vhodných témat na diplomové práce. Nejpopulárnější patrně bude objevování nových lokalit. Máme představu, v jakých typech biotopů by se parožnatky vyskytovat mohly a studentovou prací by bylo nové vytipované lokality objet, navštívit i některé již potvrzené lokality a pokusit se parožnatky najít, analyzovat lokalitu z hlediska nejrůznějších environmentálních faktorů a pokusit se zjistit, co rozhodne o tom, jestli se tam porost parožnatek vytvoří a nebo ne. Součástí práce by byla i mikroskopická analýza druhové složení doprovodných druhů řas a sinic na lokalitách s výskytem parožnatek – očekáváme nálezy mnohých vzácných, nezvěstných i nových druhů pro ČR.


Školitel: Tomáš Hauer